Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 

W dniach od 1 do 29 października 2020 r. przyjmowane są zapisy na certyfikaty strukturyzowane IBV „Technologiczna Piątka”.

01/10/2020

Wynik inwestycji w certyfikaty IBV „Technologiczna Piątka” zależny jest od notowań akcji pięciu spółek: China Mobile Ltd, Deutsche Telekom AG-REG, Hitachi Ltd, Lenovo Group Ltd, Vodafone Group PLC.

 

Kupując Certyfikaty można więc oprzeć swoją inwestycję o akcje spółek o światowej marce, bez konieczności bezpośredniego kupna tych akcji.

 

Nabywcy Certyfikatów tej emisji mają szansę na zysk w wysokości 2% już po roku (10% za 5 lat). Jest to wyższa stopa zwrotu niż na lokacie bankowej, przy jednoczesnej akceptacji ryzyka inwestycyjnego wiążącego się z możliwością poniesienia przez inwestora straty części lub całości zainwestowanego kapitału.

 

Certyfikat gwarantuje 100% ochronę wartości nominalnej w Dniu Wykupu, tj. wartości inwestycji pomniejszonej o wysokość pobranej opłaty dystrybucyjnej, niezależnie od wartości notowań akcji Spółek względem Poziomu Początkowego.

 

Jeżeli zaistnieje potrzeba sprzedaży Certyfikatów przed terminem wykupu, można to zrobić składając giełdowe zlecenie sprzedaży po wprowadzeniu Certyfikatów do obrotu giełdowego – realizacja zlecenia nastąpi po cenie rynkowej. W takiej sytuacji należy się jednak liczyć z ewentualnością straty i koniecznością zapłaty dodatkowej prowizji.

 

Gwarantem wszystkich emisji certyfikatów IBV, których emitentem jest BNP Paribas Issuance B.V., jest BNP Paribas SA z siedzibą w Paryżu, jeden z największych banków europejskich. Zasady i zakres udzielonej gwarancji opisane są w Prospekcie Emisyjnym oraz Podsumowaniu Programu Emisji Certyfikatów dostępnych na stronie internetowej produktu: https://www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane/certyfikaty-technologicza-piatka

Obsługa Certyfikatów „Technologiczna Piątka” prowadzona jest przez wybrane oddziały Banku BNP Paribas Bank Polska S.A., Centra Bankowości Prywatnej oraz BGŻOptima, a Klienci posiadający dostęp internetowy do rachunku maklerskiego prowadzonego w systemie Sidoma mogą także składać zapisy online.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand