Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 32

Województwo:

podlaskie

Tytuł prawny:

nieruchomości lokalowe, użytkowanie wieczyste gruntu i własność budynku oraz udział w użytkowaniu wieczystym gruntów

Numer księgi wieczystej:

BI1P/00087845/0, BI1P/00087846/7, BI1P/00002002/0, BI1P/00052330/3, BI1P/00052332/7

Nr ewidencyjny działek:

3179/2, 3179/3, 3179/6, 3179/7, 3179/8, 3179/9, 3179/10, 3179/11, 3179/12

Powierzchnia Lokali:

ok. 344 m2

 

Cena 1 300 000 PLN

OPCJA NAJMU ZWROTNEGO

DOKUMENTY

 

 
MATERIAŁY INFORMACYJNE I ISTOTNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

Przedmiotem sprzedaży jest kompleks nieruchomości tj. dwie nieruchomości lokalowe, prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności oraz udziały w użytkowaniu wieczystym gruntów. Sprzedaż z ewentualną opcją zawarcia przez Bank umowy najmu części powierzchni – szczegóły w Materiałach Informacyjnych.

Lokale Nr 2 i Nr 4 znajdują się w budynku na działce Nr 3179/1, w którym wyodrębniono 5 lokali niemieszkalnych. Budynek skarbca jest usytuowany na działce Nr 3179/2. Udział 250/1017 części dotyczy nieruchomości zabudowanej wielostanowiskowym budynkiem garażu na działkach Nr od 3179/6 do 3179/12, a udział 1/3 części - działki Nr 3179/3 stanowiącej parking / plac manewrowy. Kształt działek w kompleksie jest nieregularny, narożny względem ulic Mickiewicza i Poniatowskiego. Konfiguracja terenu jest płaska.

 

Nieruchomości posiadają dostęp do miejskich sieci infrastruktury technicznej: wodnej, elektrycznej, kanalizacyjnej, grzewczej, centrali telefonicznej.

 

Lokale niemieszkalne: Nr 2 (parter wraz z pom. przynależnym w piwnicy) i lokal Nr 4 (I piętro) oraz budynek skarbca tworzą funkcjonalną całość. W lokalach niemieszkalnych urządzono salę obsługi klientów oraz pomieszczenia administracyjno-biurowe, w budynku skarbca pomieszczenia magazynowe. Budynek garażowy na dz. ewid. 3179/6, 3179/7, 3179/8, 3179/9, 3179/10, 3179/11, 3179/12 to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
Nieruchomości położone są na obszarze, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomości położone są na obszarze przeznaczonym pod zabudowę z zakresu administracji i usług – symbol 1U.
Zabudowa nie jest wpisana do rejestru zabytków.
 

 • Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi następujące księgi wieczyste:
  KSIĘGA WIECZYSTA BI1P/00087846/7
  Dział I - Oznaczenie nieruchomości
  Położenie: województwo podlaskie, powiat bielski, miejscowość Bielsk Podlaski
  Adres: ulica Mickiewicza 32/4
  Przeznaczenie lokalu: lokal niemieszkalny
  Opis lokalu: pomieszczenie - 7
  Kondygnacja: 2,0
  Powierzchnia użytkowa (m2): 153,78
  Odrębność: tak
  Dział I-Sp - Spis praw związanych z własnością
  Udział związany z własnością lokalu 15378 / 109239 cz.
  Dział II – Własność
  Właściciel: Udział 1/1. BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
  Dział III - Ciężary i ograniczenia - brak wpisów
  Dział IV - Hipoteki - brak wpisów

   

  KSIĘGA WIECZYSTA BI1P/00087845/0
  Dział I - Oznaczenie nieruchomości
  Położenie: województwo podlaskie, powiat bielski, miejscowość Bielsk Podlaski
  Adres: ulica Mickiewicza 32/2
  Przeznaczenie lokalu: lokal niemieszkalny
  Opis lokalu: pomieszczenie - 5
  Pomieszczenie przynależne: piwnica nr 2 o pow. 34,17m2
  Kondygnacja: 1,0
  Powierzchnia użytkowa (m2): 189,97
  Odrębność: tak
  Dział I-Sp - Spis praw związanych z własnością
  Udział związany z własnością lokalu 18997 / 109239 cz.
  Dział II – Własność
  Właściciel: Udział 1/1. BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
  Dział III - Ciężary i ograniczenia - brak wpisów
  Dział IV - Hipoteki - brak wpisów

   

  KSIĘGA WIECZYSTA BI1P/00002002/0
  Dział I - Oznaczenie nieruchomości
  Numer działki: 3179/2
  Położenie: Bielsk Podlaski, ulica Mickiewicza
  Sposób korzystania: działka gruntu
  Budynek: Bielsk Podlaski, ulica Mickiewicza 32
  Przeznaczenie: budynek skarbca
  Odrębność: tak
  Dział I-Sp - Spis praw związanych z własnością
  Użytkowanie wieczyste: 2091-03-05
  Dział II – Własność
  Właściciel: Udział 1/1. Skarb Państwa
  Użytkownik wieczysty: Udział 1/1. BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
  Dział III - Ciężary i ograniczenia - brak wpisów
  Dział IV - Hipoteki - brak wpisów

   

  KSIĘGA WIECZYSTA BI1P/00052332/7
  Dział I - Oznaczenie nieruchomości
  Położenie: województwo podlaskie, powiat bielski, miejscowość Bielsk Podlaski
  Numery działek: 3179/6, 3179/7, 3179/8, 3179/9, 3179/10, 3179/11, 3179/12
  Obszar (m2): 314,00
  Budynki: województwo podlaskie, powiat bielski, miejscowość Bielsk Podlaski
  Przeznaczenie: budynek garażowy
  Dział I-Sp - Spis praw związanych z własnością
  Użytkowanie wieczyste: działka gruntu oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 2091-03-05 zabudowana budynkiem garażowym stanowiącym odrębny przedmiot własności
  Dział II – Własność
  Właściciel: Udział 1/1. Skarb Państwa
  Użytkownik wieczysty: m.in. udział 250/1017 cz. BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
  Dział III - Ciężary i ograniczenia - brak wpisów
  Dział IV - Hipoteki - brak wpisów

   

  KSIĘGA WIECZYSTA BI1P/00052330/3
  Dział I - Oznaczenie nieruchomości
  Położenie: Bielsk Podlaski ulica Mickiewicza 32
  Numer działki: 3179/3
  Sposób korzystania: działka gruntu
  Obszar (m2): 1441,00
  Dział I-Sp - Spis praw związanych z własnością
  Użytkowanie wieczyste: działka gruntu oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 2091-03-05
  Dział II – Własność
  Właściciel: Udział 1/1. Skarb Państwa
  Użytkownik wieczysty: m.in. udział 1/3 cz. BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
  Dział III - Ciężary i ograniczenia - brak wpisów
  Dział IV - Hipoteki - brak wpisów

   

  Pełną treść ksiąg wieczystych należy sprawdzić na stronie internetowej https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do.
   

   

 • Budynek biurowo-usługowy (zawierający lokale Nr 2 i 4)

  • pow. zabudowy: ok. 418,99 m2
  • kubatura: 3755 m3
  • rok budowy: lata 70-te XX w.
  • funkcja: biurowa/usługowa
  • liczba kond. nadziemnych: 3
  • liczba kond. podziemnych: 1 

  Budynek wolnostojący, z przylegającym budynkiem skarbca, podpiwniczony o trzech kondygnacjach naziemnych, wykonany w technologii tradycyjnej.
  Budynek wyposażony w instalację: wodociągową i kanalizacyjną (sieć miejska), centralnego ogrzewania, elektryczną, teletechniczną, odgromową.

   

  Nieruchomości lokalowe Nr 2 i Nr 4

  • funkcja: biurowa/usługowa
  • kondygnacja: parter i I piętro
  • liczba izb: 5 i 7
  • pow. użytkowa (wg kartoteki lokali i KW): 189,97 m2 + 153,78 m2
  • pom. przynależne do lokalu Nr 2 (wg kartoteki lokali): piwnica - 34,17 m2

  Dwa połączone funkcjonalnie lokale użytkowe, na które składają się powierzchnie biurowe, socjalne, komunikacji i WC zlokalizowane na parterze i I piętrze o łącznej powierzchni 343,75 m2 i piwnicy przynależnej do lokalu Nr 2 o pow. 34,17 m2.
  Wejście do lokali możliwe bezpośrednio z ul. Mickiewicza. Lokale obecnie wykorzystywane - oddział banku.
  Główne drzwi wejściowe do lokalu PCV, częściowo przeszklone. Stolarka okienna PCV w dobrym stanie. Stolarka drzwiowa wewnętrzna typowa, wykonana z płyty MDF, grzejniki płytowe.

   

  Budynek skarbca

  • funkcja: magazynowa
  • liczba kond. nadziemnych: 1
  • liczba kond. podziemnych: 0
  • liczba izb: 3
  • pow. zabudowy (wg rej. budynków): 75,00 m2
  • pow. użytkowa (wg rej. budynków): 68,00 m2

  Budynek przylegający do budynku biurowego, połączony funkcjonalnie z lokalami banku. Budynek niepodpiwniczony o jednej kondygnacji nadziemnej, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, stropodach płaski, kryty papą.
  Budynek wyposażony w instalację: centralnego ogrzewania, elektryczną.

   

  Budynek garaży

  • funkcja: garaże – 7 garaży
  • liczba kond. nadziemnych: 1
  • liczba kond. podziemnych: 0
  • pow. zabudowy (wg rej. budynków): 136,00 m2

  Budynek wolnostojący, na 7 stanowisk garażowych, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, stropodach płaski, kryty papą, bramy stalowe. Budynek wyposażony w instalację: elektryczną.


  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz.U.2021.497 ze zm.) dla przedmiotowego budynku podaje się wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową (EU), energię końcową (EK), nieodnawialną energię pierwotną (EP), udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową (UOZE) oraz jednostkową wielkość emisji CO2 (ECO2):

   

  EU 120,30 kWh/(m2*rok)
  EK 148,90 kWh/(m2*rok)
  EP 243,30 kWh/(m2*rok)
  UOZE 4,70 %
  ECO2 0,084 t CO2/(m2*rok)

   

  OTOCZENIE I SĄSIEDZTWO 
  Nieruchomość położona jest w obszarze śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowo-usługowej z budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi do 5 kondygnacji od wschodu, terenami zabudowy jednorodzinnej od wschodu i obiektami handlowo-usługowymi, oświatowymi, sakralnymi.


  DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA I WARUNKI PARKOWANIA
  Nieruchomości położone są u zbiegu ulic Mickiewicza (droga wojewódzka 684) i Poniatowskiego. Oddalone o około 250m od ruchliwego ronda, na którym przecinają się drogi krajowe DK 19, DK 66 oraz droga wojewódzka 684. Dworzec kolejowy PKP i autobusowy PKS znajdują się w odległości około 800m od nieruchomości.
  Wejście główne do lokali następuje od frontu, od strony ulicy Mickiewicza. Dostęp do garaży i wjazd na nieruchomość możliwy jest od strony ulicy Poniatowskiego. Dojazd do obiektu zapewnia układ dróg publicznych lokalnych o średnim natężeniu ruchu, głównie lokalnego.
  Parkowanie pojazdów jest możliwe w sąsiedztwie nieruchomości, w wyznaczonych miejscach, przed wejściem do budynku. Za budynkiem znajduje się plac parkingowo-manewrowy i budynek garażowy.
   

   

   

   

 • tel. +48 504 435 436
  e-mail: nieruchomosci.sprzedaz@bnpparibas.pl

   

   

 •  

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.