Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Zaangażowanie społeczne
i wolontariat pracowniczy

„Możesz na mnie polegać” to hasło wolontariatu pracowniczego w Banku BNP Paribas. Nasi pracownicy mają mnóstwo świetnych pomysłów. Chętnie włączają się również w realizację programów Fundacji BNP Paribas oraz różnorakie działania społeczne podejmowane z inicjatywy Biura CSR i Zrównoważonego Rozwoju.

W 2018 roku bank – podążając za wyborami swoich pracowników – został partnerem strategicznym Szlachetnej Paczki.

Każdemu pracownikowi banku przysługują dodatkowe 2 dni wolne w roku na działania wolontariackie. Chętni mogą zaangażować się w wolontariat indywidualny lub zespołowy – działania organizowane przez grupę pracowników z inicjatywy własnej oraz projekty koordynowane przez Biuro CSR i Zrównoważonego Rozwoju i Fundację BNP Paribas.

Zaangażowanie społeczne i wolontariat

Kluczowym wymiarem odpowiedzialności społecznej jest wzmacniane wolontariatu pracowniczego i zaangażowania na rzecz otoczenia. Naszym pracownikom oferujemy szerokie możliwości zaangażowania społecznego oraz wsparcie w realizacji autorskich pomysłów.

 • „Możesz na mnie polegać” to motto wolontariatu i zaangażowania społecznego w Banku BNP Paribas. Pod tym hasłem pracownicy banku działają na rzecz środowisk, w których mieszkają i pracują, wspierają programy Fundacji BNP Paribas i wspólnie z organizacjami społecznymi pomagają w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

  Każdemu pracownikowi przysługują dodatkowe 2 dni wolne w roku na działania wolontariackie. Tylko w 2020 roku nasi wolontariusze zaangażowali się 3 509 razy, poświęcając na pomoc innym 22 507 godzin.

   

  Szczegółowo o zaangażowaniu naszych pracowników przeczytasz na stronie fundacji:

  KLIKNIJ TUTAJ

 • Krwinka

  Od 2011 roku Fundacja BNP Paribas - we współpracy z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa - organizuje akcję krwiodawstwa Krwinka. Tego dnia pracownicy banku oddają krew i/lub rejestrują się w bazie dawców szpiku w mobilnych punktach poboru krwi, ustawionymi pod centralami banku.

  W 2021 roku ambulanse pojawiły się przez centralami w Warszawie, Krakowie i Rudzie Śląskiej. 99 ochotników i ochotniczek oddało ponad 33 litry krwi. Od 2011 roku udało się zebrać ponad 269 litrów krwi!

   

  Dobre Kilometry

  Pracownicy Banku BNP Paribas mogą również angażować się w działania społeczne, uprawiając aktywność fizyczną. Służy temu akcja społeczna Dobre Kilometry organizowana od 2015 roku przez Fundację BNP Paribas.

  W ciągu 30 dni pracownicy starają się pokonać jak największą liczbę kilometrów, m.in. jeżdżąc na rowerze czy biegając. Swoje poczynania kontrolują na platformie społecznościowo-grywalizacyjnej banku. Każdy pokonany kilometr przeliczany jest na środki finansowe przekazane wybranej przez pracowników organizacji społecznej.

  Dobre Kilometry cieszą się dużym zaintersowaniem pracowników. W 2021 roku w wyzwaniu wzięło aktywny udział 444 pracowników banku, którzy ruszyli się aż 7 574 razy, pokonując ponad 71 951 km. Fundacja BNP Paribas przekazała 25 tys. zł Stowarzyszeniu Aktywnie Przeciwko Depresji, które zostało wybrane przez pracowników w głosowaniu na beneficjenta akcji.

 • Wspieram cały rok to dobrowolne, proste i wygodne narzędzie filantropii indywidualnej w naszym banku. Dzięki programowi – koordynowanemu przez Fundację BNP Paribas – każdy zatrudniony może złożyć deklarację comiesięcznego odpisu od pensji określonej przez siebie kwoty na cele społeczne.

  Zebrane środki są przeznaczane na wsparcie dwóch organizacji społecznych wybieranych corocznie przez pracowników banku. Darczyńca może przekazywać swoje wpłaty na obie organizacje lub wskazać jedną z nich.

  Do tej pory pracownicy zdecydowali się wesprzeć: Stowarzyszenie mali bracia UbogichOnkofundację AliviaFundację SYNAPSISStowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji oraz stypendystów programu stypendialnego Klasa Fundacji BNP Paribas.

  W 2022 roku, zgodnie z decyzją pracowników banku, wsparcie finansowe będzie przekazywane Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz Stowarzyszeniu Mudita.

 • W Banku BNP Paribas wiemy, że #pomaganiejestfajne. Nasi pracownicy od wielu lat angażowali się w działania pomocowe, koordynowane przez bank, fundację BNP oraz inne organizacje pozarządowe. Wielokrotnie brali udział w akcji Szlachetna Paczka. Nawiązanie współpracy z organizacją było dla nas naturalnym krokiem, dlatego w 2018 roku Bank BNP Paribas został partnerem strategicznym projektu.

  Szlachetna Paczka to ogólnopolska akcja pomocowa realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie WIOSNA. To największy system pomocy bezpośredniej na świecie, a także jeden z największych projektów społecznych w Polsce.

  Zaangażowanie rok po roku

  Wolontariat pracowników Banku BNP Paribas w Szlachetną Paczkę to największa akcja wolontariacka z udziałem pracowników jednej firmy w historii działalności Szlachetnej Paczki.

  2018: W pierwszym roku partnerstwa blisko 2 000 pracowników-wolontariuszy z całej Polski zaangażowało się w tworzenie paczek dla potrzebujących rodzin.

  2019: W kolejnym roku w Szlachetną Paczkę zaangażowało się 3 317 wolontariuszy, którzy wspólnie skompletowali i przekazali paczki ponad 100 potrzebującym rodzinom z całej Polski.

  2020: 124 Liderów i Liderek z zespołami - łącznie 2 470 osób  z różnych obszarów banku i spółek Grupy BNP Paribas - skompletowało paczki dla 134 rodzin.

  2021: Podczas 20. edycji Szlachetnej Paczki 2 610 pracowników banku i spółek dotarło z pomocą do 145 potrzebujących rodzin. 123 osoby przygotowały paczki dla jednej rodziny, 9 - dla dwóch, a jedna Liderka przekazała paczki aż 3 rodzinom.

  Chcemy wspierać inicjatywy, które są ważne dla naszych pracowników i promują mądrą pomoc. Zobacz, jak to robimy:

  WWW.POMAGANIEJESTFAJNE.PL

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zaangażowaniu społecznym pracowników Banku BNP Paribas oraz działalności fundacji, zapraszamy tutaj:
 

Zobacz działania Fundacji Banku BNP Paribas Otwiera się w nowym oknie.