Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Oferta ubezpieczeń

Pakiet Bezpieczna Karta

Ubezpieczenie spłaty zadłużenia do kart kredytowych

Ubezpieczenie spłaty zadłużenia do kart kredytowych wydanych w Punktach kredytowych w galeriach handlowych:

Ubezpieczenie zapewnia ochronę w przypadku:

 • śmierci Ubezpieczonego
 • śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • trwałej i całkowitej niezdolności do pracy
 • poważnego zachorowania
 • pobytu w szpitalu
 • trwałego i częściowego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku
Pakiet Bezpieczna Karta

 

 • jednego z niżej wymienionych zdarzeń, w zależności od aktualnego na dzień zajścia zdarzenia źródła dochodu Ubezpieczonego:
  • czasowa niezdolność do pracy – w przypadku, gdy Ubezpieczony prowadzi własną działalność rolniczą albo gospodarczą lub uzyskuje dochód z tytułu umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego  lub z tytułu stosunku służbowego zawartych na czas określony, albo
  • utrata pracy – w przypadku, gdy Ubezpieczony uzyskuje dochód z tytułu umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego lub z tytułu stosunku służbowego zawartych na czas nieokreślony, albo
 • pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku – w przypadku, gdy Ubezpieczony nie podlega ochronie z tytułu czasowej niezdolności do pracy lub z tytułu utraty pracy
Pakiet Bezpieczna Karta

Ubezpieczenie spłaty zadłużenia do kart kredytowych wydanych w Oddziałach

Pakiet  Bezpieczeństwo obejmuje spłatę zadłużenia karty kredytowej Banku w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń:

 • śmierć
 • trwała i całkowita niezdolność do pracy
 • utrata pracy (dla osób zatrudnionych) albo poważne zachorowanie (dla osób, które nie podlegają ochronie z tytułu utraty pracy)

Dokumenty do pobrania

Ubezpieczenie spłaty zadłużenia do kart kredytowych wydanych w Punktach kredytowych w galeriach handlowych

 
OWU spłata zadłużenia karta SYGMACARDCPI 3_1.2 2015

Ubezpieczenie spłaty zadłużenia do kart kredytowych wydanych w Punktach kredytowych w Oddziałach

 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia - indeks BNPP/CARDCPI_3_1.1/2015 od 4 stycznia 2016
 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia - indeks BNPPCARDCPI_3_1.02015 - ubezpieczenie do kart PL obowiązujące do 3 stycznia 2016
 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia - indeks BNPPCARDCPI_3_1.02015 - ubezpieczenie do kart ENG obowiązujące do 3 stycznia 2016
 
Druk zgłoszenia roszczenia – ZGON
 
Druk zgłoszenia roszczenia – TRWAŁA I CAŁKOWITA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY
 
Druk zgłoszenia roszczenia - UTRATA PRACY
 
Druk zgłoszenia roszczenia – POWAŻNE ZACHOROWANIE

1 W przypadku Ubezpieczenia Pakiet Bezpieczeństwo Bank BNP Paribas S. A. występuje w charakterze Agenta ubezpieczeniowego w rozumieniu ustawy z dnia 2 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym [Dz. U. 2014.1450], uprawnionego do wykonywania w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym zawierania umów ubezpieczenia – Informacje o Agencie Otwiera się w nowym oknie..