Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Zakończenie obsługi czeków zagranicznych

01/12/2022

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2022 roku Bank zakończy obsługę czeków walutowych (zagranicznych) w każdej formule, czyli inkaso i/lub skup. Czeki walutowe (zagraniczne) przedstawione do obsługi przed tym terminem będą przyjmowane do realizacji na dotychczasowych zasadach.

Czeki walutowe (zagraniczne) będące aktualnie w posiadaniu Podawców powinny być przedłożone do realizacji przez Bank przed upływem w/w terminu. Czeki przedkładane do realizacji przez Bank po dniu 31 grudnia 2022 roku nie będą podlegały obsłudze przez Bank i będą zwracane Podawcom bez realizacji.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia z tym związane. 

BNP Paribas Bank Polska SA

 

 

Ceasing of foreign currency cheques service

 

Dear Customers,

please be advised that as of 31 December 2022, the Bank will cease the service of (foreign) currency cheques in any formula, i.e. collection and/or negotiation. (Foreign) currency cheques presented for service before this date will be accepted for processing on the existing basis.

(Foreign) currency cheques currently held by Bearers should be submitted to the Bank for processing before the aforementioned deadline. Cheques that are submitted to the Bank for processing after 31 December 2022 will not be served by the Bank and will be returned to the Bearers without being processed.

We apologise for any resulting inconvenience.

BNP Paribas Bank Polska SA