Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

WIBOR - WIRON - reforma

31/08/2023

 

Zmiana wskaźnika WIBOR na WIRON, ma na celu przede wszystkim dostosowanie się do najnowszych, międzynarodowych trendów w zakresie preferowania wskaźników referencyjnych opartych o jednodniowe transakcje. Tendencja ta powstała na bazie Rozporządzenia BMR wydanego w 2016 roku przez Parlament Europejski i Radę (UE).

Reforma wskaźników jest jednym z elementów, jakie zachodzą  na rynkach finansowych na świecie. Przykładem takiej zmiany jest odchodzenie od publikacji stawek LIBOR i zastąpienie ich wskaźnikami jednodniowymi. Kolejne rynki systematycznie odchodzą lub planują odchodzenie od wskaźników IBOR. W rezultacie zmiana dotyczy również naszej rodzimej waluty PLN i wskaźnika WIBOR.

Narodowa Grupa Robocza (NGR)

Nad reformą pracuje Narodowa Grupa Robocza, zainicjowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. W jej skład wchodzą przedstawiciele m.in. Ministerstwa Finansów, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Komisji Nadzoru Finansowego, GPW Benchmark, Polskiego Funduszu Rozwoju, Narodowego Banku Polskiego, banków, a także najważniejsze podmioty związane ze stosowaniem wskaźników referencyjnych w Polsce.

Celem prac NGR jest przygotowanie skutecznego procesu wdrożenia nowego wskaźnika typu RFR (Risk Free Rates), jakim jest WIRON, na polskim rynku finansowym i zastąpienie nim stosowanego obecnie kluczowego wskaźnika WIBOR;

Najważniejsze informacje na temat NGR znajdują się na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight) to nowy indeks stworzony przez GPW Benchmark S.A. na bazie jednodniowych transakcji depozytowych, które są zawierane przez banki z innymi bankami, instytucjami finansowymi i dużymi przedsiębiorstwami. Wskaźnik jest rekomendowanym przez NGR wskaźnikiem do zastosowania w miejsce WIBOR-u.

Wskaźnik WIRON jest administrowany przez GPW Benchmark S.A,. Szczegółowe informacje o wskaźniku są dostępne na stronie GPW Benchmark.

 

WIRON w umowach kredytowych

Dla nowych kredytów oraz pożyczek hipotecznych zastosujemy wskaźniki referencyjne z rodziny WIRON (WIRON Stopa Składana)

Więcej informacji na temat wskaźników znajduje się na stronie GPW Benchmark S.A. https://gpwbenchmark.pl

Dla umów kredytowych, które już są podpisane, zastąpienie WIBOR-u w relacji z danym Klientem będzie następowało zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej, albo na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów.

 

Materiały

Polecamy Państwa uwadze poniższe strony internetowe:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Wskazniki_referencyjne/prace_grupy;

  • GPW Benchmark S.A.: https://gpwbenchmark.pl/Q-and-A;
  • 29 czerwca 2023 roku Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała komunikat: „KNF przeprowadziła ocenę zdolności wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR do pomiaru rynku oraz realiów gospodarczych”: https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=82924&p_id=18;
  • W grudniu 2022 roku Komisja Nadzoru Finansowego w specjalnym oświadczeniu potwierdziła zgodność wskaźnika WIBOR z wymogami prawa: https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=80486&p_id=18.