Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 
 1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji mobilnych BNP Paribas SA z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”).
 2. Na urządzeniu mobilnym przechowywane są:
  1. zaszyfrowany unikalny Identyfikator Aplikacji (parametr jest tworzony w procesie rejestracji Aplikacji po stronie Banku) - przechowywany na urządzeniu do momentu usunięcia aplikacji z urządzenia,
  2. pliki graficzne, wskazane przez użytkownika (identyfikacja wizualna zdefiniowanych szablonów przelewów).
 3. Identyfikator Aplikacji o którym mowa w punkcie 2.1. oraz informacje o marce, modelu i identyfikatorze sprzętowym urządzenia mobilnego są wysyłane do Banku w procesie rejestracji urządzenia w Aplikacji oraz są wykorzystywane w celu jednoznacznego zidentyfikowania Aplikacji i urządzenia mobilnego.
 4. Komunikacja między aplikacją mobilną a Bankiem odbywa się z użyciem mechanizmów szyfrujących.
 5. W zależności od platformy mobilnej, aplikacje mogą uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:
  1. informacji o położeniu w przypadku wyszukiwania przez użytkownika oddziałów banku, bankomatów oraz sklepów (zniżki/kupony rabatowe), po wyrażeniu zgody przez użytkownika,
  2. danych kontaktów w przypadku wykonywania doładowania telefonu z listy kontaktów (aplikacja mobilna umożliwia wstawienie do doładowania przez użytkownika numeru telefonu zapisanego w kontaktach),
  3. aparatu fotograficznego, na potrzeby wykonania fotografii odbiorcy przelewu,
  4. zdjęcia, multimedia, pliki na potrzeby identyfikacji wizualnej zdefiniowanych szablonów przelewów,
  5. informacje o połączeniu na potrzeby odbierania danych z internetu (dostęp do sieci), przesyłanie danych między aplikacją a serwerami Banku.
 6. W zależności od aplikacji mobilnej, uprawnienia aplikacji można odwołać przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu lub odinstalowanie aplikacji.
 7. Aplikacja dla wybranych modeli telefonów, pozwala na korzystanie z technologii identyfikacji odciskiem palca służącej do sprawdzania tożsamości użytkownika na podstawie jego linii papilarnych. Technologia ułatwia logowanie się do aplikacji oraz autoryzację operacji.
 8. Wszelkie dane osobowe wymienione w niniejszej polityce, z wyjątkiem danych wymienionych w pkt 3 powyżej, nie są przekazywane do Banku, a pozostają jedynie zapisane na urządzeniu użytkownika.
 9. Administratorem danych osobowych użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 922, z późniejszymi zmianami) wyłącznie w zakresie wskazanym w punkcie 3 niniejszej polityki - jest BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01 - 211) przy ul. Kasprzaka 10/16, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546, o kapitale zakładowym wynoszącym 84 238 318 zł., wpłaconym w całości.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Aplikacji.
 11. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand