Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Dokumenty do pobrania

 
Karta produktu
 
Ogólne warunki ubezpieczeństwa
 
Szczególne Warunki Ubezpieczenia i Karta Produktu dla karty kredytowej Carrefour (BGZBNPP/CARDCPI_5_1.0/2018)
 
Karta produktu
 
Ogólne warunki ubezpieczeństwa
 
Szczególne Warunki Ubezpieczenia i Karta Produktu dla karty kredytowej Carrefour (BGZBNPP/CARDCPI_5_1.0/2018)
 
Karta produktu
 
Ogólne warunki ubezpieczeństwa
 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia, Karta Produktu BGZBNPP/CARDCPI_3_1.4/2018 – od 21.12.2018 r.

 

Ubezpieczenie spłaty zadłużenia do kart kredytowych wydanych w Punktach kredytowych w galeriach handlowych

 
Pełnomocnictwo dla Agenta
 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia BGZBNPP/CARDCPI_3_1.3/2018, Karta Produktu, IPID
 
OWU spłata zadłużenia karta SYGMACARDCPI 3_1.2 2015

 

Ubezpieczenie spłaty zadłużenia do kart kredytowych wydanych w Punktach kredytowych w Oddziałach

 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia - indeks BNPP/CARDCPI_3_1.1/2015 od 4 stycznia 2016
 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia - indeks BNPPCARDCPI_3_1.02015 - ubezpieczenie do kart PL obowiązujące do 3 stycznia 2016
 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia - indeks BNPPCARDCPI_3_1.02015 - ubezpieczenie do kart ENG obowiązujące do 3 stycznia 2016

Bank BNP Paribas S. A. występuje w tej umowie w charakterze Agenta na podstawie podpisanej z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.  i Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy pl. Piłsudskiego 2 Umowy Agencyjnej dla Klientów Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.