Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 
Indywidualne ubezpieczenie na życie i zdrowie


Ochrona rodziny

Produkt wycofany z oferty  

Ochrona Rodziny to indywidualne ubezpieczenie na życie i zdrowie stworzone przez Nationale-Nederlanden dla Klientów banku. Zostało zaprojektowane, aby jak najlepiej zabezpieczyć Ciebie i Twoją rodzinę. Zapewnia wsparcie finansowe na wypadek śmierci, niezdolności do pracy albo samodzielnego życia oraz świadczenia medyczne w przypadku choroby skutkującej hospitalizacją lub nieszczęśliwego wypadku.

 

KORZYŚCI

Dodatkowe informacje

Możesz dopasować wysokość świadczenia do swoich potrzeb i potrzeb najbliższych oraz do możliwości finansowych. Wysokość świadczeń zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia:

  • Wariant I - 100 000 zł
  • Wariant II - 300 000 zł
  • Wariant III - 500 000 zł

Wysokość składki wyliczana jest na podstawie wybranego przez Ciebie wariantu ubezpieczenia i Twojego wieku na dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej oraz na dzień każdej rocznicy rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Informacje o sposobie postępowania z Reklamacjami Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

1. Na potrzeby postępowania reklamacyjnego jako Reklamację należy rozumieć - wystąpienie skierowane do Nationale-Nederlanden przez jego Klienta, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Nationale-Nederlanden, natomiast jako Klient traktowani są będący osobą fizyczną: Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uposażony lub osoba uprawniona z Umowy ubezpieczenia.

 

2. Klient może złożyć Reklamację:

  • w formie pisemnej - osobiście, w punkcie obsługi klienta zlokalizowanym w siedzibie Nationale-Nederlanden, lub przesyłką pocztową nadaną na adres siedziby Nationale-Nederlanden,
  • ustnie - telefonicznie albo osobiście podczas wizyty Klienta w punkcie obsługi klienta zlokalizowanym w siedzibie Nationale-Nederlanden,
  • w formie elektronicznej, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Nationale-Nederlanden.

 

3. Odpowiedź na Reklamację udzielana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania Reklamacji przez podmiot rozpatrujący Reklamację. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 1, podmiot rozpatrujący Reklamację w informacji przekazywanej Klientowi, który wystąpił z Reklamacją, określa przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.

4. Odpowiedź na Reklamację Klienta udzielana jest w postaci papierowej lub w postaci innego trwałego nośnika informacji i przekazywana osobiście lub przesyłką pocztową wysłaną na aktualny adres korespondencyjny Klienta, a w przypadku, gdy adres Klienta nie jest zarejestrowany w odpowiedniej bazie danych - na adres wskazany w Reklamacji.

5. Jeśli Klient wnioskował o udzielenie odpowiedzi pocztą elektroniczną, odpowiedź przekazywana jest na aktualny adres poczty elektronicznej Klienta.

6. W przypadku wystąpienia sporu z Nationale-Nederlanden Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uposażony lub osoba uprawniona z Umowy może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub Rzecznika Finansowego.

  • nawet pół miliona złotych świadczenia w przypadku śmierci, albo
  • nawet pół miliona złotych świadczenia w przypadku trwałej całkowitej niezdolności do pracy albo niezdolności do samodzielnego życia, oraz
  • świadczenia medyczne - organizacja m.in. konsultacji lekarskich i rehabilitacji - w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub Twojej choroby skutkującej hospitalizacją.

Dokumenty do pobrania

 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrona Rodziny

obowiązuje od 01.04.2019 r.

 
Karta Produktu Ochrona Rodziny

obowiązuje od 01.04.2019 r.

 
Informacje o agencie

obowiązuje od 01.04.2019 r.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.