Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 
Lokaty standardowe

Wygodne lokowanie
nadwyżek finansowych

Dostępność
Centra Bankowości Korporacyjnej

Terminowe lokaty standardowe

Lokaty standardowe pozwalają na efektywne zarządzanie płynnością finansową i nadwyżkami środków z prowadzonej działalności gospodarczej poprzez ich lokowanie na dogodne terminy. Bank BNP Paribas oferuje lokaty standardowe o stałej stopie oprocentowania w PLN, EUR i USD na okres do 1 roku.

Dokumenty do pobrania

 
Tabela oprocentowania dla klientów bankowości korporacyjnej
 
Oprocentowanie środków pieniężnych, kredytów i pożyczek dla Klientów Korporacyjnych – obowiązuje od 20.05.2020 r.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.