Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Pakiet Biznes Gotówka

Idealne rozwiązanie w przypadku prowadzenia częstych rozliczeń w formie gotówkowej.

 • Obsługa w oddziale i pomoc Doradcy
 • 0 zł za bankowość internetową w wersji podstawowej
 • Atrakcyjne opłaty za obsługę gotówkową w oddziale
  • 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówki w oddziale
  • 0 zł za pakiet, przy utrzymaniu określonego salda depozytowego na rachunkach bieżących i pomocniczych
  • 0 zł przelewy do ZUS i US w formie elektronicznej
  • 0 zł za rachunek progresywny / lokacyjny i rachunek lokat overnight,
  • 0 zł za bankowość internetową w wersji podstawowej
  • Atrakcyjne opłaty za obsługę gotówkową w oddziale
 • Produkt dostępny w wybranych oddziałach BNP Paribas (oddziały typu B - będące przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu B.

  • Obsługa przez dedykowany firmom system bankowości elektronicznej BiznesPl@net oraz Centrum Telefoniczne
  • Rachunek bieżący w złotówkach
  • Rachunki pomocnicze w złotych oraz rachunki w walutach obcych
  • Bezpłatne wpłaty gotówki i wypłaty gotówki z rachunku firmowego w formie otwartej w oddziale
  • Rachunek lokacyjny/progresywny w złotówkach
  • Rachunek lokat terminowych
  • Karta debetowa wraz z ubezpieczeniem od nieuprawnionych transakcji do kwoty 150 euro, wydanie karty w pakiecie jest bezpłatne
  • Bezpłatne wypłaty gotówki z bankomatów BNP Paribas