Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 

Komunikat dla Klientów Banku BNP Paribas w sprawie przyszłego zaprzestania opracowywania i publikacji wskaźników referencyjnych z rodziny LIBOR

08/04/2021

Prezentowana informacja jest ważna w szczególności dla Klientów, którzy korzystają lub zamierzają korzystać z produktów opartych o wskaźnik referencyjny LIBOR.

 

Bank BNP Paribas informuje, że 5 marca 2021 r. Financial Conduct Authority – FCA – (brytyjski organ nadzoru finansowego) opublikował stanowisko, w którym ogłosił m.in., że opracowywanie następujących wskaźników referencyjnych zakończy się: 

 

nazwa

termin

data zaprzestania

LIBOR CHF

O/N, 1W, 1M, 2M, 3M, 6M,  12 M

z dniem 31.12.2021 r.

LIBOR EUR

O/N, 1W, 1M, 2M, 3M, 6M,  12 M

z dniem 31.12. 2021 r.

LIBOR GBP

O/N, 1W, 2M, 12M

z dniem 31.12. 2021 r.

LIBOR JPY

S/N, 1W, 2M, 12M

z dniem 31.12. 2021 r.

LIBOR USD

1W, 2M

z dniem 31.12. 2021 r.

LIBOR USD

O/N, 12 M

z dniem 30.06.2023 r.

 

Co oznacza komunikat FCA?

W konsekwencji komunikatu FCA, po upływie powyżej wskazanych dat, wskaźnik referencyjny LIBOR (dla konkretnych walut) nie będzie publikowany, zatem nie będzie mógł być dłużej wykorzystywany m.in. jako wskaźnik referencyjny do określenia wysokości oprocentowania i kwoty przypadającej do zapłaty z tytułu instrumentu finansowego lub umowy, na przykład kredytu w tym kredytu hipotecznego oferowanego konsumentom.

 

Sektor bankowy na bieżąco monitoruje sytuację. Banki pracują nad sposobami kontynuacji umów z Klientami, gdy określone stawki LIBOR nie będą już dostępne.

 

Zgodnie z przepisami BMR[1] w bankach przygotowano plany awaryjne na wypadek zaprzestania publikacji lub istotnej zmiany wskaźnika referencyjnego (dalej „Plany”). Generalnym zadaniem Planów jest ustalenie trybu postępowania w celu zapewnienia ciągłości wykonywania umów, w których wykorzystano dany wskaźnik.

Nowe uprawnienia Komisji Europejskiej

Zgodnie z BMR, Komisja Europejska może wyznaczyć zamiennik (inny wskaźnik referencyjny) dla znikającego wskaźnika referencyjnego. Uprawnienie dla Komisji Europejskiej przyznano, aby systemowo rozwiązać kwestię zaprzestania opracowywania danego wskaźnika referencyjnego. W przypadku wyznaczenia przez Komisję Europejską takiego zamiennika, wskaźnik ten będzie miał zastosowanie z mocy prawa, co do zasady, do wszystkich umów kredytu konsumenckiego, kredytu zabezpieczonego hipoteką lub przeznaczonego na nabycie nieruchomości przez konsumentów  a także do instrumentów finansowych.

 

Dodatkowo, informujemy, że Ministerstwo Finansów, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz Związek Banków Polskich zwróciły się z wnioskiem do Komisji Europejskiej o wyznaczenie zamiennika dla LIBOR CHF.

 

Będziemy Państwa informowali o uruchomieniu i sposobie zastosowania Planu w odniesieniu do umów, których dotyczy zaprzestanie publikacji wskaźników referencyjnych, w tym umów zawartych przez Klientów innych niż konsumenci oraz w odniesieniu do produktów innych niż instrumenty finansowe, jak również o ewentualnym akcie wykonawczym wydanym przez Komisję Europejską i jego wpływie na umowy zawarte przez Bank BNP Paribas z Klientami. 

 

Pełna treść komunikatu FCA dostępna jest pod adresem:
https://www.fca.org.uk/publication/documents/future-cessation-loss-representativeness-libor-benchmarks.pdf

 

Komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w tej sprawie dostępny jest pod adresem

https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=72821&p_id=18#1

 

[1]    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 1 z późn. zm.).

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand