Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Oferta ubezpieczeń

Pakiet Bezpieczna Karta

Ubezpieczenie spłaty zadłużenia do kart kredytowych

Ubezpieczenie spłaty zadłużenia do kart kredytowych wydanych w Punktach kredytowych w galeriach handlowych:

Ubezpieczenie zapewnia ochronę w przypadku:

 • śmierci Ubezpieczonego
 • śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • trwałej i całkowitej niezdolności do pracy
 • poważnego zachorowania
 • pobytu w szpitalu
 • trwałego i częściowego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku
Pakiet Bezpieczna Karta

 

 • jednego z niżej wymienionych zdarzeń, w zależności od aktualnego na dzień zajścia zdarzenia źródła dochodu Ubezpieczonego:
  • czasowa niezdolność do pracy – w przypadku, gdy Ubezpieczony prowadzi własną działalność rolniczą albo gospodarczą lub uzyskuje dochód z tytułu umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego  lub z tytułu stosunku służbowego zawartych na czas określony, albo
  • utrata pracy – w przypadku, gdy Ubezpieczony uzyskuje dochód z tytułu umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego lub z tytułu stosunku służbowego zawartych na czas nieokreślony, albo
 • pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku – w przypadku, gdy Ubezpieczony nie podlega ochronie z tytułu czasowej niezdolności do pracy lub z tytułu utraty pracy
Pakiet Bezpieczna Karta

Ubezpieczenie spłaty zadłużenia do kart kredytowych wydanych w Oddziałach

Pakiet  Bezpieczeństwo obejmuje spłatę zadłużenia karty kredytowej Banku w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń:

 • śmierć
 • trwała i całkowita niezdolność do pracy
 • utrata pracy (dla osób zatrudnionych) albo poważne zachorowanie (dla osób, które nie podlegają ochronie z tytułu utraty pracy)

Dokumenty do pobrania

Ubezpieczenie spłaty zadłużenia do kart kredytowych wydanych w Punktach kredytowych w galeriach handlowych

 
OWU spłata zadłużenia karta SYGMACARDCPI 3_1.2 2015

Ubezpieczenie spłaty zadłużenia do kart kredytowych wydanych w Punktach kredytowych w Oddziałach

 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia - indeks BNPP/CARDCPI_3_1.1/2015 od 4 stycznia 2016
 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia - indeks BNPPCARDCPI_3_1.02015 - ubezpieczenie do kart PL obowiązujące do 3 stycznia 2016
 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia - indeks BNPPCARDCPI_3_1.02015 - ubezpieczenie do kart ENG obowiązujące do 3 stycznia 2016
 
Druk zgłoszenia roszczenia – ZGON
 
Druk zgłoszenia roszczenia – TRWAŁA I CAŁKOWITA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY
 
Druk zgłoszenia roszczenia - UTRATA PRACY
 
Druk zgłoszenia roszczenia – POWAŻNE ZACHOROWANIE

1 W przypadku Ubezpieczenia Pakiet Bezpieczeństwo Bank BNP Paribas S. A. występuje w charakterze Agenta ubezpieczeniowego w rozumieniu ustawy z dnia 2 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym [Dz. U. 2014.1450], uprawnionego do wykonywania w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym zawierania umów ubezpieczenia – Informacje o Agencie Otwiera się w nowym oknie..

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.