Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 

Obowiązek samodzielnego zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do rządowego Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

04/02/2020

Informujemy, że 13 października 2019 r. weszły w życie przepisy rozdziału 6 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (zwana dalej Ustawą AML), które powołały do życia Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (zwany dalej CRBR).

CRBR dostępny na stronach internetowych Ministerstwa Finansów, pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych.

Rzeczone przepisy nakładają na :

  • spółki jawne,
  • spółki komandytowe,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • proste spółki akcyjne  (od dnia wejścia w życie właściwych przepisów KSH),
  • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623),

obowiązek samodzielnego zgłoszenia do  Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych:

a) dla ww. spółek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem 13 października 2019 w terminie do 13 kwietnia 2020 r.,

b) dla ww. spółek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego począwszy od dnia 13 października 2019 r. w terminie nie później niż 7 od dnia wpisu,

c) dla wszystkich ww. spółek w przypadku dokonania przekształceń i zmian mających wpływ na treść wpisu do CRBR – w terminie do 7 dni od dokonania zmiany.

Zgłoszenia i modyfikacji wpisów w CRBR mogą Państwo dokonać za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Finansów: https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych. 

Zgłoszenia do CRBR nie są dokonywane automatycznie (np. przy okazji rejestracji spółki przez właściwy sąd) – każda obowiązana spółka musi dokonać zgłoszeń we własnym zakresie.

Informujemy, że brak dokonania wpisu w przewidzianych terminach może skutkować nałożeniem kary pieniężnej w wysokości do 1 mln złotych, dlatego zwracamy Państwa uwagę na konieczność dokonania właściwych zgłoszeń.

Niezależnie od powyższego, wszelkie zmiany dotyczące beneficjentów rzeczywistych należy równocześnie zgłaszać do Banku. W tym celu prosimy o kontakt z Doradcą. Niedopełnienie takiego obowiązku może w ostateczności spowodować brak możliwości korzystania z usług Banku, a nawet zakończenie relacji z Bankiem.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń