Bank zmieniającego się świata
Otwórz konto Weź kredyt
 
 
Pakiet Bezpieczny i Pakiet Bezpieczny Plus

Ubezpieczenie spłaty zadłużenia do kart kredytowych

 

UBEZPIECZENIE SPŁATY ZADŁUŻENIA o indeksie

BNPP/CARD_5_2.1/2021

Dostępność
Partnerzy

UBEZPIECZENIE PAKIET BEZPIECZNY  i pakiet bezpieczny plus

CZYM JEST UBEZPIECZENIE PAKIET BEZPIECZNY?

 

Decydując się na ubezpieczenie Pakiet Bezpieczny otrzymujesz zapewnienie spłaty zadłużenia na Twojej karcie kredytowej w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń, zgodnie ze Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia BNPP/CARD_5_2.1/2021:

 

  Zakres ubezpieczenia Składka
Pakiet Bezpieczny

Zgon

Pobyt w szpitalu

Poważne zachorowanie

0,5% salda zadłużenia na koniec okresu rozliczeniowego karty kredytowej

Pakiet Bezpieczny Plus

Zgon

Zgon w następstwie Nieszczęśliwego wypadku

Poważne zachorowanie

Pobyt w szpitalu/Pobyt w szpitalu i Utrata pracy (zamiennie zależnie od statusu zatrudnienia klienta w trakcie trwania umowy)

0,7%  salda zadłużenia na koniec okresu rozliczeniowego karty kredytowej

 

Wysokość świadczenia jednorazowego (Zgon, Poważne zachorowanie) wykracza poza spłatę zadłużenia - 200% zgon, do 250% Poważne zachorowanie - co daje istotne wsparcie ubezpieczonemu w chorobie lub jego rodzinie.

Wysokość świadczenia miesięcznego (Utrata pracy, Pobyt w szpitalu) równa 10-15% salda zadłużenia, co w większości pozwala pokryć minimalną spłatę na koniec okresu rozliczeniowego karty kredytowej i zapewnia nadwyżkę świadczenia na wsparcie w trudnej sytuacji. 

Pełna lista wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela znajduje się w art. 13 Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia BNPP/CARD_5_2.1/2021:

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU PAKIET BEZPIECZNY i pakiet bezpieczny plus

  • składka pobierana z rachunku karty kredytowej wydanej przez BNP Paribas Bank Polska SA
  • Ubezpieczony jest objęty Ochroną ubezpieczeniową na całym świecie, niezależnie od miejsca pobytu, z zastrzeżeniem, że z tytułu ryzyka Utraty pracy oraz Pobytu w Szpitalu Ubezpieczony jest objęty Ochroną ubezpieczeniową na terenie Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii oraz państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

PRZYDATNE INFORMACJE

Ubezpieczenie oferowane w ramach Umowy Ubezpieczenia Grupowego (POLISA NR UG-Retail-Life-6252025876 oraz UG-Retail - 6252025876), dalej zwanej: („Umową ubezpieczenia”), zawartej pomiędzy: MEDIA SATURN HOLDING POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie („Ubezpieczającym”), a Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, (dalej zwanym: „Ubezpieczycielem”) oraz Cardif - Assurances Risques Divers SA Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, („Ubezpieczycielem”).

Ubezpieczyciel

Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A

ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa
tel. 22 529 17 60

obsluga@cardif.pl
www.cardif.pl

Koszt połączenia telefonicznego zgodnie z taryfą operatora.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST UBEZPIECZENIE ?

Ubezpieczenie jest dostępne dla klientów wnioskujących o kartę kredytową BNP Paribas Bank Polska S.A. w punkcie Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o.

Jak zgłosić zdarzenie?

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami możesz składać bezpośrednio w siedzibie Cardif, listownie lub online https://cardif.pl/zglos-zdarzenie, a także za naszym pośrednictwem.

Dokumenty do pobrania

 
Szczególne Warunki Ubezpieczenia, Karta Produktu
 
Autenti Sp. z o.o. – Centra Przetwarzania Danych

Bank BNP Paribas S. A. występuje w tej umowie w charakterze Agenta na podstawie podpisanej z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. i Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy pl. Piłsudskiego 2 Umowy Agencyjnej dla Klientów Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.