Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 

Korzystaj z Banku bez wychodzenia z domu i #zostanwdomu.
Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i bliskich

 • Ogranicz wizyty w naszych Oddziałach aktualne informacje na temat godzin pracy Placówek 
 • Korzystaj ze zdalnych kanałów obsługi.
 • Rób przelewy za pośrednictwem GOonline, Pl@net i aplikacji mobilnej GOmobile.
 • Pamiętaj, że limity płatności kartami możesz ustawić samodzielnie w bankowości internetowej.
 • Rób zakupy przez internet płacąc BLIKIEM, kartą lub przelewem internetowym.
 • Uważaj na próby oszustwa.

ODROCZENIE RATY KREDYTU

 • Jak zawnioskować o odroczenie spłaty raty kredytu?

  Możliwość zawnioskowania o odroczenie raty kredytu odbywa się:

  • online bez wychodzenia z domu
  • bez konieczności dostarczania dodatkowych dokumentów
  • bez żadnych opłat

   

  Złóż wniosek podając swoje dane kontaktowe i rodzaj kredytu, którego wniosek dotyczy oraz numer umowy kredytowej (podanie numeru umowy przyspieszy przebieg procesu)

  Zaczekaj na telefon - nasz konsultant oddzwoni i podczas rozmowy telefonicznej przeprowadzi pełne procesowanie wniosku łącznie z zawarciem porozumienia o odroczeniu płatności zobowiązań kredytowych. 

  Złóż wniosek

 • Kto może skorzystać z odroczenia spłaty raty kredytu?

  Z możliwości odroczenia spłaty raty kredytu skorzystać mogą: Klienci Indywidualni oraz Mikro przedsiębiorcy w tym firmy z sektora Agro.

 • Co Bank oferuje Klientom odnośnie możliwości odroczenia spłat?

  Klienci będą mogli skorzystać z zawieszenia rat na dwa sposoby:

  • zawiesić na 3 miesiące spłatę pełnych rat kapitałowo-odsetkowych. Po tym okresie bank wydłuży okres kredytowania o 3 miesiące, a odsetki naliczone za ten okres skapitalizuje czyli doliczy do pozostałej do spłaty kwoty kredytu. Dzięki temu spłata odsetek będzie rozłożona na cały pozostały okres kredytowania.
  • zawiesić na maksymalnie 6 miesięcy spłatę kapitału (tzw rat kapitałowych) i spłacać wyłącznie odsetki (tzw. raty odsetkowe). W tym przypadku bank nie wydłuży okresu kredytowania.
 • Jak przebiega proces?

  Po złożeniu wniosku w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od wysłania formularza, Bank skontaktuje się z klientem telefonicznie i przeprowadzi cały proces łącznie z akceptacją warunków i zawarciem porozumienia podczas rozmowy telefonicznej. Dyspozycja zostanie zrealizowana podczas rozmowy telefonicznej.  Zawarcie porozumienia na odległość musi się odbyć także z Współkredytobiorcą, tj. wszyscy kredytobiorcy muszą zaakceptować zmianę w czasie rozmowy telefonicznej. Po rozmowie również nie będzie konieczności przychodzenia do oddziału, czy podpisywania jakichkolwiek dokumentów. 

  Wnioski warto składać co najmniej na 5 dni roboczych przed terminem spłaty najbliższej raty kredytu, wówczas odroczenie będzie możliwe od najbliższej raty. 

 • Jakie produkty są objęte postępowaniem?

  Możliwość 3-miesięcznego odroczenia spłaty dotyczy wszystkich typów kredytów spłacanych w ratach, m. in. gotówkowych, ratalnych, samochodowych hipotecznych i firmowych. Bank umożliwia odroczenie spłaty do kredytów, na których obecnie już istnieje zadłużenie oraz do kredytów, w których nie ma żadnych zaległości. 

  Klienci posiadający produkt kredytowy z miesięczną składką ubezpieczeniową, Bank NIE DOKONUJE umorzenia tych składek. Klient musi regulować je nadal samodzielnie. Brak opłacania samodzielnego składki ubezpieczeniowej w okresie trwania odroczenia, skutkuje brakiem ciągłości ochrony ubezpieczeniowej.

 • Co warto dodatkowo wiedzieć?

  1. Klienci, którzy mają zadłużenie w momencie składania wniosku,  dłuższe niż 30 dni podlegają indywidualnemu podejściu w ramach działalności obszaru windykacji. 
  2. Odroczenie płatności nie obejmuje składek ubezpieczeń płaconych miesięcznie. Należy je regulować na dotychczasowych zasadach.
  3. W przypadku kredytów w preferencyjnych z dopłatą ARiMR do oprocentowania oraz kredytów hipotecznych „Rodzina na Swoim” z dopłatą BGK Bank stosuje jedynie prolongatę kapitału, bez kapitalizacji odsetek.
  4. W przypadku kredytów objętych Gwarancją de minimis Bank stosuje jedynie prolongatę kapitału, gdyż zaangażowanie kapitałowe BGK nie może wzrosnąć podczas trwania gwarancji. Gwarancja obowiązuje do dnia wskazanego na umowie kredytowej.

Rozwińzobacz mniej

INFORMACJE DOTYCZĄCE DECYZJI RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ O OBNIŻENIU STÓP PROCENTOWYCH

 • Jak sprawdzić, czy zmiana stóp procentowych, dotyczy mojego kredytu?

  Najistotniejszym elementem jest informacja w zawartej umowie, która wskazuje sposób oprocentowania kredytu: stałe bądź zmienne. To od tego uzależniony jest mechanizm rekalkulacji oprocentowania kredytów. 

  Klienci mający umowy podpisane z BNP Paribas (nie dotyczy produktów i usług w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 1454) mają oprocentowanie stałe,  dlatego w tych przypadkach żadnych korekt oprocentowania nie będzie. Oprocentowanie nie zmienia się, ponieważ w umowie jest zapis o stałym oprocentowaniu.

  Klienci mający umowy podpisane w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540,  dzielą się na dwie grupy, dla których: 
  a) umowa zawarta do lipca 2015 – tutaj korekty nie będzie bowiem nie ma przesłanek do jej wykonania w umowie (stopa referencyjna musiała by spaść o przynajmniej 1 punkt procentowy – a spadła o 50 punktów bazowych.), ponieważ nie osiągnięto jednego punktu by dokonać zmiany.
  b) umowa zawarta po lipcu 2015  do października 2019 - tutaj korekta będzie proporcjonalna do spadku stopy lombardowej, ale zgodnie z umową Bank ma na korektę 45 dni od dnia następującego po dniu zmiany wartości stopy przez RPP (czyli od dnia 18 marca 2020).   

  Wyjątkiem są umowy, w ramach oferty 4,4% (rozpoznacie po oprocentowaniu), które zostały udzielone na stałej stopie, a więc na zasadach analogicznych jak dla Banku BNP Paribas. Tutaj oprocentowanie nie będzie podlegało zmianie. 

 • Jak zmiany stóp procentowych, wpływają na kredyty ze stopą procentową 0%.

  Kredyty ze stopą procentową 0%, czyli kredyty bezodsetkowe, nie podlegają zmianie. Tutaj w każdym przypadku stopa procentowa jest stała. 

 • Jak zmienia się oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego?

  Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego, dla odsetek karnych, w przypadku klienta detalicznego zostało obniżone do 13%.

 • Kiedy Bank skoryguje obecne umowy?

  Umowy klientów zostały zweryfikowane pod kątem wysokości oprocentowania. Z racji tego, że dotychczasowe oprocentowanie maksymalne zostało obniżone z 10,00% w skali roku do 9,00%, dla wszystkich umów kredytowych w portfelu Banku, dla których po zmianie wartość by przekraczała 9,00%, oprocentowanie zostało skorygowane z dniem 18.03.2020 do 9,00%. 

Rozwińzobacz mniej

Informacje dotyczące sytuacji z koronawirusem

 • Czy zmienia się zakres obsługi w oddziale?

  Nie, obsługa w oddziałach nie zmienia się. Zmianiają się zasady postępowania w oddziałach takie jak ilość osób mogących przebywać maksymalnie na powierzchni oddziału. W oddziale w jednym czasie na sali obsługi przebywać może maksymalnie 6 osób.
  Pozostali klienci są przekierowani na zewnątrz oddziału w celu oczekiwania na obsługę. W kolejce do obsługi kasowej mogą czekać maksymalnie 4 osoby, a osoby w kolejce zachowują odległość minimum 1 metr od siebie. Więcej informacji znajduje się tutaj

 • Czy zmieniają się godziny obsługi w oddziale?

  Bank dokłada wszelkich starań, aby zapewnić pełną obsługę Klienta i nie wprowadza zmian w zakresie obsługi klienta. Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację, która zmienia się dynamicznie, w niektórych placówkach godziny pracy Oddziału mogą ulec zmianie. Wszelkie aktualne informacje o godzinach pracy Oddziałów Banku znajdują się tutaj
  Informacje o godzinach pracy są aktualizowane na bieżąco w powyższej lokalizacji. Bardzo prosimy o sprawdzenie godzin pracy przed planowaną wizytą w Oddziale Banku.

   

 • Czy możliwa jest wypłata środków w oddziale?

  Tak, wypłata środków w oddziale jest możliwa, natomiast w związku z obecną sytuacją zachęcamy do korzystania z zdalnych kanałów obsługi oraz dokonywania płatności bezgotówkowych. Bank nie wprowadza żadnych zmian w tym zakresie. Chcąc dokonać wpłaty lub wypłaty rekomendujemy w pierwszej kolejności:
  a) dokonanie wpłaty i wypłaty we wpłatomacie lub bankomacie
  b) przed udaniem się do Oddziału, sprawdzić godziny pracy Oddziału oraz informację czy Oddział prowadzi obsługę gotówkową. Więcej informacji odnośnie kanałów zdalnych dostępne jest tutaj: https://www.bnpparibas.pl/zdalne-kanaly-obslugi

 • Czy w Oddziałach Banku obowiązuje jakiś dzienny limit wypłat gotówki w związku z koronawirusem?

  Nie, w Oddziałach nie wprowadzono żadnych zmian w zakresie limitu wpłat lub wypłat gotówkowych. Należy jednak pamiętać, że dużą wypłatę gotówki należy zgłosić wcześniej.

 • Czy oddziały oferują pełną obsługę?

  Zakres obsługi nie ulega zmianie. Niektóre oddziały mogą być wyłączone z obsługi w zakresie wpłat lub wypłat gotówkowych, ze względu na  ograniczony zespół pracowników w Oddziale. Problemy te mogą wynikać z absencji pracowników, którzy opiekują się swoimi dziećmi, rodzicami lub osobom, które wymagają opieki w tym trudnym dla wszystkich okresie. Zawsze przed planowaną wizytą w Oddziale, można sprawdzić czy w danym Oddziale będzie możliwa taka wpłata lub wypłata. Dodatkowo zachęcamy do korzystania z płatności bezgotówkowych oraz dokonywania wpłat lub wypłat we wpłatomatach lub bankomatach. Informacje o dostępności placówek oraz wpłatomatach i bankomatach dostępne są tutaj.  

 • Czy Bank planuje udostępnić zawieszenie spłat kredytów w związku z koronawirusem?

  W Banku BNP Paribas trwają prace nad wdrożeniem ułatwień dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców, których celem jest złagodzenie ewentualnych negatywnych skutków związanych z epidemią koronawirusa. Najpilniejsze sytuacje rozwiązujemy na bieżąco w bezpośrednich uzgodnieniach z klientami, natomiast w ciągu najbliższych dni wdrożymy rozwiązania systemowe. Zaoferujemy klientom możliwość skorzystania z 3-miesięcznych wakacji kredytowych, o które będą mogli wnioskować zdalnie przez kanały cyfrowe, bez wychodzenia z domu. Wniosek będzie można złożyć bez dodatkowych opłat, nie będzie również potrzeby przedstawiania dodatkowych dokumentów

 • Wizyta w oddziale w sprawie aktualizacji danych.

  W związku z obecną sytuacją wizyta w oddziale Banku w sprawie konieczności dokonania zmian danych może odbyć się w późniejszym terminie nawet do końca bieżącego roku. 

 • Czy zakres ubezpieczenia Cardiff, które Bank oferuje do kredytu, obejmuje również pobyt w szpitalu/śmierć w wyniku koronawirusa?

  W ramach wszystkich ubezpieczeń, które w zakresie zawierają ryzyko pobytu w szpitalu oraz/lub śmierci Cardiff zapewnia:

  - wypłatę świadczenia za pobyt w szpitalu w związku z zachorowaniem wywołanym wirusem,
  - w przypadku śmierci Ubezpieczonego, wypłatę świadczenia osobom wskazanym w polisie również, jeśli śmierć spowodowana była zachorowaniem wywołanym wirusem.
  W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt bezpośrednio z infolinią Cardiff. 

 • Czy w związku ze zmianą stóp procentowych, zgodnie z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, konieczne jest podpisanie aneksów do obowiązujących umów.

  Zgodnie z obowiązującymi umowami, zmiana stóp procentowych każdorazowo będzie miała wpływ na wysokość tegoż oprocentowania, bez konieczności podpisywania dodatkowych dokumentów.

 • Czy Bank planuje uruchomienie "mobilnych Doradców", którzy będą w stanie podjechać do Klientów?

  Nie, na chwile obecną Bank nie planuje uruchomić takiego rozwiązania.

Rozwińzobacz mniej

Dostęp do bankowości internetowej i mobilnej

Możliwości sprawdzenia informacji o produktach

 • Jak sprawdzić kwotę dostępnych środków w Bankowości GOonline?

  Kwotę dostępnych środków można sprawdzić w bankowości GOonline. Kwota dostępnych środków stanowi sumę dostępnych środków do wykorzystania. Kwota widoczna jest po zalogowaniu w zakładce "Start" lub w zakładce "Moje finanse" - dodatkowo w tej zakładce widoczne jest również saldo rachunku. Saldo rachunku jest sumą środków dostępnych oraz zablokowanych pieniędzy (np zakupy lub wypłata gotówki z bankomatu).

 • Gdzie uzyskać informacje dotyczące kredytu?

  Informacje dotyczące kredytu dostępne są w bankowości GOonline w zakładce "Moje Finanse" następnie w zakładce "Kredyty" oraz w bankowości GOmobile w zakładce "Produkty". Po wybraniu interesującego nas kredytu, szczegóły dotyczące raty będą znajdowały się po rozwinięciu pola "Szczegóły".

 • Jak sprawdzić dostępne środki na karcie kredytowej?

  Dostępne środki na karcie kredytowej można sprawdzić w Bankowości GOonline w zakładce "Moje Finanse" w opcji "Karty". Dodatkowo dostępne środki widoczne są również w Bankowości GOmobile w zakładce "Produkty". 

 • Jak zmienić dzienne limity transakcyjne na kartach?

  Dzienne limity transakcyjne, można zmienić w  bankowości internetowej GOonline i bankowości mobilnej GOmobile.

  • GOonline  - zmianę zrealizujmy klikając w zakładkę „Moje Finanse” następnie Karty, wybieramy właściwą kartę, przechodzimy do sekcji szczegóły, limity transakcyjne i klikamy Zmień limity.
  • GOmobile  - zmianę zrealizujemy klikając na zakładkę „Produkty”, następnie Karty debetowe, klikamy na właściwą kartę, następnie klikamy Limity i Zmień limity.

Rozwińzobacz mniej

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń