Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 

Obowiązek samodzielnego zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do rządowego Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

04/02/2020

Informujemy, że 13 października 2019 r. weszły w życie przepisy rozdziału 6 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (zwana dalej Ustawą AML), które powołały do życia Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (zwany dalej CRBR).

CRBR dostępny na stronach internetowych Ministerstwa Finansów, pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych.

Rzeczone przepisy nakładają na :

  • spółki jawne,
  • spółki komandytowe,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • proste spółki akcyjne  (od dnia wejścia w życie właściwych przepisów KSH),
  • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623),

obowiązek samodzielnego zgłoszenia do  Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych:

a) dla ww. spółek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem 13 października 2019 w terminie do 13 kwietnia 2020 r.,

b) dla ww. spółek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego począwszy od dnia 13 października 2019 r. w terminie nie później niż 7 od dnia wpisu,

c) dla wszystkich ww. spółek w przypadku dokonania przekształceń i zmian mających wpływ na treść wpisu do CRBR – w terminie do 7 dni od dokonania zmiany.

Zgłoszenia i modyfikacji wpisów w CRBR mogą Państwo dokonać za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Finansów: https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych. 

Zgłoszenia do CRBR nie są dokonywane automatycznie (np. przy okazji rejestracji spółki przez właściwy sąd) – każda obowiązana spółka musi dokonać zgłoszeń we własnym zakresie.

Informujemy, że brak dokonania wpisu w przewidzianych terminach może skutkować nałożeniem kary pieniężnej w wysokości do 1 mln złotych, dlatego zwracamy Państwa uwagę na konieczność dokonania właściwych zgłoszeń.

Niezależnie od powyższego, wszelkie zmiany dotyczące beneficjentów rzeczywistych należy równocześnie zgłaszać do Banku. W tym celu prosimy o kontakt z Doradcą. Niedopełnienie takiego obowiązku może w ostateczności spowodować brak możliwości korzystania z usług Banku, a nawet zakończenie relacji z Bankiem.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand