Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Jak zgłosić kradzież lub zagubienie karty?

Zgłoszenie w oddziale

Zgłoś fakt kradzieży lub zagubienie karty płatniczej w dowolnym oddziale Banku BGZ BNP Paribas S.A.

ZNAJDŹ ODDZIAŁ Otwiera się w nowym oknie.

Połączenie z Polski

Zgłoś kradzież lub zagubienie karty płatniczej Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. pod czynnym przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, numerem telefonu:

801 321 123

(Infolinia czynna 24/7.
Koszt połączenia wg stawki operatora)

Połączenie z zagranicy

Jeśli jesteś za granicą, zgłoś kradzież lub zagubienie karty płatniczej pod czynnym numerem telefonu:

+48 22 134 00 00

(Infolinia czynna 24/7.
Koszt połączenia wg stawki operatora)

i zastrzeż kartę w dowolnym oddziale banku oznaczonym logo MasterCard (dotyczy kart z logo MasterCard)

1 Niezależnie od opłat pobieranych przez Bank BNPP Paribas opłata może być pobierana przez właściciela bankomatu, dlatego zawsze należy dokładnie czytać informacje wyświetlane na ekranie bankomatu.