Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Gryfice, ul. Niepodległości 15

Województwo:

Zachodniopomorskie

Tytuł prawny:

użytkowanie wieczyste gruntu i własność budynku

Numer KW:

SZ1G/00013155/6

Numer ewidencyjny działki:

330

Powierzchnia działki:

886 m2

Powierzchnia budynku:

1 481,61 m2

Cena:

3 100 000 PLN

DOKUMENTY

 

 
MATERIAŁY INFORMACYJNE I ISTOTNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności. Sprzedaż z ewentualną opcją zawarcia przez Bank umowy najmu części powierzchni – szczegóły w Materiałach Informacyjnych.

Działka o powierzchni 886 m2 o numerze ewidencyjnym 330, obręb nr 0005 M.Gryfice.

Teren zabudowany wolnostojącym 3-kondygnacyjnym budynkiem biurowo-usługowym, podpiwniczonym..

Przeznaczenie planistyczne:

Dla przedmiotowego obszaru nie uchwalono Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą nr III/15/2002 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przyjęcia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfice, przedmiotowy teren leży w obszarze:

- strefy zabudowy mieszkaniowej i usługowej Starego Miasta,

- strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej (Stare Miasto),

- strefa „W III” ograniczonej ochrony archeologicznej,

- strefa ochrony od elektrowni wiatrowej.

 • Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Gryficach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1G/00013155/6:

   

  DZIAŁ I - Oznaczenie nieruchomości

  1. Położenie                                         Zachodniopomorskie, Gryficki, Gryfice, Gryfice, ul. Niepodległości 15

  2. Działki nr                                          330

  3. Sposób korzystania                           Zabudowana działka gruntu

  3. Obszar (m2)                                     886

  4. Budynki                                            Budynek o pow. przyziemia 520,00 – bank

  DZIAŁ I-Sp - Spis praw związanych z własnością

  Prawo użytkowania wieczystego do 2089-12-05

  DZIAŁ II - Własność

  Właściciel:                                           Skarb Państwa

  Użytkownik Wieczysty                           udział 1/1 BNP Paribas Bank Polska S.A.

  DZIAŁ III - Ciężary i ograniczenia           brak wpisów

  DZIAŁ IV – Hipoteki                              brak wpisów

   

  Pełną treść księgi wieczystej należy sprawdzić na stronie internetowej https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do.

 • Opis budynku:

  Budynek biurowy

  •           powierzchnia zabudowy: 494,00 m2 (wg kartoteki budynków)

  •           pow. użytkowa budynku: 1.481,61 m2 (wg inwentaryzacji – wraz z klatkami schodowymi)

  •           pow. użytkowa budynku: 1.426,23 m2 (wg inwentaryzacji – do podatku)

  •           funkcja: biurowa,

  •           rok budowy: 1985 (wg kartoteki budynków),

  •           liczba kondygnacji nadziemnych: 3

  •           liczba kondygnacji podziemnych: 1,

  •           instalacje: elektryczna, wod.-kan., CO gazowa, wentylacja, teletechniczna, monitoring, klimatyzacja punktowa

   

  Konstrukcja budynku murowana. Dach dwuspadowy kryty dachówką. Stolarka okienna PCV, drewniana. Drzwi wejściowe aluminiowe oszklone i stalowe, od strony podwórka drewniane. Stolarka drzwiowa wewnętrzna płycinowa i drewniana. Podłogi: płytki, gres, wykładziny dywanowe i PCV, techniczne w piwnicy, lastrico w klatce schodowej. Ściany: tynki, gładzie, płytki, gres.

  Budynek 3-kondygnacyjny, wykorzystywany na cele biurowo-usługowe, jako placówka banku. Wykończenie powierzchni zajmowanych przez bank (na parterze) standard typowy dla banku, odświeżony. Podłogi wyłożone płytkami, ściany - gładzie gipsowe, sufity podwieszane. Pomieszczenia klimatyzowane. Pomieszczenia piwnicy standard typowy dla pomieszczeń magazynowych i technicznych. Wykończenia pozostałych powierzchni biurowych: wykładziny dywanowe i PCV, płytki, ściany – gładzie gipsowe, tynki, płytki, o zróżnicowanym stopniu zużycia. Grzejniki w większości płytowe, w nieznacznej części żeliwne.

  Część powierzchni użytkowana przez Bank, część nieużytkowana.

   

  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz.U.2021.497 ze zm.) dla przedmiotowego budynku podaje się wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową (EU), energię końcową (EK), nieodnawialną energię pierwotną (EP), udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową (UOZE) oraz jednostkową wielkość emisji CO2 (ECO2):
  EU    56,40    kWh/(m2*rok)
  EK    87,30    kWh/(m2*rok)
  EP    168,70    kWh/(m2*rok)
  UOZE    5,70    %
  ECO2    0,060    t CO2/(m2*rok)

   

  OTOCZENIE I SĄSIEDZTWO

  Nieruchomość zlokalizowana jest w Gryficach przy ulicy Niepodległości 15, w centralnej strefie miasta, w odległości około 60 m od Placu Zwycięstwa. Nieruchomość położona bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 105.

  Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowo-usługowa 1-3 kondygnacyjna, z lokalami usługowymi w parterach budynków oraz zabudowa usługowa – pawilon handlowy meblowy Bodzio, centrum handlowe Galeria Hosso oraz liczne punkty gastronomiczno-usługowe typowe dla centrów miast. Urząd Miasta zlokalizowany w odległości 150 m od nieruchomości.

   

  DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA I WARUNKI PARKOWANIA

  Nieruchomość zlokalizowana jest przy ulicy Niepodległości, łączącą się bezpośredni z centralnym punktem miasta – Placem Zwycięstwa – stanowiącą lokalną drogę gminną, jednokierunkową, jednopasmową, o nawierzchni brukowanej. Wjazd na teren podwórka nieruchomości możliwy jest od strony ulicy Niepodległości poprzez działki nr 74/11 i 354/3 będące we władaniu Gminy Gryfice.

  Główne wejście do budynku – części bankowej zlokalizowane od strony frontowej budynku - ulicy Niepodległości, wejście dodatkowe zlokalizowane od strony podwórka. Schody wejściowe przylegające od strony wschodniej do Budynku położone z przekroczeniem granic z działką 354/7, stanowiącą własność Miasta.

  Parkowanie pojazdów jest możliwe na terenie za budynkiem – około 6 pojazdów. W budynku, w kondygnacji piwnic zlokalizowano 2 dodatkowe garaże. Ponadto, możliwe jest parkowanie pojazdów wzdłuż ulicy Niepodległości. Strefa płatnego parkowania obejmuje Plac Zwycięstwa, natomiast planowane jest jej rozszerzenie na sąsiednie ulice.

  Ciągi piesze zlokalizowane po obu stronach ulicy Kościuszki. Dworzec autobusowy położony w centrum, w odległości 200m od nieruchomości.
   

 • tel. +48 504 435 436
  e-mail: nieruchomosci.sprzedaz@bnpparibas.pl

   

   

 •