Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Ubezpieczyciel

Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A. (dawna nazwa MetLife)

Departament Roszczeń
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

 

Numer Telefonicznego Centrum Informacji

(22) 523 57 57

poniedziałek-środa:  godz. 9-17
czwartek-piątek: godz. 8-16

Koszt połączenia zgodny ze stawką operatora

Dokumenty do pobrania

 
Szczególne Warunki Ubezpieczenia
 
Ważna informacja dla klientów NN Life TUnŻiR (wcześniej MetLife TUnŻiR)
 
Wniosek o wypłatę roszczenia