Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Czym jest ubezpieczenie Pakiet Bezpieczeństwo?

Nasze karty kredytowe, to nie tylko znakomite narzędzie do płatności ale oferujemy Ci także spłatę zadłużenia na Twojej karcie jeżeli na skutek określonych wypadków losowych sam nie dasz rady tego uczynić. 

decydując się na ubezpieczenie Pakiet Bezpieczeństwo otrzymujesz zapewnienie spłaty zadłużenia na Twojej karcie kredytowej w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń losowych:

  • Śmierć
  • Trwała i całkowita niezdolność do pracy
  • Utrata pracy (dla osób zatrudnionych) albo poważne zachorowanie (dla osób, które nie podlegają ochronie z tytułu utraty pracy).

SUMY UBEZPIECZENIA

  • Śmierć, trwała i całkowita niezdolność do pracy oraz poważne zachorowanie: równowartość kwoty zadłużenia wynikającego z umowy o kartę kredytową, ustalonego na dzień naliczenia składki za okres, w którym wystąpiło zdarzenie ubezpieczeniowe. Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 50.000 zł.
  • Utrata pracy przez Ubezpieczonego: spłata maksymalnie 6 kwot określonych jako 5% salda zadłużenia z dnia naliczenia składki (w każdym 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia, nie więcej niż 1000 PLN na jedno zdarzenie).

Dokumenty do pobrania

 
Karta produktu
 
Ogólne warunki ubezpieczeństwa

Bank BNP Paribas S. A. występuje w tej umowie w charakterze Agenta na podstawie podpisanej z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.  i Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy pl. Piłsudskiego 2 Umowy Agencyjnej dla Klientów Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.