Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 32

Województwo:

podlaskie

Tytuł prawny:

nieruchomości lokalowe, użytkowanie wieczyste gruntu i własność budynku oraz udział w użytkowaniu wieczystym gruntów

Numer księgi wieczystej:

BI1P/00087845/0, BI1P/00087846/7, BI1P/00002002/0, BI1P/00052330/3, BI1P/00052332/7, BI1P/00087835/7

Nr ewidencyjny działek:

3179/2, 3179/3, 3179/6, 3179/7, 3179/8, 3179/9, 3179/10, 3179/11, 3179/12

Powierzchnia Lokali:

ok. 344 m2

 

Cena 1 300 000 PLN

OPCJA NAJMU ZWROTNEGO

DOKUMENTY

 

 
MATERIAŁY INFORMACYJNE I ISTOTNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

Przedmiotem sprzedaży jest kompleks nieruchomości tj. dwie nieruchomości lokalowe, prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności oraz udziały w użytkowaniu wieczystym gruntów oraz dodatkowo udział w lokalu niemieszkalnym. Sprzedaż z ewentualną opcją zawarcia przez Bank umowy najmu części powierzchni – szczegóły w Materiałach Informacyjnych.

Lokale Nr 2 i Nr 4 znajdują się w budynku na działce Nr 3179/1, w którym wyodrębniono 5 lokali niemieszkalnych. Budynek skarbca jest usytuowany na działce Nr 3179/2. Udział 250/1017 części dotyczy nieruchomości zabudowanej wielostanowiskowym budynkiem garażu na działkach Nr od 3179/6 do 3179/12, a udział 1/3 części - działki Nr 3179/3 stanowiącej parking / plac manewrowy. Kształt działek w kompleksie jest nieregularny, narożny względem ulic Mickiewicza i Poniatowskiego. Konfiguracja terenu jest płaska.

 

Dodatkowo przedmiotem sprzedaży jest udział 1/3 części w lokalu o powierzchni 53,51 m2 znajdującym się w kondygnacji podziemnej budynku przy ul. Poniatowskiego 2, stanowiącym węzeł cieplny obsługujący m.in. budynki przy ul. Poniatowskiego 2 i ul. Mickiewicza 32.

 

Nieruchomości posiadają dostęp do miejskich sieci infrastruktury technicznej: wodnej, elektrycznej, kanalizacyjnej, grzewczej, centrali telefonicznej.

 

Lokale niemieszkalne: Nr 2 (parter wraz z pom. przynależnym w piwnicy) i lokal Nr 4 (I piętro) oraz budynek skarbca tworzą funkcjonalną całość. W lokalach niemieszkalnych urządzono salę obsługi klientów oraz pomieszczenia administracyjno-biurowe, w budynku skarbca pomieszczenia magazynowe. Budynek garażowy na dz. ewid. 3179/6, 3179/7, 3179/8, 3179/9, 3179/10, 3179/11, 3179/12 to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
Nieruchomości położone są na obszarze, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomości położone są na obszarze przeznaczonym pod zabudowę z zakresu administracji i usług – symbol 1U.
Zabudowa nie jest wpisana do rejestru zabytków.
 

 • Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi następujące księgi wieczyste:
  KSIĘGA WIECZYSTA BI1P/00087846/7
  Dział I - Oznaczenie nieruchomości
  Położenie: województwo podlaskie, powiat bielski, miejscowość Bielsk Podlaski
  Adres: ulica Mickiewicza 32/4
  Przeznaczenie lokalu: lokal niemieszkalny
  Opis lokalu: pomieszczenie - 7
  Kondygnacja: 2,0
  Powierzchnia użytkowa (m2): 153,78
  Odrębność: tak
  Dział I-Sp - Spis praw związanych z własnością
  Udział związany z własnością lokalu 15378 / 109239 cz.
  Dział II – Własność
  Właściciel: Udział 1/1. BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
  Dział III - Ciężary i ograniczenia - brak wpisów
  Dział IV - Hipoteki - brak wpisów

   

  KSIĘGA WIECZYSTA BI1P/00087845/0
  Dział I - Oznaczenie nieruchomości
  Położenie: województwo podlaskie, powiat bielski, miejscowość Bielsk Podlaski
  Adres: ulica Mickiewicza 32/2
  Przeznaczenie lokalu: lokal niemieszkalny
  Opis lokalu: pomieszczenie - 5
  Pomieszczenie przynależne: piwnica nr 2 o pow. 34,17m2
  Kondygnacja: 1,0
  Powierzchnia użytkowa (m2): 189,97
  Odrębność: tak
  Dział I-Sp - Spis praw związanych z własnością
  Udział związany z własnością lokalu 18997 / 109239 cz.
  Dział II – Własność
  Właściciel: Udział 1/1. BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
  Dział III - Ciężary i ograniczenia - brak wpisów
  Dział IV - Hipoteki - brak wpisów

   

  KSIĘGA WIECZYSTA BI1P/00002002/0
  Dział I - Oznaczenie nieruchomości
  Numer działki: 3179/2
  Położenie: Bielsk Podlaski, ulica Mickiewicza
  Sposób korzystania: działka gruntu
  Budynek: Bielsk Podlaski, ulica Mickiewicza 32
  Przeznaczenie: budynek skarbca
  Odrębność: tak
  Dział I-Sp - Spis praw związanych z własnością
  Użytkowanie wieczyste: 2091-03-05
  Dział II – Własność
  Właściciel: Udział 1/1. Skarb Państwa
  Użytkownik wieczysty: Udział 1/1. BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
  Dział III - Ciężary i ograniczenia - brak wpisów
  Dział IV - Hipoteki - brak wpisów

   

  KSIĘGA WIECZYSTA BI1P/00052332/7
  Dział I - Oznaczenie nieruchomości
  Położenie: województwo podlaskie, powiat bielski, miejscowość Bielsk Podlaski
  Numery działek: 3179/6, 3179/7, 3179/8, 3179/9, 3179/10, 3179/11, 3179/12
  Obszar (m2): 314,00
  Budynki: województwo podlaskie, powiat bielski, miejscowość Bielsk Podlaski
  Przeznaczenie: budynek garażowy
  Dział I-Sp - Spis praw związanych z własnością
  Użytkowanie wieczyste: działka gruntu oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 2091-03-05 zabudowana budynkiem garażowym stanowiącym odrębny przedmiot własności
  Dział II – Własność
  Właściciel: Udział 1/1. Skarb Państwa
  Użytkownik wieczysty: m.in. udział 250/1017 cz. BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
  Dział III - Ciężary i ograniczenia - brak wpisów
  Dział IV - Hipoteki - brak wpisów

   

  KSIĘGA WIECZYSTA BI1P/00052330/3
  Dział I - Oznaczenie nieruchomości
  Położenie: Bielsk Podlaski ulica Mickiewicza 32
  Numer działki: 3179/3
  Sposób korzystania: działka gruntu
  Obszar (m2): 1441,00
  Dział I-Sp - Spis praw związanych z własnością
  Użytkowanie wieczyste: działka gruntu oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 2091-03-05
  Dział II – Własność
  Właściciel: Udział 1/1. Skarb Państwa
  Użytkownik wieczysty: m.in. udział 1/3 cz. BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
  Dział III - Ciężary i ograniczenia - brak wpisów
  Dział IV - Hipoteki - brak wpisów

   

  KSIĘGA WIECZYSTA BI1P/00087835/7
  Dział I - Oznaczenie nieruchomości
  Położenie: województwo podlaskie, powiat bielski, miejscowość Bielsk Podlaski
  Adres: ulica Poniatowskiego 2 B/N
  Przeznaczenie lokalu: lokal niemieszkalny
  Opis lokalu: pomieszczenie - 2
  Powierzchnia użytkowa (m2): 53,51
  Odrębność: tak
  Dział I-Sp - Spis praw związanych z własnością
  Udział związany z własnością lokalu 5351 / 56357 cz.
  Dział II – Własność
  Właściciel: Udział 1/3. BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
  Dział III - Ciężary i ograniczenia - roszczenie dotychczasowego właściciela gruntu o opłatę przekształceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  Dział IV - Hipoteki - brak wpisów

   

  Pełną treść ksiąg wieczystych należy sprawdzić na stronie internetowej https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do.
   

   

 • Budynek biurowo-usługowy (zawierający lokale Nr 2 i 4)

  • pow. zabudowy: ok. 418,99 m2
  • kubatura: 3755 m3
  • rok budowy: lata 70-te XX w.
  • funkcja: biurowa/usługowa
  • liczba kond. nadziemnych: 3
  • liczba kond. podziemnych: 1 

  Budynek wolnostojący, z przylegającym budynkiem skarbca, podpiwniczony o trzech kondygnacjach naziemnych, wykonany w technologii tradycyjnej.
  Budynek wyposażony w instalację: wodociągową i kanalizacyjną (sieć miejska), centralnego ogrzewania, elektryczną, teletechniczną, odgromową.

   

  Nieruchomości lokalowe Nr 2 i Nr 4

  • funkcja: biurowa/usługowa
  • kondygnacja: parter i I piętro
  • liczba izb: 5 i 7
  • pow. użytkowa (wg kartoteki lokali i KW): 189,97 m2 + 153,78 m2
  • pom. przynależne do lokalu Nr 2 (wg kartoteki lokali): piwnica - 34,17 m2

  Dwa połączone funkcjonalnie lokale użytkowe, na które składają się powierzchnie biurowe, socjalne, komunikacji i WC zlokalizowane na parterze i I piętrze o łącznej powierzchni 343,75 m2 i piwnicy przynależnej do lokalu Nr 2 o pow. 34,17 m2.
  Wejście do lokali możliwe bezpośrednio z ul. Mickiewicza. Lokale obecnie wykorzystywane - oddział banku.
  Główne drzwi wejściowe do lokalu PCV, częściowo przeszklone. Stolarka okienna PCV w dobrym stanie. Stolarka drzwiowa wewnętrzna typowa, wykonana z płyty MDF, grzejniki płytowe.

   

  Budynek skarbca

  • funkcja: magazynowa
  • liczba kond. nadziemnych: 1
  • liczba kond. podziemnych: 0
  • liczba izb: 3
  • pow. zabudowy (wg rej. budynków): 75,00 m2
  • pow. użytkowa (wg rej. budynków): 68,00 m2

  Budynek przylegający do budynku biurowego, połączony funkcjonalnie z lokalami banku. Budynek niepodpiwniczony o jednej kondygnacji nadziemnej, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, stropodach płaski, kryty papą.
  Budynek wyposażony w instalację: centralnego ogrzewania, elektryczną.

   

  Budynek garaży

  • funkcja: garaże – 7 garaży
  • liczba kond. nadziemnych: 1
  • liczba kond. podziemnych: 0
  • pow. zabudowy (wg rej. budynków): 136,00 m2

  Budynek wolnostojący, na 7 stanowisk garażowych, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, stropodach płaski, kryty papą, bramy stalowe. Budynek wyposażony w instalację: elektryczną.


  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz.U.2021.497 ze zm.) dla przedmiotowego budynku podaje się wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową (EU), energię końcową (EK), nieodnawialną energię pierwotną (EP), udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową (UOZE) oraz jednostkową wielkość emisji CO2 (ECO2):

   

  dla powierzchni Banku – ul. Mickiewicza 32

  EU 120,30 kWh/(m2*rok)
  EK 148,90 kWh/(m2*rok)
  EP 243,30 kWh/(m2*rok)
  UOZE 4,70 %
  ECO2 0,084 t CO2/(m2*rok)

   

  dla lokalu niemieszkalnego – ul. Poniatowskiego 2

  EU 25,71 kWh/(m2*rok)
  EK 45,60 kWh/(m2*rok)
  EP 75,20 kWh/(m2*rok)
  UOZE 0,00 %
  ECO2 0,03 t CO2/(m2*rok)

   

  OTOCZENIE I SĄSIEDZTWO 
  Nieruchomość położona jest w obszarze śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowo-usługowej z budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi do 5 kondygnacji od wschodu, terenami zabudowy jednorodzinnej od wschodu i obiektami handlowo-usługowymi, oświatowymi, sakralnymi.


  DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA I WARUNKI PARKOWANIA
  Nieruchomości położone są u zbiegu ulic Mickiewicza (droga wojewódzka 684) i Poniatowskiego. Oddalone o około 250m od ruchliwego ronda, na którym przecinają się drogi krajowe DK 19, DK 66 oraz droga wojewódzka 684. Dworzec kolejowy PKP i autobusowy PKS znajdują się w odległości około 800m od nieruchomości.
  Wejście główne do lokali następuje od frontu, od strony ulicy Mickiewicza. Dostęp do garaży i wjazd na nieruchomość możliwy jest od strony ulicy Poniatowskiego. Dojazd do obiektu zapewnia układ dróg publicznych lokalnych o średnim natężeniu ruchu, głównie lokalnego.
  Parkowanie pojazdów jest możliwe w sąsiedztwie nieruchomości, w wyznaczonych miejscach, przed wejściem do budynku. Za budynkiem znajduje się plac parkingowo-manewrowy i budynek garażowy.
   

   

 • tel. +48 504 435 436
  e-mail: nieruchomosci.sprzedaz@bnpparibas.pl

   

   

 •