Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 
 • Bezpieczeństwo płatności kartą w sklepach internetowych dzięki usłudze 3D Secure:

  • 3D Secure to dodatkowe zabezpieczenie płatności kartami w Internecie poprzez dodatkową weryfikację użytkownika karty hasłem SMS
  • Płatności w standardzie 3D Secure dokonasz w sklepach oznaczonych znakiem MasterCard SecureCode
 • Posiadacze kart kredytowych Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. mogą korzystać z ubezpieczeń zapewniających pomoc w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

  Ubezpieczenia oferowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. i Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce:

  Bezpieczna Karta

  Ubezpieczenie obejmuje przejęcie odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń, do wskazanych kwot:

  • nieuprawniona transakcja kartą – do równowartości w złotych kwoty 150 Euro (50 Euro dla transakcji zbliżeniowych, wykonanych bez wykorzystania numeru PIN)
  • rabunek gotówki wypłaconej z bankomatu za pomoca karty – do kwoty 2 500 PLN
  • zniszczenie towaru/rabunek towaru zakupionego za pomocą karty – do kwoty 10 000 PLN (nie więcej niż 2 000 PLN na jedno zdarzenie)

   

  BNP Paribas Bezpieczeństwo

  Ubezpieczenie obejmuje spłatę zadłużenia karty kredytowej Banku w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń:

  • Śmierć,
  • Trwała i całkowita niezdolność do pracy,
  • Utrata pracy (dla osób zatrudnionych) albo poważne zachorowanie (dla osób, które nie podlegają ochronie z tytułu utraty pracy).

   

  Sumy ubezpieczenia:

  • Śmierć, trwała i całkowita niezdolność do pracy oraz poważne zachorowanie: równowartość kwoty zadłużenia wynikającego z umowy o kartę kredytową, ustalonego na dzień naliczenia składki za okres, w którym wystąpiło zdarzenie ubezpieczeniowe. Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 50.000 zł.
  • Utrata pracy przez Ubezpieczonego: spłata maksymalnie 6 kwot określonych jako 5% salda zadłużenia z dnia naliczenia składki (w każdym 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia, nie więcej niż 1000 PLN na jedno zdarzenie).

   

  Ubezpieczenie oferowane przez Europ Assistance Polska Sp. z o. o.

  Bezpieczna Podróż

  Ubezpieczenie obejmuje pomoc w przypadku zdarzeń nagłych, mogących wydarzyć się w czasie podróży zagranicznych

  • Koszty leczenia za granicą – do kwoty 50 000 PLN, w tym m.in.:
   • leczenie stomatologiczne – do kwoty 500 PLN
   • transport medyczny – do kwoty 12 000 PLN
   • transport medyczny do RP – do kwoty 12 000 PLN
   • koszt podróży członka rodziny Ubezpieczonego – 10 000 PLN
   • infolinia medyczna – bez limitu
  • Utratę lub uszkodzenie bagażu – do kwoty 6 000 PLN
  • Opóźnienie bagażu – do kwoty 1 500 PLN
  • Opóźnienie lotu, w tym koszty zakwaterowania i wyżywienia na czas opóźnienia lotu – do kwoty 1 500 PLN

   

  Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową jest opłacenie podróży kartą kredytową Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.

  Warunki ubezpieczenia oraz wzory zgłoszenia roszczeń dotyczące ubezpieczeń

Do pobrania

Dokumenty dotyczące klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A.:

 
Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Bank Polska S.A.

 

Obowiązuje od 18 sierpnia 2014

 
Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Credit Card Regulations for Individual Customers at Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)
 
Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)