Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Pakiet Biznes Optymalny

Połączenie samodzielnej obsługi rachunku z możliwością wsparcia w oddziale Banku.

 • Optymalne rozwiązanie dla firmy
 • 0 zł przelewy do ZUS i US w formie elektronicznej
 • 0 zł za bankowość internetową w wersji podstawowej
  • 0 zł za pakiet, przy utrzymaniu określonego salda depozytowego na rachunkach bieżących i pomocniczych
  • 0 zł przelewy do ZUS i US w formie elektronicznej
  • 0 zł za wpłatę i wypłatę gotówki na rachunek firmowy w formie otwartej
  • 0 zł za rachunek progresywny/lokacyjny i rachunek overnight
  • 0 zł za bankowość internetową w wersji podstawowej
 • Produkt dostępny w wybranych oddziałach BNP Paribas (oddziały typu B - będące przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu B.
  • Obsługa przez dedykowany firmom system bankowości elektronicznej BiznesPl@net oraz Centrum Telefoniczne
  • Rachunek bieżący w złotówkach
  • Rachunki pomocnicze w złotówkach oraz rachunki w walutach obcych
  • Bezpłatne wpłaty gotówki i wypłaty gotówki z rachunku firmowego w formie otwartej w oddziale
  • Rachunek lokacyjny/progresywny w złotówkach
  • Rachunek lokat terminowych
  • Karta debetowa wraz z ubezpieczeniem od nieuprawnionych transakcji do kwoty 150 euro, wydanie karty w pakiecie jest bezpłatne
  • Bezpłatne wypłaty gotówki z bankomatów BNP Paribas