Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

W dniach od 2 do 30 sierpnia 2022 r. przyjmowane są zapisy na certyfikaty strukturyzowane IBV „Gwarantowany Kupon”.

02/08/2022

Wynik inwestycji w certyfikaty IBV „Gwarantowany Kupon” zależny jest od notowania indeksu Euronext Eurozone Diversity & Governance 40 EW Decrement 5% (Bloomberg: GOVEZ Index).

 

Certyfikat zapewnia 100% ochronę wartości nominalnej w Dniu Wykupu oraz 6% Gwarantowany Kupon niezależnie od wartości notowania Indeksu względem Poziomu Początkowego, a także daje szansę na dodatkowy zysk w wysokości 16% po 2 latach (8% w skali roku) – łączny zysk może wynieść 22% po 2 latach (11% w skali roku).

 

Emisja certyfikatów strukturyzowanych „Gwarantowany Kupon” wspiera akcję zalesiania zniszczonych obszarów na terenie naszego kraju – zobacz więcej informacji na ten temat https://www.bnpparibas.pl/_file/Biuro-Maklerskie/BNP_Reforest_material .pdf

 

Jeżeli zaistnieje potrzeba sprzedaży Certyfikatów przed terminem wykupu, można to zrobić składając giełdowe zlecenie sprzedaży po wprowadzeniu Certyfikatów do obrotu giełdowego – realizacja zlecenia nastąpi po cenie rynkowej. W takiej sytuacji należy się jednak liczyć z ewentualnością straty i koniecznością zapłaty dodatkowej prowizji.

 

Gwarantem wszystkich emisji certyfikatów IBV, których emitentem jest BNP Paribas Issuance B.V., jest BNP Paribas SA z siedzibą w Paryżu, jeden z największych banków europejskich. Zasady i zakres udzielonej gwarancji opisane są w Prospekcie Emisyjnym oraz Podsumowaniu Programu Emisji Certyfikatów dostępnych na stronie internetowej produktu:  https://www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane/certyfikat-gwarantowany-kupon

 

Obsługa Certyfikatów „Gwarantowany Kupon” prowadzona jest przez wybrane oddziały Banku BNP Paribas Bank Polska S.A., Centra Bankowości Prywatnej , a Klienci posiadający dostęp internetowy do rachunku maklerskiego prowadzonego w systemie Sidoma mogą także składać zapisy online.