Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Bartoszyce, ul. Warszawska 1

Województwo:

warmińsko-mazurskie

Tytuł prawny:

własność nieruchomości lokalowej  udział w nieruchomości wspólnej 4.489/58.457 części

Numer księgi wieczystej:

OL1Y/00030519/0

Nr ewidencyjny działki:

135/4 obr. 0004 Bartoszyce Miasto

Powierzchnia działki:

5.040 m2

Powierzchnia lokalu:

448,90 m2

 

Cena 1 030 000 PLN

OPCJA NAJMU ZWROTNEGO

DOKUMENTY

 

 
MATERIAŁY INFORMACYJNE I ISTOTNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności wyodrębnionego lokalu niemieszkalnego (nieruchomość lokalowa). Sprzedaż z ewentualną opcją zawarcia przez Bank umowy najmu części powierzchni – szczegóły w Materiałach Informacyjnych.

Nieruchomość lokalowa Nr 1 zlokalizowana jest w centralnej części miasta, w budynku mieszkalno-usługowym. Na działce występują trzy budynki mieszkalne wielorodzinne 5-kondygnacyjne w kształcie litery „C”. Przedmiotowy lokal znajduje się w środkowym budynku, frontem do ulicy Warszawskiej.

Nieruchomość położona jest w obszarze śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, w odległości około 70 m od Sądu Rejonowego i do 500m od głównych urzędów i punktów miasta.

Lokal znajduje się w budynku położonym na działce 135/4 o powierzchni 5.040 m2 zabudowanej kompleksem budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach. Działka ma kształt zbliżony do kwadratu, konfiguracja terenu jest płaska.

Nieruchomość posiada dostęp do sieci miejskich infrastruktury technicznej: elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej (sanitarnej), c.o., telefonicznej, klimatyzacyjnej, SAP.

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Przedmiotowa nieruchomość jest położona na obszarze, na którym nie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr IX/43/2015 RM Bartoszyce z dnia 23.04.2015, przedmiotowy obszar opisany jest jako: M – tereny zabudowy mieszkalnej.

Działka o numerze ewidencyjnym 135/4 położona przy ulicy Warszawskiej 1 w Bartoszycach, obręb geodezyjny 4 miasta Bartoszyce:

▪ nie jest położona na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji wyznaczonym uchwałą, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 485)

▪ nie jest położona na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji

▪ nie jest wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków

 

 • Księga Wieczysta nr OL1Y/00030519/0 prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bartoszycach i zawiera m.in. następujące wpisy:

  Dział I - Oznaczenie nieruchomości

  Położenie: województwo warmińsko - mazurskie, powiat bartoszycki, Bartoszyce

  Adres: ulica Warszawska, numer 1

  Przeznaczenie lokalu: lokal niemieszkalny

  Opis lokalu: lokal użytkowy - 1

  Powierzchnia (m2) 448,90

  Dział I-Sp - Spis praw związanych z własnością

  Prawo związane z nieruchomością: udział 4489/58457 we współwłasności budynku mieszkalno-użytkowego i w gruncie objętych KW Nr 10704

  Dział II – Własność

  Właściciel: Udział 1/1. BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna

  Dział III - Ciężary i ograniczenia - brak wpisów

  Dział IV - Hipoteki - brak wpisów

   

  Pełną treść księgi wieczystej należy sprawdzić na stronie internetowej https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do.

   

 • LOKAL

  ▪ pow. użytkowa lokalu (wg KW): 448,90 m2

  ▪ rok budowy budynku: 1988

  ▪ funkcja: biurowo-usługowa

  ▪ liczba kond. nadziemnych: 1

  ▪ liczba kond. podziemnych: 1

   

  Lokal użytkowy, na który składają się powierzchnie biurowe, socjalne, komunikacji i WC zlokalizowany na parterze i w piwnicy o powierzchni wynoszącej łącznie 448,90 m2 (według księgi wieczystej i rejestru lokali), w tym powierzchnia kondygnacji podziemnej około 109 m2.

  Wejście do lokali możliwe bezpośrednio z ul. Warszawskiej. Usytuowanie lokalu na parterze budynku sprawia, że optymalnym sposobem wykorzystania powierzchni są funkcje biurowe i usługowe, jak również handlowe. Powierzchnia obecnie wykorzystywana jako oddział banku.

  Program użytkowy:

  ▪ sala obsługi klienta, pomieszczenie biurowe – posadzki: nowe wykładziny dywanowe i płyty gresowe, ściany tynkowane tynkiem cementowo – wapiennym, malowane farbami;

  ▪ wc – ściany i podłogi oblicowane okładziną ceramiczną, sufity tynkowane tynkiem cem.– wapiennym malowane na biało;

  ▪ korytarze – ściany tynkowane tynkiem cem.– wapiennym, malowane, na podłodze płytki ceramiczne.

  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz.U.2021.497 ze zm.) dla przedmiotowego budynku podaje się wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową (EU), energię końcową (EK), nieodnawialną energię pierwotną (EP), udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową (UOZE) oraz jednostkową wielkość emisji CO2 (ECO2):

   

  EU 96,70 kWh/(m2*rok)
  EK 122,80 kWh/(m2*rok)
  EP 210,30 kWh/(m2*rok)
  UOZE 3,00 %
  ECO2 0,063 t CO2/(m2*rok)

   

  OTOCZENIE I SĄSIEDZTWO

  Nieruchomość położona jest w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (do pięciu kondygnacji) z usługami, w tym administracji publicznej, handlu i usług.

  W bezpośrednim pobliżu nieruchomości dominują budynki mieszkalne wielorodzinne i nieruchomości usługowo-handlowe a także obiekty administracji publicznej m.in. Sąd Rejonowy w Bartoszycach.

   

  DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA I WARUNKI PARKOWANIA

  Nieruchomość usytuowana przy ulicy Warszawskiej, która stanowi na tym odcinku drogę krajową DK 51 prowadząca ruch w kierunku Warszawy i granicy z Federacją Rosyjską oraz główną arterię komunikacyjną miasta.

  Dostęp pieszy do nieruchomości możliwy jest od frontu, od strony ulicy Warszawskiej. Nieruchomość nie jest ogrodzona.

  Dojazd do obiektu zapewnia układ dróg publicznych o wysokim i średnim natężeniu ruchu, w tym ponadlokalnego dwupasmową DK 51. Parkowanie pojazdów jest możliwe w sąsiedztwie nieruchomości, w wyznaczonych miejscach, w ramach parkingów osiedlowych.

   

   

   

   

   

 • tel. +48 504 435 436
  e-mail: nieruchomosci.sprzedaz@bnpparibas.pl

   

   

 •  

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.