Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Znajdź fundusze dla Twojej firmy

Inwestycje z europejskim wsparciem

Kontakt z Doradcą
Dostępność
Centra Bankowości Korporacyjnej

Polityka spójności

W latach 2014-2020 do Polski w ramach polityki spójności trafi ponad 82,5 miliardów euro, czyli blisko 20% całego budżetu unijnego. Perspektywa na lata 2014-2020 będzie wdrażana w Polsce poprzez 16 programów regionalnych oraz 6 krajowych programów operacyjnych:

Inne możliwości finansowania

Inne możliwości finansowania

Poza środkami dostępnymi w ramach polityki spójności, Polska korzysta ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020).

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 do rozdysponowania na obszarach wiejskich jest 13,6 mld euro, w tym: 8,7 mld euro z budżetu UE (EFRROW) i 4,9 mld euro wkładu krajowego.

Rybactwo i Morze
PO Rybactwo i Morze 2014-2020 to ok. 710 euro (ponad 531 mln euro ze środków unijnych, co oraz ok. 179 mln euro z budżetu krajowego) do rozdysponowania dla rybołówstwa morskiego, rybołówstwo śródlądowego oraz akwakultury, a także przetwórstwo rybnego w Polsce.

Dodatkowo w latach 2014-2020 Komisja Europejska przeznaczy ponad 4,5 mld euro na ułatwienie dostępu do finansowania dla europejskich przedsiębiorców w ramach programów ramowych takich jak COSME czy Horyzont 2020.

Szukasz informacji o aktualnych naborach wniosków o dotację?

Jeśli zajmujesz się produkcją rolną lub przetwórstwem rolno-spożywczym czy handlem hurtowym produktami rolnymi, informacje o dostępnych dotacjach wraz z terminami planowanych naborów wniosków znajdziesz na stronie ARiMR poświęconej PROW 2014-2020.


Jeśli szukasz wsparcia w branży rybackiej, polecamy zakładkę na stronie ARiMR poświęconej PO Rybactwo i Morze Otwiera się w nowym oknie..


Jeśli działasz poza branżą rolna i rybacką, zapraszamy do odwiedzenia Portalu Funduszy Europejskich Otwiera się w nowym oknie..

Masz pytania dotyczące produktu?

Zostaw numer - oddzwonimy

 

Zostaw kontakt 

 

Jesteś zainteresowany ofertą?

Zadzwoń:

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Koszt połączenia według stawki operatora

Przyjdź do Centrum Bankowości Korporacyjnej

Znajdź Centrum

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.