Bank zmieniającego się świata
 
 
Pakiet Bezpieczny i Pakiet Bezpieczny Plus

Ubezpieczenie spłaty zadłużenia do kart kredytowych

 

UBEZPIECZENIE SPŁATY ZADŁUŻENIA o indeksie

BNPP/CARD_5_2.1/2021

Dostępność
Partnerzy

UBEZPIECZENIE PAKIET BEZPIECZNY  i pakiet bezpieczny plus

CZYM JEST UBEZPIECZENIE PAKIET BEZPIECZNY?

 

Decydując się na ubezpieczenie Pakiet Bezpieczny otrzymujesz zapewnienie spłaty zadłużenia na Twojej karcie kredytowej w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń, zgodnie ze Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia BNPP/CARD_5_2.1/2021:

 

  Zakres ubezpieczenia Składka
Pakiet Bezpieczny

Zgon

Pobyt w szpitalu

Poważne zachorowanie

0,5% salda zadłużenia na koniec okresu rozliczeniowego karty kredytowej

Pakiet Bezpieczny Plus

Zgon

Zgon w następstwie Nieszczęśliwego wypadku

Poważne zachorowanie

Pobyt w szpitalu/Pobyt w szpitalu i Utrata pracy (zamiennie zależnie od statusu zatrudnienia klienta w trakcie trwania umowy)

0,7%  salda zadłużenia na koniec okresu rozliczeniowego karty kredytowej

 

Wysokość świadczenia jednorazowego (Zgon, Poważne zachorowanie) wykracza poza spłatę zadłużenia - 200% zgon, do 250% Poważne zachorowanie - co daje istotne wsparcie ubezpieczonemu w chorobie lub jego rodzinie.

Wysokość świadczenia miesięcznego (Utrata pracy, Pobyt w szpitalu) równa 10-15% salda zadłużenia, co w większości pozwala pokryć minimalną spłatę na koniec okresu rozliczeniowego karty kredytowej i zapewnia nadwyżkę świadczenia na wsparcie w trudnej sytuacji. 

Pełna lista wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela znajduje się w art. 13 Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia BNPP/CARD_5_2.1/2021:

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU PAKIET BEZPIECZNY i pakiet bezpieczny plus

  • składka pobierana z rachunku karty kredytowej wydanej przez BNP Paribas Bank Polska SA
  • Ubezpieczony jest objęty Ochroną ubezpieczeniową na całym świecie, niezależnie od miejsca pobytu, z zastrzeżeniem, że z tytułu ryzyka Utraty pracy oraz Pobytu w Szpitalu Ubezpieczony jest objęty Ochroną ubezpieczeniową na terenie Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii oraz państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

PRZYDATNE INFORMACJE

Ubezpieczenie oferowane w ramach Umowy Ubezpieczenia Grupowego (POLISA NR UG-Retail-Life-6252025876 oraz UG-Retail - 6252025876), dalej zwanej: („Umową ubezpieczenia”), zawartej pomiędzy: MEDIA SATURN HOLDING POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie („Ubezpieczającym”), a Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, (dalej zwanym: „Ubezpieczycielem”) oraz Cardif - Assurances Risques Divers SA Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, („Ubezpieczycielem”).

Ubezpieczyciel

Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A

ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa
tel. 22 529 17 60

obsluga@cardif.pl
www.cardif.pl

Koszt połączenia telefonicznego zgodnie z taryfą operatora.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST UBEZPIECZENIE ?

Ubezpieczenie jest dostępne dla klientów wnioskujących o kartę kredytową BNP Paribas Bank Polska S.A. w punkcie Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o.

Jak zgłosić zdarzenie?

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami możesz składać bezpośrednio w siedzibie Cardif, listownie lub online https://cardif.pl/zglos-zdarzenie, a także za naszym pośrednictwem.

Dokumenty do pobrania

 
Szczególne Warunki Ubezpieczenia, Karta Produktu
 
Autenti Sp. z o.o. – Centra Przetwarzania Danych

Bank BNP Paribas S. A. występuje w tej umowie w charakterze Agenta na podstawie podpisanej z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. i Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy pl. Piłsudskiego 2 Umowy Agencyjnej dla Klientów Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.