Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Bank BNP Paribas razem z Federacją Konsumentów, Santander Bank Polska i Grupa ANG S.A. zmienia bankowość. Ma być łatwo, uczciwie, a relacja z Klientem partnerska.

Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży to coś więcej niż projekt – to przede wszystkim ważne zobowiązanie wobec Klientów. 

Czym jest Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży

Silne podstawy

Projekt zainicjowany w 2019 roku przez instytucje finansowe, którego gospodarzem jest Federacja Konsumentów

Klient w centrum

Celem jest upowszechnianie najwyższych standardów etycznych w relacji Klient – instytucja finansowa

Ciągły rozwój

Sygnatariusze Deklaracji przechodzą cykliczne audyty by móc posługiwać się znakiem tego wyjątkowego projektu

„Tytuł Sygnatariusza Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży to dla nas ważne zobowiązanie, które wyznacza kierunek ciągłego doskonalenia naszego sposobu działania, procesów i modelów obsługi. Jesteśmy świadomi wyzwań, które powstają wraz z każdym nowym produktem i każdą nową relacją. Nasze podejście jest oparte na odpowiedzialności i zaangażowaniu. Z uważnością i wrażliwością podchodzimy do spraw Klientów i każdego dnia się uczymy identyfikując to, co wymaga poprawy i utrwalając to, co robimy dobrze. Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży to ważny krok na ścieżce rozwoju, którą podążamy.”

- Przemysław Furlepa,
wiceprezes Zarządu Banku BNP Paribas odpowiedzialny za Obszar Bankowości Detalicznej i Biznesowej.

najważniejsze założenia projektu

  • PROSTOTA - produkty dopasowane do potrzeb Klienta, przejrzyste zasady – zrozumiałe dla wszystkich. Stawiamy na jasną i przejrzystą komunikację.
  • UCZCIWOŚĆ - cena jest ważna dlatego mówimy o niej otwarcie. Jest ona dopasowana do produktu. Promujemy nasze usługi w sposób transparentny i rzetelny.
  • WRAŻLIWOŚĆ - każdy Klient jest dla nas ważny i traktujemy go z szacunkiem. Jesteśmy szczególnie wrażliwi na osoby, które potrzebują więcej wsparcia i zrozumienia.
  • GŁOS KLIENTA - słuchamy głosu Klienta, aby tworzyć rozwiązania i procesy dopasowane do konsumentów. Klient ma łatwy dostęp do złożenia reklamacji.

 

Jak dołączyć do Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży

Aby móc posługiwać się znakiem Deklaracji koniecznie trzeba pozytywnie przejście przez audyt. Dany Podmiot musi zdobyć minimum 30% punktów. Nasz bank podwoił ten próg – zdobyliśmy aż 75% punktów i dumnie dołączyliśmy do grona sygnatariuszy Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży. Badanie przeprowadzili eksperci z firmy zewnętrznej KPMG.

W trakcie audytu audytorzy sprawdzili między innymi:

  • czy posiadamy wewnętrzne regulacje określające zasady i sposób prowadzenia analizy nowych produktów pod kątem prostoty, zrozumienia i użytkowania danego rozwiązania,
  • jaki jest udział nowych produktów, które powstały w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
  • prostą i jasną komunikację z Klientem.

 

Audytorzy przeanalizowali działania, produkty i usługi dla Klienta indywidualnego, takie jak: rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy (ROR), produkty kredytowe, produkty ubezpieczeniowe, produkty inwestycyjne.

Możemy z dumą powiedzieć, że jesteśmy bankiem, który stawia na etyczną sprzedaż i nie wyraża zgody na zjawisko zwane misselingiem. Wierzymy, że tylko etyczne działania budują biznes i wiążą Klientów na dłużej z naszym bankiem.

Więcej informacji na temat zasad zawartych w Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży, obowiązków sygnatariuszy i wskazówek dla wszystkich, którzy chcą włączyć się w inicjatywę znajduje na stronie:

 

https://odpowiedzialnasprzedaz.pl/ Otwiera się w nowym oknie.