Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Chełm, ul. Połaniecka 19

Województwo:

lubelskie

Tytuł prawny:

użytkowanie wieczyste gruntu i własność budynków

Numer KW:

PO2T/00018170/5

Numery ewidencyjne działek:

340/10, 340/12

Powierzchnia działek:

4 023 m2

Powierzchnia budynku (głównego):

1 752,01 m2

Cena:

1 930 000 PLN

DOKUMENTY

 

 
MATERIAŁY INFORMACYJNE I ISTOTNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności. Sprzedaż z ewentualną opcją zawarcia przez Bank umowy najmu części powierzchni – szczegóły w Materiałach Informacyjnych.

Działki o łącznej powierzchni 4 023 m2 o numerach ewidencyjnych 340/10 i 340/12, obręb nr 0023.

Teren zabudowany wielobryłowym 3-kondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem o funkcji administracyjno-biurowej. W części południowo-wschodniej posadowiony jest także budynek garażu.

Przeznaczenie planistyczne:

Dla przedmiotowego obszaru uchwalono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/466/01 z dnia 28.12.2001 Rady Miejskiej w Chełmie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełma przedmiotowa nieruchomość leży w obszarze o symbolu A-28 Administracja.

a) Zasady zagospodarowania terenu: adaptacja istniejącego banku.

b) Zasady obsługi komunikacyjnej:

- dostępność komunikacyjna od ul. Połanieckiej,

- miejsca parkingowe – ok. 20 stanowisk.

c) Zasady wyposażenia w infrastrukturę techniczną:

- sieć wodociągowa - zasilenie z sieci miejskiej istniejącej na terenie osiedla im. T. Kościuszki,

- odprowadzenie ścieków sanitarnych - do sieci miejskiej istniejącej na terenie osiedla im. T. Kościuszki,

- odprowadzenie wód opadowych - do sieci miejskiej istniejącej na terenie osiedla im. T. Kościuszki,

- zaopatrzenie w ciepło - z sieci miejskiej istniejącej na tym terenie lub ze źródeł lokalnych opalanych paliwem ekologicznym,

- sieć gazowa - zasilenie z sieci miejskiej istniejącej na tym terenie,

- sieć energetyczna - zasilanie z sieci średniego napięcia istniejących. Sieć rozdzielcza niskiego napięcia, zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez zarządcę sieci,

- sieć telefoniczna - z istniejących urządzeń, po określeniu warunków przez zarządcę sieci.

Nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. Budynek nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

 • Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Chełmie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach LU1C/00037750/2 oraz LU1C/00039712/8

   

  LU1C/00037750/2

  DZIAŁ I - Oznaczenie nieruchomości

  1. Położenie                                         Chełm, Ulica Połaniecka 19

  2. Działki ewidencyjne:                          340/10

  3. Sposób korzystania                           Działka gruntu zabudowana

  4. Budynki                                            Budynek biurowy

  5. Obszar (m2)                                     2403

  DZIAŁ I-Sp - Spis praw związanych z własnością

  Działka gruntu w wieczystym użytkowaniu do dnia 08.11.2076 oraz stanowiący odrębną własność budynek

  DZIAŁ II – Własność

  Właściciel:                                           Miasto Chełm

  Użytkownik Wieczysty                           udział 1/1 BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, Warszawa

  DZIAŁ III - Ciężary i ograniczenia           brak wpisów

  DZIAŁ IV – Hipoteki                              brak wpisów

   

  LU1C/00039712/8

  DZIAŁ I - Oznaczenie nieruchomości

  1. Położenie                                         Chełm, Ulica Połaniecka 19

  2. Działki ewidencyjne:                          340/12

  3. Sposób korzystania                           Działka gruntu zabudowana

  4. Budynki                                            Lp1      Budynek biurowy

  Lp2      Garaż wolnostojący

  5. Obszar (m2)                                     1620

  DZIAŁ I-Sp - Spis praw związanych z własnością

  Działka gruntu w wieczystym użytkowaniu do dnia 08.11.2076 oraz stanowiące odrębną własność budynki

  DZIAŁ II - Własność

  Właściciel:                                           Miasto Chełm

  Użytkownik Wieczysty                           udział 1/1 BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, Warszawa

  DZIAŁ III - Ciężary i ograniczenia           brak wpisu

  DZIAŁ IV – Hipoteki                              brak wpisu

   

  Pełną treść księgi wieczystej należy sprawdzić na stronie internetowej https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do.

 • Opis budynku:

  Budynek biurowo-usługowy

  •           powierzchnia zabudowy: 1.053,00 m2 (wg kartoteki budynków)

  •           pow. użytkowa budynku banku: 1.752,01 m2 (wg inwentaryzacji – wraz z klatkami schodowymi),

  •           funkcja: biurowa,

  •           liczba kondygnacji nadziemnych: 2,

  •           liczba kondygnacji podziemnych: 1,

  •           instalacje: wod-kan, CO-kocioł gazowy, wentylacja, klimatyzacja, elektryczna, teletechniczna, alarmowa, telewizji przemysłowej, dźwig osobowy.

   

  Fundamenty żelbetowe, stropy żelbetowe, ściany z cegły pełnej, tynki cementowo-wapienne, dach – stropodach, kryty papą na lepiku. Stolarka okienna, PCV i aluminiowa. Obiekt wyposażony w instalację wod-kan, elektryczną, gazową, teletechniczną, odgromową, wentylacyjną, klimatyzacyjną lokalną, telewizji przemysłowej, alarmową, p.poż., dźwig osobowy.

  Część powierzchni użytkowana przez Bank, część oddana w najem (3 umowy najmu na czas nieoznaczony), pozostała powierzchnia nieużytkowana.

   

  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz.U.2021.497 ze zm.) dla przedmiotowego budynku podaje się wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową (EU), energię końcową (EK), nieodnawialną energię pierwotną (EP), udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową (UOZE) oraz jednostkową wielkość emisji CO2 (ECO2):
  EU    73,70    kWh/(m2*rok)
  EK    151,90    kWh/(m2*rok)
  EP    274,10    kWh/(m2*rok)
  UOZE    0,90    %
  ECO2    0,080    t CO2/(m2*rok)

  Budynek garażowy

  •           pow. użytkowa garażu (inwent.): 49,00 m2

  •           funkcja: garaż,

  •           liczba kondygnacji nadziemnych: 1,

  •           konstrukcja: mur

   

  OTOCZENIE I SĄSIEDZTWO

  Nieruchomość zlokalizowana jest w Chełmie w południowej części strefy centralnej miasta, przy ulicy Połanieckiej 19, w odległości około 1 km na południe od Urzędu Miejskiego i chełmskiej starówki oraz ok. 2 km na południe od dworca PKP.

  Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielopiętrowa. W odległości ok. 150 m zlokalizowany jest hipermarket Carrefour, a w dalszej odległości ok 300 m sklepy Tesco, Biedronka i Neonet, Eurortv, Media-expert.

   

  DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA I WARUNKI PARKOWANIA

  Nieruchomość zlokalizowana jest przy ulicy Połanieckiej 19 będącej lokalną drogą gminną, jednopasmową, o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp Nieruchomości do działki ewidencyjnej nr 340/33, wchodzącej w skład pasa drogowego gminnej drogi publicznej - ul. Połanieckiej, realizowany jest poprzez urządzoną drogę wewnętrzną przebiegającą przez działki ewidencyjne nr 358/1, 358/12 oraz nr 358/3. Nieruchomość posiada wewnętrzny dziedziniec, na którym wygospodarowano miejsca parkingowe. Poza obszarem nieruchomości dostępne są miejsca parkingowe w ciągu drogi wewnętrznej.

  Przystanek komunikacji publicznej zlokalizowany jest w odległości ok 200m w pasie ulicy Lwowskiej.

 • tel. +48 504 435 436
  e-mail: nieruchomosci.sprzedaz@bnpparibas.pl

   

   

 •  

   

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.