Nowa Sól, ul. Piłsudskiego 30

Województwo:

lubuskie

Tytuł prawny:

własność zabudowanej nieruchomości gruntowej

Numer księgi wieczystej:

ZG1N/00028952/5

Nr ewidencyjny działki:

265/1

Powierzchnia działki:

2 273,00 m2

Powierzchnia budynku:

1 295,78 m2

Cena:

2 365 000 PLN

DOKUMENTY

 

 
MATERIAŁY INFORMACYJNE I ISTOTNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej.

Działka ewidencyjna o nr 265/1 (obręb 3), o powierzchni 2 273 m2 zabudowana jest głównym budynkiem biurowym, budynkiem biurowym, garażem oraz śmietnikiem.

Przedmiotowa działka nr 265/1 o powierzchni 2.273 m2 posiada kształt nieregularnego wielokąta. Konfiguracja terenu jest płaska. Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej: wodociągowej i kanalizacyjnej (sieć miejska), gazowej, elektrycznej, teletechnicznej, odgromowej.

Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym podpiwniczonym budynkiem z 1845 roku (przebudowa w 1901 oraz 1920, w 2001 roku dobudowano salę operacyjną oraz garaż dwustanowiskowy). Budynek w pierwotnym kształcie został wybudowany w 1845 roku. Po przebudowie (ostatniej w 2001 roku) obecnie stanowi obiekt o 3 kondygnacjach naziemnych i jednej podziemnej.

Na działce ponadto posadowiony jest parterowy budynek biurowy, wolnostojący garaż dwustanowiskowy oraz murowany śmietnik. Teren wokół budynku utwardzony kostką betonową oraz jest częściowo ogrodzony.

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze, na którym obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XXVII/147/08 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 lutego 2008 roku.

Zgodnie z w/w uchwałą przedmiotowa działka znajduje się na obszarze oznaczonymi symbolem planu 1U – teren zabudowy usługowej, dla którego ustala się możliwość realizacji zabudowy usługowej o wysokości zabudowy nie większej niż 14 metrów oraz zabudowy gospodarczej i garażowej. Ustalono obowiązek obsługi komunikacyjnej od strony drogi 5KD-D (ulica Drzewna) i ulicy Piłsudskiego.

Przedmiotowa nieruchomość figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Nieruchomość zlokalizowana w Nowej Soli przy ulicy Piłsudskiego 30 dnia 11.05.1976 r. została wpisana do rejestru zabytków pod numerem 2228 jako pałacyk – willa mistrza budowlanego i ciesielskiego Adolfa Theodora Jaekela.

W roku 1845, w rozwijającej się części Nowej Soli, u zbiegu ul. Piłsudskiego z Drzewną, mistrz budowlany i ciesielski Adolf Theodor Jaekel wzniósł willę. Urządzono przy niej ogród z kolistą fontanną i altaną.

Od około lat 40. XIX wieku w zabudowie miasta zaczęły pojawiać się wille, początkowo projektowane w modnym stylu włoskim. Jeden z pierwszych obiektów tego typu stanowiła willa mistrza murarskiego i ciesielskiego Adolfa Theodora Jaekela (1820 – 1901), wzniesiona w 1845 r. po wschodniej stronie szosy Berlin-Wrocław, u zbiegu dzisiejszych ulic Piłsudskiego i Drzewnej (ob. Piłsudskiego 30).

W 1853 r. powstała willa Friedricha Wilhelma Krause (1802 – 1877). Projektantem willi F. W. Krausego był wspomniany A.T.Jaekel, posiadający od 1845r. w Nowej Soli własną firmę budowlaną. Jego pierwszym ważniejszym zaprojektowanym obiektem na terenie miasta była uruchomiona w 1845r. przędzalnia J. D. Gruschwitza (nieistniejąca). W późniejszym okresie wg jego projektów zrealizowano wiele innych obiektów, powstałych nie tylko w Nowej Soli i okolicach, lecz także w Głogowie. Realizował on ponadto zlecenia okolicznej arystokracji, m.in. księżnej żagańskiej i właścicielki majątku Otyń, a także właścicieli Zatonia, Przytoku i Klenicy.

– źródło: Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Soli Nr VII/46/11 z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla miasta Nowa Sól na lata 2011 – 2015” 

 • Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Nowej Soli, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1N/00028952/5:

  Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) – działka nr: 265/1 o powierzchni 2 273 m2 , sposób korzystania – działka zabudowana [B]

  Dział II (własność) – właściciel: BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

  Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisów;

  Dział IV (hipoteka) – brak wpisów.

  Pełną treść księgi wieczystej należy sprawdzić na stronie internetowej https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do.

 • Budynek główny – biurowy

  • powierzchnia zabudowy (wg kartoteki budynków); 664 m2
  • powierzchnia użytkowa: 1 202,55 m2
  • rok budowy: 1845 rok
  • funkcja: biurowa
  • liczba kondygnacji nadziemnych: 3
  • liczba kondygnacji podziemnych: 1


  Konstrukcja budynku tradycyjna, w części dobudowanej w 2001 roku mieszana z elementami konstrukcji stalowej. Ściany wewnętrzne murowane, w części dobudowanej w 2001 roku systemowe z płyt G-K i konstrukcji stalowej. Konstrukcja dachu części wyższej budynku drewniana, kryta papą. Część parterowa kryta papą. Klatki schodowe monolityczne.Budynek wybudowany został w 1845 roku i przebudowany w 1901 oraz 1920, w 2001 roku budynek rozbudowano o salę operacyjną i zaplecze techniczno-kasowe celem przystosowania budynku dla potrzeb banku. Objęty jest ochroną konserwatorską. Budynek jest wolnostojący, podpiwniczony o trzech kondygnacjach naziemnych.

  Budynek wyposażony jest instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania (lokalna kotłownia gazowa), gazową, alarmową i monitoringu, teletechniczną.

  Standard i stan techniczny powierzchni

  Pomieszczenia kondygnacji naziemnych dostosowane są do pełnienia funkcji biurowej. Wykończenie obiektu m.in.: stolarka okienna – drewniana, w części dobudowanej nowoczesna PCV, drzwiowa – aluminiowa, płycinowa, tynki wewnętrzne – cementowo-wapienne malowane farbą, sufity – częściowo tynkowane, w części podwieszane, posadzki, podłogi – płytki ceramiczne, wykładzina dywanowa i PCV.

  Stan techniczny ocenia jako się dobry. Zgodnie z protokołem z przeglądu okresowego z dnia 08.11.2017 r. stwierdzono przydatność obiektu do użytkowania.

  Standard powierzchni – dobry, typowy dla tego typu obiektów, wymagający i odświeżenia.

   

  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz.U.2021.497 ze zm.) dla przedmiotowego budynku podaje się wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową (EU), energię końcową (EK), nieodnawialną energię pierwotną (EP), udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową (UOZE) oraz jednostkową wielkość emisji CO2 (ECO2):
  EU    46,30    kWh/(m2*rok)
  EK    107,00    kWh/(m2*rok)
  EP    199,70    kWh/(m2*rok)
  UOZE    0,00    %
  ECO2    0,059    t CO2/(m2*rok)

   

  Budynek biurowy parterowy

  • powierzchnia zabudowy (według kartoteki budynków) 68,00 m2
  • powierzchnia użytkowa: 51,04 m2
  • funkcja: biurowa
  • liczba kondygnacji nadziemnych: 1
  • liczba kondygnacji podziemnych: 0

   

  Budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony. Konstrukcja budynku tradycyjna. Ściany wewnętrzne murowane. Konstrukcja dachu drewniana, kryta papą. Budynek wyposażony jest instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania (lokalna kotłownia gazowa), alarmowa i monitoringu, teletechniczna.

  Standard i stan techniczny powierzchni

  Pomieszczenia dostosowane są do pełnienia funkcji biurowej. Wykończenie obiektu m.in.: stolarka okienna – z profili PCV, drzwiowa – płycinowa, tynki wewnętrzne – cementowo-wapienne malowane farbą, posadzki, podłogi – płytki ceramiczne, płytki lastryko.

  Stan techniczny ocenia jako się dobry. Standard powierzchni – przeciętny, wymagający i odświeżenia.

   

  Budynek garażu

  • powierzchnia zabudowy (według kartoteki budynków) 46,00 m2
  • powierzchnia użytkowa: 36,50 m2
  • funkcja: garaż dwustanowiskowy
  • liczba kondygnacji nadziemnych: 1
  • liczba kondygnacji podziemnych: 0

   

  Budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony. Konstrukcja budynku tradycyjna. Ściany wewnętrzne murowane. Konstrukcja dachu drewniana, kryta papą. Budynek wyposażony jest instalacje: elektryczną.

  Standard i stan techniczny powierzchni

  Pomieszczenia dostosowane są do pełnienia funkcji garażu. Stan techniczny ocenia jako się dobry.

   

  Budynek śmietnika

  • powierzchnia użytkowa: 5,33 m2
  • nieujawniony w kartotece budynków
  • funkcja: pomocnicza
  • liczba kondygnacji nadziemnych: 1
  • liczba kondygnacji podziemnych: 0

   

  Budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony. Konstrukcja budynku tradycyjna.

   

  OTOCZENIE I SĄSIEDZTWO

  Nieruchomość zlokalizowana jest w Nowej Soli, w centrum miasta, przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 30, w odległości około 650 m od Urzędu Miasta.

  Z uwagi na lokalizację w strefie śródmiejskiej miasta otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowo-usługowa charakterystyczna dla tej strefy miasta - zabudowa obrzeżna w zamkniętych w całości lub częściowo kwartałach zabudowy.

  Przy części ulic (Piłsudskiego, Wyspiańskiego i Dąbrowskiego) zlokalizowane są ciągi zieleni składające się na miejski system zieleni, którego podstawowe elementy stanowią zieleńce i parki miejskie.

  W promieniu 1 km znajdują się główne obiekty użyteczności publicznej (Urząd Miasta, Sąd Rejonowy, Starostwo Powiatowe, placówki oświatowe) oraz liczne punkty oraz obiekty handlowo – usługowe.

   

  DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA I WARUNKI PARKOWANIA

  Nieruchomość zlokalizowana jest przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego będącej na tym odcinku drogą gminną, jednakże należącą do jednych z głównych arterii komunikacyjnych miasta. Ulica o nawierzchni asfaltowej, jednojezdniowa, dwukierunkowa. Ciągi piesze po obu stronach ulicy, oddzielone od jezdni pasem zieleni.

  Wjazd na teren nieruchomości odbywa się bezpośrednio z ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego. Istnieje możliwość bezpośredniego parkowania około 6 pojazdów przed budynkiem oraz 10 pojazdów w tylnej części działki.
   

 • tel. +48 504 435 436
  e-mail: nieruchomosci.sprzedaz@bnpparibas.pl