Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 
 

Kontakt

Infolinia

Telefony stacjonarne

801 321 123

+48 22 134 00 00

Połączenia krajowe i z zagraniczne

+48 500 990 500

Połączenia komórkowe

(Infolinia czynna 24/7. Koszt połączenia wg stawki operatora)

Inventum TFI

Produkt dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540.

 

Ogłoszenia i informacje

Na niniejszej stronie znajdują się ogłoszenia i informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych w likwidacji zamieszczane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Likwidatorem funduszy inwestycyjnych jest Bank. W zakładce Reprezentacja znajdują się ogłoszenia i informacje z okresu, w którym bank reprezentował fundusze jako depozytariusz. Reprezentacja stanowiła następstwo wydania decyzji przez Komisję Nadzoru Finansowego o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez Inventum TFI S.A. w dniu 7 października 2014 roku.

Budizol
 
BUDIZOL FIZ AN w likwdiacji Sprostowanie z dnia 20.11.2014 ogłoszenia o zmianie statutu z dnia 3.11.2014
 
BUDIZOL FIZ AN w likwidacji Ogłoszenie z dnia 20.11.2014 o zmianie statutu
Idea3
 
Ogłoszenie nr 1 z dnia 19.08.2020 w sprawie zmiany terminu zakończenia likwidacji IDEA 3 FIZ AN w likwidacji
 
Ogłoszenie nr 2 z dnia 19.08.2020 w sprawie zmiany terminu zakończenia likwidacji IDEA 3 FIZ AN w likwidacji
 
Informacja półroczona o stanie likwidacji Idea 3 FIZ AN w likwidacji (Stan na dzień 8.01.2020)
 
Informacja półroczona o stanie likwidacji Idea 3 FIZ AN w likwidacji (Stan na dzień 8.07.2019)
 
Informacja półroczona o stanie likwidacji Idea 3 FIZ AN w likwidacji (Stan na dzień 8.01.2019)
 
Informacja półroczona o stanie likwidacji Idea 3 FIZ AN w likwidacji (Stan na dzień 8.07.2018)
 
Informacja półroczona o stanie likwidacji Idea 3 FIZ AN w likwidacji (Stan na dzień 8.01.2018)
 
IDEA 3 FIZ AN Ogłoszenie z dnia 3.11.2014 o zmianie statutu
 
IDEA 3 FIZ AN Sprostowanie z dnia 20.11.2014 ogłoszenia o zmianie statutu z dnia 3.11.2014
 
IDEA 3 FIZ AN w likwidacji Ogłoszenie o zmianie statutu z dnia 20.11.2014
 
IDEA 3 FIZ AN WAN na Ci na dzień 31.12.2014
 
IDEA 3 FIZ AN Pierwsze ogłoszenie z dnia 12.01.2015 o otwarciu likwidacji
 
IDEA 3 FIZ AN Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji 26.01.2015
 
IDEA 3 FIZ AN. Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji z dnia 9.02.2015
 
IDEA 3 FIZ AN Drugie ogłoszenie z dnia 26.05.2015 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
IDEA 3 FIZ AN Pierwsze ogłoszenie z dnia 30.07.2015 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
IDEA 3 FIZ AN Pierwsze ogłoszenie z dnia 4.07.2016 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
IDEA 3 FIZ AN Drugie ogłoszenie z dnia 4.07.2016 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
IDEA 3 FIZ AN Pierwsze ogłoszenie z dnia 3.01.2017 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
IDEA 3 FIZ AN Drugie ogłoszenie z dnia 3.01.2017 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
IDEA 3 FIZ AN Pierwsze ogłoszenie z dnia 3.07.2017 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
IDEA 3 FIZ AN Drugie ogłoszenie z dnia 3.07.2017 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
IDEA 3 FIZ AN Pierwsze ogłoszenie z dnia 3.07.2017 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
IDEA 3 FIZ AN Drugie ogłoszenie z dnia 3.07.2017 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
IDEA 3 FIZ AN Ogłoszenie z dnia 11.08.2017 o zwołaniu ZI
Inventum 2
 
INVENTUM 2 FIZ AN Ogłoszenie z dnia 3.11.2014 o zmianie statutu
 
INVENTUM 2 FIZ AN Sprostowanie z dnia 20.11.2014 ogłoszenia o zmianie statutu z dnia 3.11.2014
 
INVENTUM 2 FIZ AN Ogłoszenie z dnia 20.11.2014 o zmianie statutu
 
INVENTUM 2 FIZ AN Pierwsze ogłoszenie o rozpoczęciu likwidacji z dnia 10.12.2014
 
INVENTUM 2 FIZ AN Drugie ogłoszenie o rozpoczęciu likwidacji z dnia 24.12.2014
 
INVENTUM 2 FIZ AN Trzecie ogłoszenie o rozpoczęciu likwidacji z dnia 7.01.2015
 
INVENTUM 2 FIZ AN Pierwsze ogloszenie z dnia 16.04.2015 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
INVENTUM 2 FIZ AN Drugie ogłoszenie z dnia 16.04.2015 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
Inventum Y
 
INVENTUM Y FIZ AN w likwidacji Ogłoszenie z dnia 3.11.2014 o zmianie statutu
 
INVENTUM Y FIZ AN Sprostowanie z dnia 20.11.2014 ogłoszenia o zmianie statutu z dnia 3.11.2014
 
INVENTUM Y FIZ AN Ogłoszenie z dnia 20.11.2014 o zmianie statutu
 
INVENTUM Y FIZ AN w likwidacji Informacja półroczna o stanie likwidacji na dzień 30.11.2014
 
INVENTUM Y FIZ AN Ogłoszenie o WAN na Ci na dzien 31.03.2015
 
INVENTUM Y FIZ AN Ogłoszenie o WAN na CI na dzień 30.06.2015
 
INVENTUM Y FIZ AN Ogłoszenie z dnia 2.07.2015 o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów
 
INVENTUM Y FIZ AN Pierwsze ogłoszenie z dnia 17.07.2015 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
INVENTUM Y FIZ AN Drugie ogłoszenie z dnia 17.07.2015 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
INVENTUM Y FIZ AN Ogłoszenie o WAN na Ci na dzień 31.12.2015
 
INVENTUM Y FIZ AN Ogłoszenie o WAN na CI na dzień 31.03.2016
 
INVENTUM Y FIZ AN Ogłoszenie o WAN na CI na dzień 30.09.2016
 
INVENTUM Y FIZ AN Ogłoszenie z dnia 18.01.2017 o zmianie statutu
 
INVENTUM Y FIZ AN Pierwsze ogłoszenie z dnia 17.03.2017 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
INVENTUM Y Drugie ogłoszenie z dnia 17.03.2017 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
INVENTUM Y FIZ AN w likwidacji Pierwsze ogłoszenie z dnia 16.09.2017 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
INVENTUM Y FIZ AN w likwidacji Drugie ogłoszenie z dnia 16.09.2017 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
INVENTUM Y FIZ AN PIERWSZE OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI Z DNIA 17 MARCA 2018 ROKU
 
INVENTUM Y FIZ AN DRUGIE OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI Z DNIA 17 MARCA 2018 ROKU
 
INVENTUM Y FIZ AN Ogłoszenie o WAN na CI na dzień 30.03.2018
 
INVENTUM Y FIZ AN Ogłoszenie o WAN na CI na dzień 29.12.2017
 
INVENTUM Y FIZ AN Ogłoszenie o WAN na CI na dzień 29.06.2018
Informacje półroczne
 
(1)INVENTUM Y FIZ AN Informacja półroczna o stanie likwidacji na dzień 29.11.2014
 
(2)Inventum Y FIZ AN Informacja półroczna o stanie likwidacji na dzień 29.05.2015
 
(3)INVENTUM Y FIZ AN Informacja półroczna o stanie likwidacji na dzień 29.11.2015
 
(4)INVENTUM Y FIZ AN Informacja półroczna o stanie likwidacji na dzień 29.05.2016
 
(5)INVENTUM Y FIZ AN Informacja półroczna o stanie likwidacji na dzień 29.11.2016
 
(6)INVENTUM Y FIZ AN Informacja półroczna o stanie likwidacji na dzień 29.05.2017
 
(7)Inventum Y FIZ AN Informacja półroczna o stanie likwidacji na dzień 29.11.2017
 
(8)Inventum Y FIZ AN Informacja półroczna o stanie likwidacji na dzień 29.05.2018
Trójka
 
Ogłoszenie nr 2 w sprawie zmiany terminu zakończenia likwidacji funduszu Trójka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Likwidacji
 
Ogłoszenie nr 1 w sprawie zmiany terminu zakończenia likwidacji funduszu Trójka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Likwidacji
 
Komunikat o dokonaniu wyceny aktywów funduszu TRÓJKA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji.
 
Informacja półroczna o stanie likwidacji Funduszu Trójka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

Do otwarcia pliku niezbędne jest ustanowione hasło dostępu

 
Ogłoszenie o wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień 31.03.2020 r. funduszu Trójka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 
Ogłoszenie o wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień 31.12.2019 r. funduszu Trójka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 
Ogłoszenie o wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień 30.09.2019 r. funduszu Trójka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 
Ogłoszenie nr 2 w sprawie zmiany terminu zakończenia likwidacji funduszu Trójka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Likwidacji
 
Ogłoszenie nr 1 w sprawie zmiany terminu zakończenia likwidacji funduszu Trójka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Likwidacji
 
TRÓJKA FIZ AN Informacja pólroczna o stanie likwidacji funduszu na dzień 29.10.2014
 
TRÓJKA FIZ AN Ogłoszenie o WAN na Ci na dzień 31.12.14
 
TRÓJKA FIZ AN Ogłoszenie o WAN na Ci na 31.03.2015
 
TRÓJKA FIZ AN Informacja półroczna o stanie likwidacji na dzień 29.04.2015
 
TRÓJKA FIZ AN Pierwsze ogłoszenie z dnia 15.10.2015 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
TRÓJKA FIZ AN Drugie ogłoszenie z dnia 15.10.2015 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
TRÓJKA FIZ AN Informacja półroczna o stanie likwidacji na dzień 29.04.2016
 
TRÓJKA FIZ AN Pierwsze ogłoszenie z dnia 14.10.2016 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
TRÓJKA FIZ AN Drugie ogłoszenie z dnia 14.10.2016 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
TRÓJKA FIZ AN Pierwsze ogłoszenie z dnia 15.04.2017 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
TRÓJKA FIZ AN Drugie ogłoszenie z dnia 15.04.2017o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
TRÓJKA FIZ AN Pierwsze ogłoszenie z dnia 5.10.2017 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
TRÓJKA FIZ AN Drugie ogłoszenie z dnia 5.10.2017 o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
Trójka FIZ AN Drugie ogłoszenie o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
Trójka FIZ AN Pierwsze ogłoszenie o zmianie terminu zakończenia likwidacji
 
TRÓJKA FIZ AN Informacja półroczna o stanie likwidacji (30.10.2017-29.04.2018)
 
TRÓJKA FIZ AN Informacja półroczna o stanie likwidacji (30.04.2017-29.10.2016)
 
TRÓJKA FIZ AN Informacja półroczna o stanie likwidacji (30.04.2017-29.10.2017)
 
TRÓJKA FIZ AN Informacja półroczna o stanie likwidacji (30.05.2018 na dzień 29.10.2018)
 
TRÓJKA FIZ AN Informacja półroczna o stanie likwidacji (30.10.2016-29.04.2017)

 TRÓJKA FIZ AN_Ogłoszenie o WAN na CI na 30.06.2015Pobierz

 TRÓJKA FIZ AN_Ogłoszenie o WAN na CI na 30.09.2015 Pobierz

 TRÓJKA FIZ AN_Ogłoszenie o WAN na CI na 30.12.2015Pobierz

 TRÓJKA FIZ AN_Ogłoszenie o WAN na CI na 31.03.2016Pobierz

 TRÓJKA FIZ AN_Ogłoszenie o WAN na CI na 30.06.2016Pobierz

 TRÓJKA FIZ AN_Ogłoszenie o WAN na CI na 30.09.2016Pobierz

 TRÓJKA FIZ AN_Ogłoszenie o WAN na CI na 30.12.2016Pobierz

 TRÓJKA FIZ AN_Ogłoszenie o WAN na CI na 31.03.2017Pobierz

 TRÓJKA FIZ AN_Ogłoszenie o WAN na CI na 30.06.2017Pobierz

 TRÓJKA FIZ AN_Ogłoszenie o WAN na CI na 29.09.2017Pobierz

 TRÓJKA FIZ AN_Ogłoszenie o WAN na CI na 29.12.2017Pobierz

 TRÓJKA FIZ AN_Ogłoszenie o WAN na CI na 30.03.2018Pobierz

 TRÓJKA FIZ AN_Ogłoszenie o WAN na CI na 29.06.2018Pobierz

 TRÓJKA FIZ AN_Ogłoszenie o WAN na CI na 28.09.2018Pobierz

 TRÓJKA FIZ AN_Ogłoszenie o WAN na CI na 31.12.2018Pobierz

 TRÓJKA FIZ AN_Ogłoszenie o WAN na CI na 29.03.2019Pobierz

 TRÓJKA FIZ AN_Ogłoszenie o WAN na CI na 28.06.2019Pobierz

Reprezentacja

W zakładce Reprezentacja znajdują się ogłoszenia i informacje z okresu, w którym bank reprezentował fundusze jako depozytariusz. Reprezentacja stanowiła następstwo wydania decyzji przez Komisję Nadzoru Finansowego o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo w dniu 7 października 2014 roku.

Atlas
 
ATLAS FIZ AN Ogłoszenie z dnia 3.11.2014 o zmianie statutu
 
ATLAS FIZ AN Sprostowanie ogłoszenia o z dnia 20.11.2014 o zmianie statutu z dnia 3.11.2014
 
ATLAS FIZ AN Ogłoszenie z dnia 20.11.2014 o zmianie statutu
 
ATLAS FIZ AN Ogłoszenie z dnia 5.12.2014 o zmianie statutu
Conerga
 
Conerga greenEnergy FIZ AN Ogłoszenie z dnia 3.11.2014 o zmianie statutu
 
Conerga greenEnergy FIZ AN Sprostowanie z dnia 20.11.2014 ogłoszenia o zmianie statutu z dnia 3.11.2014
 
Conerga greenEnergy FIZ AN Ogłoszenie z dnia 20.11.2014 o zmianie stautu
 
CONERGA GREENENERGY Ogłoszenie z dnia 22.12.2014 o zmianie statutu
Eternity Capital
 
ETERNITY CAPITAL FIZ AN Ogłoszenie z dnia 3.11.2014 o zmianie statutu
 
ETERNITY CAPITAL FIZ AN Sprostowanie z dnia 20.11.2014 ogłoszenia o zmianie statutu z dnia 3.11.2014
 
ETERNITY CAPITAL FIZ AN Ogłoszenie z dnia 20.11.2014 o zmianie statutu
 
ETERNITY CAPITAL FIZ AN Ogłoszenie z dnia 5.01.2015 o zminie statutu
Inventum 1
 
INVENTUM 1 FIZ AN Ogłoszenie z dnia 3.11.2014 o zmianie statutu
 
INVENTUM 1 FIZ AN Ogłoszenie z dnia 20.11.2014 o zmianie statutu
 
INVENTUM 1 FIZ AN Ogłoszenie o zmianie statutu z dnia 5.01.2015
Inventum 5
 
INVENTUM 5 FIZ AN Ogłoszenie z dnia 3.11.2014 o zmianie statutu
 
INVENTUM 5 FIZ AN Sprostowanie z dnia 20.11.2014. ogłoszenia o zmianie statutu z dnia 3.11.2014
 
INVENTUM 5 FIZ AN Ogłoszenie z dnia 20.11.2014 o zmianie statutu
 
INVENTUM 5 FIZ AN Ogłoszenie o zmianie statutu z dnia 31.12.2014
Inventum 12
 
INVENTUM 12 FIZ AN Ogłoszenie z dnia 3.11.2014 o zmianie statutu
 
INVENTUM 12 FIZ AN Sprostowanie z dnia 20.11.2014 ogłoszenia o zmianie statutu z dnia 3.11.2014
 
INVENTUM 12 FIZ AN Ogłosznie z dnia 20.11.2014 o zmianie statutu
 
INVENTUM 12 FIZ AN Ogłoszenie z dnia 5.12.2014o zmianie statutu
Inventum 14
 
INVENTUM 14 FIZ AN Ogłoszenie o WAN na CI na dzień 31.10.2014
 
INVENTUM 14 FIZ AN Ogłoszenie z dnia 3.11.2014. o zmianie statutu
 
INVENTUM 14 FIZ AN Sprostowanie z dnia 20.11.2014 ogłoszenia o zmiane statutu z dnia 3.11.2014
 
INVENTUM 14 Ogłoszenie z dnia 20.11.2014 o zmianie statutu
 
INVENTUM 14 FIZ AN Ogłoszenie o WAN na CI na dzień 28.11.2014
 
INVENTUM 14 FIZ AN Ogłoszenie o WAN na CI na dzień 31.12.2014
 
INVENTUM 14 FIZ AN Ogłoszenie z dnia 7.01.2015 o zmianie statutu
Inventum 20
 
INVENTUM 20 FIZ AN WAN na CI na dzień 31.10.2014
 
INVENTUM 20 FIZ AN Ogłoszenie z dnia 3.11.2014 o zmianie statutu
 
INVENTUM 20 FIZ AN Ogłoszenie z dnia 20.11.2014 o zmianie statutu
 
INVENTUM 20 FIZ AN Ogłoszenie o WAN na CI na dzień 28.11.14
 
INVENTUM 20 FIZ AN Ogłoszenie na WAN na CI na 31.12.2014
 
INVENTUM 20 FIZ AN Ogłoszenie z dnia 7.01.2015 o zmianie statutu
KFC
 
KFC FIZ AN Ogłoszenie z dnia 3.11.2014 o zmianie statutu
 
KFC FIZ AN Sprostowanie z dnia 20.11.2014 ogłoszenia o zmianie statutu z dnia 3.11.2014
 
KFC FIZ AN Ogłoszenie z dnia 20.11.2014 o zmianie statutu
 
KFC FIZ AN Ogłoszenie o zmianie statutu z dnia 9.12.2014

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń