Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYŁĄCZENIA SYSTEMU PL@NET

 • Login do bankowości internetowej pozostaje bez zmian. Przy pierwszym logowaniu do systemu GOonline należy ustawić nowe hasło.  

  1. Wpisz dotychczasowy login z Pl@net na pierwszej stronie logowania do GOonline i przejdź dalej.
  2. Wpisz jednorazowy kod autoryzacyjny. Podczas aktywacji Bank wyśle na numer telefonu wskazany do otrzymywania Kodów SMS jednorazowy kod autoryzacyjny. Po wpisaniu kodu przejdź dalej i wybierz sposób w jaki będziesz się logował do GOonline. Do wyboru masz hasło tradycyjne lub hasło maskowane. 
  3. Ustaw hasło. System podpowie czy hasło spełnia zasady bezpieczeństwa.
  4. Zostaniesz poinformowany o pomyślnie zakończonej aktywacji. Możesz przejść do logowania

  Podczas drugiego i kolejnych logowań podaj login oraz potwierdź swoją tożsamość metodą wybraną podczas pierwszego logowania. W procesie logowania do systemu klient może zostać poproszony o dodatkowe - tj.  poza aktualnym hasłem - potwierdzenie tożsamości w formie kodu SMS.

 • Nie, system GOonline Biznes (dawniej BiznesPl@net) działa bez zmian. Do systemu GOonline została przeniesiona tylko obsługa rachunków indywidualnych. Obsługa rachunków i produktów firmowych w systemie GOonline Biznes (dawniej BiznesPl@net) pozostaje bez zmian.

 • Tak, zlecenia stałe, płatności z przyszłą datą i szablony (oprócz szablonów podatkowych) zostały przeniesione 22 maja 2020r. podczas migracji danych.

 • Tak, w dniu 22 maja 2020 roku zostaną przeniesione do systemu GOonline.

 • Sposób logowania Użytkownik wybiera podczas aktywacji dostępu. Ma też możliwość zmiany dotychczas wybranego sposobu logowania po zalogowaniu do systemu GOonline w sekcji „Ustawienia”. Dostępne metody logowania to:

  • Hasło tradycyjne - każdorazowo wymaga podania całego hasła. 
  • Hasło maskowane – podczas logowania należy podać losowo wybrane znaki z ustawionego hasła
  • Logowanie aplikacją mobilną – wymaga potwierdzenia logowanie do GOonline w aplikacji mobilnej GOmobile. Metoda możliwa do ustawienia po pierwszym zalogowaniu do GOonline w sekcji „Ustawienia”.
  • Logowanie dwuskładnikowe – metoda możliwa do ustawienia po pierwszym zalogowaniu do GOonline w sekcji „Moje ustawienia”. Polega na ustawieniu dodatkowego kroku podczas logowania. Poza hasłem należy potwierdzić swoją tożsamość poprzez przesłany przez Bank każdorazowo inny Kod SMS lub poprzez mobilną autoryzację. Metoda możliwa do ustawienia po pierwszym zalogowaniu do GOonline w sekcji „Ustawienia”.


  W procesie logowania do systemu hasłem tradycyjnym lub maskowanym klient może zostać poproszony o dodatkowe – tj. poza aktualnym hasłem - potwierdzenie tożsamości zgodnie ze wybraną metodą autoryzacji (kod SMS lub mobilna autoryzacja).

  Zachęcamy do obejrzenia krótkich filmów instruktażowych znajdujących się na tej stronie. 

 • Tak, pełnomocnitwa pozostają bez zmian. W bankowości GOonline jest możliwość przełączania się pomiędzy kontami.

Dostęp do bankowości internetowej i mobilnej

 • Samodzielne odblokowanie konta polega na zrestartowaniu hasła. Na stronie do logowania należy wybrać opcję „Zresetuj hasło/odblokuj dostęp” znajdującą się poniżej miejsca do wpisania loginu lub hasła. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcją.

 • Zachęcamy do obejrzenia krótkich filmów znajdujących się na stronie: https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/bankowosc-internetowa/goonline

 • Pobierz aplikację GOmobile wydaną przez BNP Paribas Bank Polska ze sklepu Google Play lub App Store i następnie:

  • podaj swój login do bankowości internetowe i nazwisko panieńskie matki. Jeśli nie pamiętasz loginu możesz użyć numeru PESEL lub numeru paszportu,
  • wprowadź kod otrzymany w wiadomości SMS,
  • ustaw kod PIN, który będzie używany do logowania i autoryzacji operacji w aplikacji,
  • zaloguj się przy pomocy zdefiniowanego PINu , aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji aplikacji. Kod PIN, posłuży do kolejnych logowań do aplikacji oraz do autoryzacji operacji.

  Podczas aktywacji aplikacji możesz dodatkowo włączyć:

  • logowanie i autoryzację operacji odciskiem palca lub za pomocą Face ID (tę opcje znajdziesz też w ustawieniach aplikacji),
  • autoryzację operacji zlecanych w bankowości internetowej przy pomocy aplikacji mobilnej.

 • Zarówno login do bankowości Internetowej, jak i Mobilnej dostępny jest w dokumentacji wydawanej przy podpisywaniu umowy. Dodatkowo można uzyskać go poprzez wiadomość mail pod warunkiem, że adres mailowy został wcześniej podany do wiadomości Banku. Aby uzyskać login przez wiadomość mail należy skontaktować się z Centrum Telefonicznym.

 • Nasza aplikacja mobilna GOmobile dostępna jest na telefony z systemamu Android (w wersjach od 5.0) i iOS (w wersjach od 10.3). Pobierz ją już teraz a więcej informacji odnośnie aplikacji dostępne jest tutaj:
  https://www.bnpparibas.pl/aplikacja-mobilna-go-mobile

ODROCZENIE RATY KREDYTU

 • Możliwość zawnioskowania o odroczenie raty kredytu odbywa się:

  • online bez wychodzenia z domu
  • bez konieczności dostarczania dodatkowych dokumentów
  • bez żadnych opłat

   

  Złóż wniosek podając swoje dane kontaktowe i rodzaj kredytu, którego wniosek dotyczy oraz numer umowy kredytowej (podanie numeru umowy przyspieszy przebieg procesu).

  Zaczekaj na telefon – nasz konsultant oddzwoni i podczas rozmowy telefonicznej przeprowadzi pełne procesowanie wniosku łącznie z zawarciem porozumienia o odroczeniu płatności zobowiązań kredytowych.

  Jeżeli złożyłeś już wniosek o odroczenie rat drogą internetową informujemy, że obecnie trwa proces ich weryfikacji. Prosimy o oczekiwanie na kontakt ze strony Banku. W związku z dużym zainteresowaniem, czas oczekiwania na kontakt może ulec wydłużeniu.

  Złóż wniosek Otwiera się w nowym oknie.

 • Z możliwości odroczenia spłaty raty kredytu skorzystać mogą: Klienci Indywidualni oraz Mikro przedsiębiorcy w tym firmy z sektora Agro.

 • Klienci mogą skorzystać  z zawieszenia  rat na dwa sposoby:

  • zawiesić na 3 miesiące spłatę pełnych rat kapitałowo-odsetkowych. Po tym okresie bank wydłuży okres kredytowania o 3 miesiące, a odsetki naliczone za ten okres skapitalizuje czyli doliczy do pozostałej do spłaty kwoty kredytu. Dzięki temu spłata odsetek będzie rozłożona na cały pozostały okres kredytowania.
  • zawiesić na 6 miesięcy spłatę kapitału (tzw rat kapitałowych). Spłacaj wyłącznie odsetki (tzw. raty odsetkowe). W tym przypadku Bank nie wydłuży okresu kredytowania. Więcej szczegółów dowiesz się podczas rozmowy telefonicznej z naszym konsultantem.
 • Po złożeniu wniosku w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od wysłania formularza, Bank skontaktuje się z klientem telefonicznie i przeprowadzi cały proces łącznie z akceptacją warunków i zawarciem porozumienia podczas rozmowy telefonicznej. Dyspozycja zostanie zrealizowana podczas rozmowy telefonicznej. Zawarcie porozumienia na odległość musi się odbyć także z Współkredytobiorcą, tj. wszyscy kredytobiorcy muszą zaakceptować zmianę w czasie rozmowy telefonicznej. Po rozmowie również nie będzie konieczności przychodzenia do oddziału, czy podpisywania jakichkolwiek dokumentów.

  Wnioski warto składać co najmniej na 7 dni roboczych przed terminem spłaty najbliższej raty kredytu, wówczas odroczenie będzie możliwe od najbliższej raty.

 • Możliwość 3-miesięcznego odroczenia spłaty dotyczy wszystkich typów kredytów spłacanych w ratach, m.in. gotówkowych, ratalnych, samochodowych hipotecznych i firmowych. Bank umożliwia odroczenie spłaty do kredytów, na których obecnie już istnieje zadłużenie oraz do kredytów, w których nie ma żadnych zaległości.

  Klienci posiadający produkt kredytowy z miesięczną składką ubezpieczeniową, Bank NIE DOKONUJE umorzenia tych składek. Klient musi regulować je nadal samodzielnie. Brak opłacania samodzielnego składki ubezpieczeniowej w okresie trwania odroczenia, skutkuje brakiem ciągłości ochrony ubezpieczeniowej.

  1. Klienci, którzy mają zadłużenie w momencie składania wniosku, dłuższe niż 30 dni podlegają indywidualnemu podejściu w ramach działalności obszaru windykacji.
  2. Odroczenie płatności nie obejmuje składek ubezpieczeń płaconych miesięcznie. Należy je regulować na dotychczasowych zasadach.
  3. W przypadku kredytów w preferencyjnych z dopłatą ARiMR do oprocentowania oraz kredytów hipotecznych „Rodzina na Swoim” z dopłatą BGK Bank stosuje jedynie prolongatę kapitału, bez kapitalizacji odsetek.
  4. W przypadku kredytów objętych Gwarancją de minimis Bank stosuje jedynie prolongatę kapitału, gdyż zaangażowanie kapitałowe BGK nie może wzrosnąć podczas trwania gwarancji. Gwarancja obowiązuje do dnia wskazanego na umowie kredytowej.
 • Numer umowy kredytowej znajdziesz w dokumentach kredytowych lub w bankowości internetowej w zakładce: Moje Finanse -> Kredyty -> Szczegóły -> Więcej informacji -> Numer umowy

INFORMACJE DOTYCZĄCE DECYZJI RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ O OBNIŻENIU STÓP PROCENTOWYCH

 • Najistotniejszym elementem jest informacja w zawartej umowie, która wskazuje sposób oprocentowania kredytu: stałe bądź zmienne. To od tego uzależniony jest mechanizm rekalkulacji oprocentowania kredytów.

  Klienci mający umowy podpisane z BNP Paribas (nie dotyczy produktów i usług w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 1454) mają oprocentowanie stałe, dlatego w tych przypadkach żadnych korekt oprocentowania nie będzie. Oprocentowanie nie zmienia się, ponieważ w umowie jest zapis o stałym oprocentowaniu.

  Klienci mający umowy podpisane w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540, dzielą się na dwie grupy, dla których:

  1. umowa zawarta do lipca 2015 – tutaj korekty nie będzie bowiem nie ma przesłanek do jej wykonania w umowie (stopa referencyjna musiałaby spaść o przynajmniej 1 punkt procentowy – a spadła o 50 punktów bazowych.), ponieważ nie osiągnięto jednego punktu by dokonać zmiany.
  2. umowa zawarta po lipcu 2015 do października 2019 – tutaj korekta będzie proporcjonalna do spadku stopy lombardowej, ale zgodnie z umową Bank ma na korektę 45 dni od dnia następującego po dniu zmiany wartości stopy przez RPP (czyli od dnia 18 marca 2020).


  Wyjątkiem są umowy, w ramach oferty 4,4% (rozpoznacie po oprocentowaniu), które zostały udzielone na stałej stopie, a więc na zasadach analogicznych jak dla Banku BNP Paribas. Tutaj oprocentowanie nie będzie podlegało zmianie.

 • Kredyty ze stopą procentową 0%, czyli kredyty bezodsetkowe, nie podlegają zmianie. Tutaj w każdym przypadku stopa procentowa jest stała.

 • Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego, dla odsetek karnych, w przypadku klienta detalicznego zostało obniżone do 13%.

 • Umowy klientów zostały zweryfikowane pod kątem wysokości oprocentowania. Z racji tego, że dotychczasowe oprocentowanie maksymalne zostało obniżone z 10,00% w skali roku do 9,00%, dla wszystkich umów kredytowych w portfelu Banku, dla których po zmianie wartość by przekraczała 9,00%, oprocentowanie zostało skorygowane z dniem 18.03.2020 r. do 9,00%.

Informacje dotyczące sytuacji z koronawirusem

 • Nie, obsługa w oddziałach nie zmienia się. Zmieniają się zasady postępowania w oddziałach takie jak liczba  osób mogących przebywać maksymalnie na powierzchni oddziału.
  W oddziale może odbywać się tylko bieżąca obsługa klientów - jeden doradca obsługuje w bezpiecznej odległości jednego klienta. Zasada ta dotyczy również obsługi klienta na stanowisku kasowym.   
  W oddziale wyznaczony jest pracownik pełniący funkcję zarządzającego kolejką. Otwiera i zamyka drzwi oddziału podczas rotacji klientów, zaprasza do środa i wskazuje miejsce obsługi klientowi. 
  Klienci oczekujący na obsługę, ustawiają się poza oddziałem w odległości 2m od siebie. Doradca zarządzający kolejką ma prawo zamykać drzwi na klucz, by kontrolować wahadłową wymianę klientów podczas obsługi. 

  Więcej informacji znajduje się tutaj

 • Od 11.05 nasze oddziały prowadzą obsługę klientów w standardowych godzinach pracy placówek bankowych. 

  Więcej informacji znajduje się tutaj. Otwiera się w nowym oknie. 
 • Tak, wypłata środków w oddziale jest możliwa, natomiast w związku z obecną sytuacją zachęcamy do korzystania ze zdalnych kanałów obsługi oraz dokonywania płatności bezgotówkowych. Bank nie wprowadza żadnych zmian w tym zakresie. Chcąc dokonać wpłaty lub wypłaty rekomendujemy w pierwszej kolejności:

  1. dokonanie wpłaty i wypłaty we wpłatomacie lub bankomacie
  2. przed udaniem się do Oddziału, sprawdzić godziny pracy Oddziału oraz informację czy Oddział prowadzi obsługę gotówkową.


  Więcej informacji odnośnie kanałów zdalnych dostępne jest tutaj:Tutaj.

 • Nie, w Oddziałach nie wprowadzono żadnych zmian w zakresie limitu wpłat lub wypłat gotówkowych. Należy jednak pamiętać, że dużą wypłatę gotówki należy zgłosić wcześniej.

 • Zakres obsługi nie ulega zmianie. Niektóre oddziały mogą być wyłączone z obsługi w zakresie wpłat lub wypłat gotówkowych, ze względu na ograniczony zespół pracowników w Oddziale. Problemy te mogą wynikać z absencji pracowników, którzy opiekują się swoimi dziećmi, rodzicami lub osobami, które wymagają opieki w tym trudnym dla wszystkich okresie.

  Zawsze przed planowaną wizytą w Oddziale, można sprawdzić czy w danym Oddziale będzie możliwa taka wpłata lub wypłata. Dodatkowo zachęcamy do korzystania z płatności bezgotówkowych oraz dokonywania wpłat lub wypłat we wpłatomatach lub bankomatach.

  Informacje o dostępności placówek oraz wpłatomatach i bankomatach dostępne są tutaj.

 • W Banku BNP Paribas trwają prace nad wdrożeniem ułatwień dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców, których celem jest złagodzenie ewentualnych negatywnych skutków związanych z epidemią koronawirusa. Najpilniejsze sytuacje rozwiązujemy na bieżąco w bezpośrednich uzgodnieniach z klientami, natomiast w ciągu najbliższych dni wdrożymy rozwiązania systemowe. Zaoferujemy klientom możliwość skorzystania z 3-miesięcznych wakacji kredytowych, o które będą mogli wnioskować zdalnie przez kanały cyfrowe, bez wychodzenia z domu. Wniosek będzie można złożyć bez dodatkowych opłat, nie będzie również potrzeby przedstawiania dodatkowych dokumentów.

 • W związku z obecną sytuacją wizyta w oddziale Banku w sprawie konieczności dokonania zmian danych może odbyć się w późniejszym terminie nawet do końca bieżącego roku.

 • W ramach wszystkich ubezpieczeń, które w zakresie zawierają ryzyko pobytu w szpitalu oraz/lub śmierci Cardiff zapewnia:

  • wypłatę świadczenia za pobyt w szpitalu w związku z zachorowaniem wywołanym wirusem,
  • w przypadku śmierci Ubezpieczonego, wypłatę świadczenia osobom wskazanym w polisie również, jeśli śmierć spowodowana była zachorowaniem wywołanym wirusem.


  W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt bezpośrednio z infolinią Cardiff.

 • Zgodnie z obowiązującymi umowami, zmiana stóp procentowych każdorazowo będzie miała wpływ na wysokość tegoż oprocentowania, bez konieczności podpisywania dodatkowych dokumentów.

 • Nie, na chwile obecną Bank nie planuje uruchomić takiego rozwiązania.

Możliwości sprawdzenia informacji o produktach

 • Kwotę dostępnych środków można sprawdzić w bankowości GOonline. Kwota dostępnych środków stanowi sumę dostępnych środków do wykorzystania. Kwota widoczna jest po zalogowaniu w zakładce "Start" lub w zakładce "Moje finanse" - dodatkowo w tej zakładce widoczne jest również saldo rachunku. Saldo rachunku jest sumą środków dostępnych oraz zablokowanych pieniędzy (np zakupy lub wypłata gotówki z bankomatu).

 • Informacje dotyczące kredytu dostępne są w bankowości GOonline w zakładce "Moje Finanse" następnie w zakładce "Kredyty" oraz w bankowości GOmobile w zakładce "Produkty". Po wybraniu interesującego nas kredytu, szczegóły dotyczące raty będą znajdowały się po rozwinięciu pola "Szczegóły".

 • Dostępne środki sprawdzisz w bankowości internetowej GOonline w zakładce „Moje Finanse”, a następnie „Karty”. Dodatkowo dostępne środki widoczne są w aplikacji mobilnej GOmobile w zakładce „Finanse”.

 • Dzienne limity transakcyjne, można zmienić w  bankowości internetowej GOonline i bankowości mobilnej GOmobile.

  • GOonline  - zmianę zrealizujmy klikając w zakładkę „Moje Finanse” następnie Karty, wybieramy właściwą kartę, przechodzimy do sekcji szczegóły, limity transakcyjne i klikamy Zmień limity.
  • GOmobile  - zmianę zrealizujemy klikając na zakładkę „Produkty”, następnie Karty debetowe, klikamy na właściwą kartę, następnie klikamy Limity i Zmień limity.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.