Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Pakiet Biznes Przelew Model 7

Pakiet Biznes Przelew Model 7.0 oferuje naszym Klientom bezpłatnie szereg najpopularniejszych usług.

 • 0 zł za przelewy krajowe w zł przez Internet
 • 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówki w zł w oddziale
 • 0 zł za wypłaty w zł z bankomatów BNP Paribas
  • 0 zł za prowadzenie rachunku bieżącego dla aktywnych, jeżeli średniomiesięczne saldo na rachunkach bieżących i pomocniczych prowadzonych w złotych wynosi min. 3 000 zł
  • 0 zł za przelewy krajowe w zł przez Internet
  • 0 zł za przelewy do ZUS i US przez system bankowości elektronicznej BiznesPl@net
  • 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówki w zł w oddziale
  • 0 zł za wypłaty w zł z bankomatów BNP Paribas
  • 0 zł za rachunek oszczędnościowy z atrakcyjnym oprocentowaniem
  • 0 zł za rozszerzoną wersję bankowości elektronicznej BiznesPl@net
 • Produkt dostępny w wybranych oddziałach BNP Paribas (oddziały typu B - będące przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu B.

  • Obsługa przez dedykowany firmom system bankowości elektronicznej BiznesPl@net oraz Centrum Telefoniczne
  • Rachunek bieżący w złotówkach
  • Rachunki pomocnicze w złotówkach oraz rachunki w walutach obcych
  • Bezpłatne wpłaty gotówki i wypłaty gotówki z rachunku firmowego w formie otwartej w w wybranych oddziałach BNP Paribas (oddziały typu B, dawne oddziały BNP Paribas Bank Polska S.A.)
  • Rachunek lokacyjny/progresywny w złotówkach
  • Rachunek lokat terminowych
  • Karta debetowa wraz z ubezpieczeniem od nieuprawnionych transakcji do kwoty 150 euro, wydanie karty w pakiecie jest bezpłatne