Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Kędzierzyn Koźle, ul. Piramowicza 16

Województwo:

opolskie

Tytuł prawny:

użytkowanie wieczyste gruntu i własność budynku

Numer księgi wieczystej:

LU1B/00003465/9

Nr ewidencyjny działki:

2013

Powierzchnia działki:

511 m2

Powierzchnia budynku:

985,57 m2

 

Cena:

1 500 000 PLN

OPCJA NAJMU ZWROTNEGO

DOKUMENTY

 

 
MATERIAŁY INFORMACYJNE I ISTOTNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności. Sprzedaż z ewentualną opcją zawarcia przez Bank umowy najmu części powierzchni – szczegóły w Materiałach Informacyjnych.

Działka o powierzchni 511 m2 o numerze ewidencyjnym 2013, obręb nr 0014 Koźle.

Teren zabudowany jest 3-kondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem o funkcji biurowo-usługowej. Budynek biurowy wybudowany w 1992 r. Teren za budynkiem wyłożony kostką betonową, ogrodzony, z bramą wjazdową.

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Dla przedmiotowego obszaru uchwalono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą nr IX/98/2003 Rady Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle przedmiotowy teren leży w obszarze:

- MWU-1 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych o szczególnej koncentracji usług użyteczności publicznej.

Ponadto, teren zlokalizowany w granicach strefy:

- „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej,

- „W” ochrony archeologicznej,

- jednostki planistycznej „B” – Koźle.

Rada Miasta podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego.

 • Księga Wieczysta KW Nr OP1K/00007731/3 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, V Wydział Ksiąg Wieczystych i zawiera m.in. następujące wpisy:

  DZIAŁ I - Oznaczenie nieruchomości

  1. Położenie                                                                               woj. opolskie, pow. Kędzierzyńsko-Kozielski, Kędzierzyn-Koźle

  2. Działki ewidencyjne:                                                               2013

  3. Obszar (m2)                                                                           511

  4. Sposób korzystania                                                                teren zabudowany

  5. Budynki                                                                                  Jednorodzinny dom mieszkalny

  DZIAŁ I-Sp - Spis praw związanych z własnością

  Prawo użytkowania wieczystego

  Działka gruntu w wieczystym użytkowaniu do 2063-09-28 oraz stanowiący odrębną nieruchomość jednorodzinny dom mieszkalny

  Uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej

  Z prawem wieczystego użytkowania działki 2013 jako władnącej związana jest nieodpłatna służebność drogi polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę 2181/2 pasem drożnym o szerokości 4,80 metra biegnącym od drogi publicznej - ul. Planetorza w kierunku budynku stacji transformatorowej usytuowanej na działce nr 2180 objętej 28979 a dalej w kierunku budynku przy ul. Anny nr 11 ustanowiona w par. 3 umowy darowizny

  DZIAŁ II - Własność

  Właściciel:                                                                                  Gmina Kędzierzyn Koźle

  Użytkownik Wieczysty                                                                udział 1/1 BNP Paribas Bank Polska S.A.

  DZIAŁ III - Ciężary i ograniczenia                                                brak wpisów

  DZIAŁ IV – Hipoteki                                                                    brak wpisów

   

  Pełną treść księgi wieczystej należy sprawdzić na stronie internetowej https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do.

  UWAGA: Zgodnie z wpisem w dziale I-O księgi wieczystej nr OP1K/00007731/3, nieruchomość zabudowana jednorodzinnym domem mieszkalnym. Zgodnie z wypisem z rejestru budynków oraz aktualnym sposobem użytkowania budynku – nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowym.

 • Budynek biurowy

  • powierzchnia zabudowy: 320,00 m2 (wg kartoteki budynków)
  • pow. użytkowa budynku: 985,57 m2 (wg inwentaryzacji – wraz z klatkami schodowymi)
  • funkcja: biurowa,
  • rok budowy: 1992 (wg kartoteki budynków)
  • liczba kondygnacji nadziemnych: 3,
  • liczba kondygnacji podziemnych: 1,
  • instalacje: elektryczna, wod.-kan., sanitarna, CO, wentylacja, teletechniczna, alarmowa, klimatyzacja w części pomieszczeń

   

  Konstrukcja budynku murowana. Dach płaski kryty papą. Stolarka okienna PCV, aluminiowa. Drzwi wejściowe aluminiowe. Stolarka drzwiowa wewnętrzna płycinowa i drewniana. Podłogi: parkiet, płytki, wykładziny dywanowe. Ściany: tynki, gładzie, płytki.

  Budynek składa się z części:

  - piwnice – magazynowo-techniczna,

  - parter – bankowy: z wejściem frontowym,

  - 1-2 piętro – biurowo-usługowa – przeznaczona pod wynajem.

  Pomieszczenia kondygnacji naziemnych dostosowane są do pełnienia funkcji biurowo-usługowej. Wykończenie powierzchni zajmowanych przez bank (na parterze) standard typowy dla banku, odświeżony. Podłogi wyłożone płytkami, wykładzina dywanowa, ściany - gładzie gipsowe, sufity podwieszane. Pomieszczenia klimatyzowane. Pomieszczenia piwnicy standard typowy dla pomieszczeń magazynowych i technicznych. Wykończenia pozostałych powierzchni biurowych: wykładziny PCV i dywanowa, płytki, ściany – gładzie gipsowe, tynki, płytki, pomieszczenia sanitariatów w przeciętnym standardzie.

  Obiekt nieznacznie przekracza granicę działki nr 2016. Stan prawny nie został uregulowany. Bank nie pokrywa kosztów związanych ze wznowieniem granic.

  Część powierzchni użytkowana przez Bank, pozostała część nieużytkowana.

   

  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz.U.2021.497 ze zm.) dla przedmiotowego budynku podaje się wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową (EU), energię końcową (EK), nieodnawialną energię pierwotną (EP), udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową (UOZE) oraz jednostkową wielkość emisji CO2 (ECO2):
  EU    59,20    kWh/(m2*rok)
  EK    117,00    kWh/(m2*rok)
  EP    201,00    kWh/(m2*rok)
  UOZE    0,00    %
  ECO2    0,057    t CO2/(m2*rok)

   

  OTOCZENIE I SĄSIEDZTWO

  Nieruchomość zlokalizowana jest w Kędzierzynie Koźlu przy ulicy Piramowicza 16, w strefie centralnej miasta, w odległości około 100 m od Rynku. Lokalizacja nieruchomości jest lokalnie rozpoznawalna.

  Otoczenie nieruchomości stanowi zwarta zabudowa mieszkaniowa 2-4 kondygnacyjna z lokalami usługowymi w parterach budynków. W sąsiedztwie znajdują się liczne punkty gastronomiczno-usługowo-handlowe typowe dla ścisłego centrum miasta. W odległości 300 m od nieruchomości zlokalizowany jest Urząd Miasta. Droga krajowa nr 40 przebiega w odległości 1200 m w linii prostej od nieruchomości, przebiegającej przez województwa: opolskie i śląskie.

  Budynki zlokalizowane przy ul. Piramowicza są stopniowo remontowane – w 2019 r. wyremontowano zabytkową kamienicę przy ul. Piramowicza 17, gdzie obecnie zlokalizowane jest Centrum Promocji Edukacji i Terapii Rodzin. Obecnie w trakcie remontu jest kamienica zlokalizowana na skrzyżowaniu ulicy Piramowicza i Anny, w odległości 30 m od nieruchomości. Wyremontowano także Rynek - główną płytę wyłożono nowymi płytami kamiennymi oraz kostką. W 2020 r. przeprowadzone roboty budowlane obejmujące ulicę Anny i odcinek ulicy Piramowicza od skrzyżowania z Sądową do skrzyżowania z Planetorza. Wykonano nowe nawierzchnie ulicy i chodników z kostki i płyt granitowych.

   

  DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA I WARUNKI PARKOWANIA

  Nieruchomość zlokalizowana jest przy ulicy Piramowicza, będącej jedną z dróg dojazdowych okalających śródmieście, jednokierunkową, o nawierzchni brukowanej. Wjazd na teren nieruchomości możliwy od strony ulicy Piramowicza – poprzez bramę wjazdową w parterze budynku. Wjazd możliwy również (w tym do zaplecza budynku) od strony ul. Władysława Planetorza, przez działkę ewidencyjną nr 2181/2, stanowiącą własność powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz działkę 2016, stanowiącą współwłasność właścicieli lokali, wyodrębnionych w położonym na niej budynku mieszkalnym. Bank posiada tytuł prawny do korzystania z działki ewidencyjnej nr 2181/2 poprzez służebność gruntową jednak konieczne jest także korzystanie z części działki 2016.

  Główne wejście do budynku zlokalizowane od strony frontowej budynku, widoczne od strony ulicy Piramowicza. Wejście dodatkowe zlokalizowane od strony podwórka nieruchomości.

  Za budynkiem, na terenie nieruchomości, teren ogrodzony z bramą wjazdową i wyłożony kostką betonową, na którym możliwe jest parkowanie 2 pojazdów. Parkowanie pojazdów możliwe w obrębie sąsiednich ulic na wyznaczonych miejscach parkingowych. Rejon nieruchomości objęty jest płatną strefą parkowania.

  Ciągi piesze zlokalizowane są po obu stronach ulicy.

  Dostęp do komunikacji miejskiej określono jako przeciętny – odległość do stacji PKP Kędzierzyn Koźle 4200 m, stacji Kędzierzyn Koźle Zachód 1600 m.

  W odległości 1200 m od nieruchomości przebiega trasa drogi krajowej nr 40, prowadząca przez województwa: opolskie i śląskie. Prowadzi od granicy z Czechami w Głuchołazach do Pyskowic, gdzie kończy swój bieg krzyżując się z DK94. Jest ważnym połączeniem komunikacyjnym, ponieważ łączy strefę GOP-u z uprzemysłowionymi terenami powiatów: kędzierzyńsko-kozielskiego i prudnickiego oraz granicą polsko-czeską. Bezkolizyjnie przecina autostradę A4 w węźle „Łany”.

 • tel. +48 504 435 436
  e-mail: nieruchomosci.sprzedaz@bnpparibas.pl

 •