Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Sieradz, ul. Sarańska 5

Województwo:

łódzkie

Tytuł prawny:

użytkowanie wieczyste gruntu i własność budynków oraz własność nieruchomości gruntowej

Numery KW:

SR1S/00036213/1, SR1S/00029096/2, SR1S/00032515/0

Numery ewidencyjne działek:

187/7, 195/98, 187/1, 195/5 (użytkowanie wieczyste); 173/1 (własność)

Powierzchnia działek:

5 464 m2

Powierzchnia budynku (głównego):

2 734,06 m2

Cena:

3 850 000 PLN

DOKUMENTY

 

 
MATERIAŁY INFORMACYJNE I ISTOTNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności. Sprzedaż z ewentualną opcją zawarcia przez Bank umowy najmu części powierzchni – szczegóły w Materiałach Informacyjnych.

Działki o łącznej powierzchni 5 464 m2 obręb nr 101401_1.0016 zabudowane wielobryłowym, o zmiennej wysokości od 1 do 3-kondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem o funkcji biurowo-usługowej, budynkiem technicznym oraz budynkiem garażu, stacją trafo i śmietnikiem. Główny budynek biurowy posadowiony jest na działkach o nr 195/5 i 187/1. Budynki wybudowane w 1985 r. (zgodnie z kartoteką budynków). Od strony frontowej teren częściowo zagospodarowany jako parking naziemny oraz tereny zielone. Na terenie nieruchomości urządzono ogrodzony dziedziniec wewnętrzny, na którym możliwe jest parkowanie pojazdów.

Przeznaczenie planistyczne:

Dla przedmiotowego obszaru uchwalono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr V/45/2003 z dnia 2003-02-19 Rady Miejskiej w Sieradzu w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pasma Strategicznego „P.O.W.” w Sieradzu przedmiotowy teren leży w obszarze:

- 22U – usługi jako podstawowe przeznaczenie terenu (działki nr 187/1, 187/7, 195/5, częściowo 195/98)

- 21U – usługi jako podstawowe przeznaczenie terenu (działka nr 173/1),

- 3KL – ulica lokalna (częściowo działka nr 195/98).

 

Nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. Budynki nie są wpisane do gminnej ewidencji zabytków.

 • KW Nr SR1S/00036213/1

  1. Położenie                                         Sieradz

  2. Działki ewidencyjne:                         195/98, 187/7

  3. Obszar (m2)                                     2173

  Działki gruntu oddane w użytkowanie wieczyste do 2093-06-09

  przeznaczone na parking i tereny zielone

  Właściciel:                                            Gmina Miasta Sieradz

  Użytkownik Wieczysty                          udział 1/1 BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

  DZIAŁ III - Ciężary i ograniczenia          brak wpisów

  DZIAŁ IV – Hipoteki                              brak wpisów

   

  KW Nr SR1S/00029096/2

  1. Położenie                                         Sieradz

  2. Działki ewidencyjne:                          195/5, 187/1

  4. Budynki                                            Budynek administracyjny murowany o pow. 117 m2

  5. Obszar (m2)                                     3232

  Działka gruntu oddana w użytkowanie wieczyste do 2092-01-11 oraz stanowiący odrębną nieruchomość budynek administracyjny murowany

  Właściciel:                                            Miasto Sieradz

  Użytkownik Wieczysty                           udział 1/1 BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

  DZIAŁ III – Ciężary i ograniczenia          w razie zbycia użytkowania wieczystego przed upływem 10 lat od jego

              ustanowienia BGŻ w Warszawie oddział w Sieradzu winien uiścić pierwszą
              opłatę w wysokości określonej w par. 4 umowy1)

  DZIAŁ IV – Hipoteki                              brak wpisów

   

  KW Nr SR1S/00032515/0

  1. Położenie                                         Sieradz

  2. Działki ewidencyjne:                          173/1

  3. Sposób korzystania                           Nieruchomość rolna

  4. Obszar (m2)                                     59

  Właściciel:                                            udział 1/1 BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

  DZIAŁ III - Ciężary i ograniczenia           brak wpisów

  DZIAŁ IV – Hipoteki                              brak wpisów

   

  1) Okres 10 lat od daty sporządzenia umowy już upłynął, w związku z czym wpis utracił aktualność

  Pełną treść księgi wieczystej należy sprawdzić na stronie internetowej https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do.

 • Budynek biurowo-usługowy

  •           powierzchnia zabudowy: 1.082 m2 (wg kartoteki budynków)

  •           pow. użytkowa budynku: 2.734,06 m2 (wg inwentaryzacji – wraz z klatkami schodowymi)

  •           funkcja: biurowo-usługowa,

  •           rok budowy: 1985 (wg kartoteki budynków)

  •           liczba kondygnacji nadziemnych: 1-3,

  •           liczba kondygnacji podziemnych: 1,

  •           instalacje: elektryczna, wod.-kan., sanitarna, deszczowa, CO, wentylacja, teletechniczna, alarmowa, monitoringu.

   

  Konstrukcja budynku żelbetowa mieszana. Ściany nośne ceramiczne. Słupy żelbetowe. Ściany wewnętrzne murowane oraz systemowe z płyt G-K. Konstrukcja dachu tradycyjna, kryta papą, dach płaski. Klatki schodowe żelbetowe. Stolarka okienna PCV i aluminiowa.

  Budynek składa się z 3 części:

  - głównej – biurowej: z wejściem frontowym oraz 1 wejściem bocznym,

  - bocznej – biurowo-usługowej: z wejściem od strony ulicy Łokietka oraz 1 wejściem bocznym,

  - technicznej – garażowej: z wejściem od tyłu budynku oraz 3 bramami.

  Pomieszczenia kondygnacji naziemnych dostosowane są do pełnienia funkcji biurowo-usługowej. Wykończenie powierzchni zajmowanych przez bank (na parterze) standard typowy dla banku - wysoki. Podłogi wyłożone płytkami z gresu polerowanego, wykładzina dywanowa, ściany - gładzie gipsowe, sufity podwieszane. Pomieszczenia częściowo klimatyzowane. Pomieszczenia piwnicy standard typowy dla pomieszczeń magazynowych i technicznych. Wykończenia pozostałych powierzchni biurowych: parkiet, wykładziny dywanowe, gres, ściany – gładzie gipsowe, o zróżnicowanym stopniu zużycia.

  Część powierzchni użytkowana przez Bank, część oddana w najem (umowy najmu zawarte na czas nieoznaczony), pozostała powierzchnia nieużytkowana.

   

  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz.U.2021.497 ze zm.) dla przedmiotowego budynku podaje się wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową (EU), energię końcową (EK), nieodnawialną energię pierwotną (EP), udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową (UOZE) oraz jednostkową wielkość emisji CO2 (ECO2):
  EU    41,20    kWh/(m2*rok)
  EK    59,80    kWh/(m2*rok)
  EP    110,80    kWh/(m2*rok)
  UOZE    7,00    %
  ECO2    0,039    t CO2/(m2*rok)

   

  Budynek garażowy

  •           powierzchnia zabudowy: 118 m2 (wg kartoteki budynków),

  •           pow. użytkowa budynku: 94,62 m2 (wg inwentaryzacji),

  •           funkcja: garaż (6 garaży),

  •           rok budowy: 1985 (wg kartoteki budynków),

  •           liczba kondygnacji nadziemnych: 1,

  •           konstrukcja: mur,

  •           instalacje: elektryczna.

  Poszczególne boksy garażowe oddane w najem (umowy najmu zawarte na czas nieoznaczony)

   

  Stacja trafo

  •           powierzchnia zabudowy: 23 m2 (wg kartoteki budynków),

  •           pow. użytkowa budynku: 19,62 m2 (wg inwentaryzacji),

  •           funkcja: stacja transformatorowa,

  •           rok budowy: 1985 (wg kartoteki budynków),

  •           liczba kondygnacji nadziemnych: 1,

  •           konstrukcja: mur,

  •           instalacje: elektryczna

  Stacja trafo częściowo zlokalizowana na terenie działki 173/1 (prawo własności), 187/1 (prawo użytkowania wieczystego) i częściowo na terenie sąsiedniej nieruchomości – działki nr 173/2. Na teren sąsiedniej nieruchomości wkracza stacja trafo oraz ogrodzenie otaczające podwórze.

  OTOCZENIE I SĄSIEDZTWO

  Kompleks nieruchomości zlokalizowany w Sieradzu przy skrzyżowaniu ulicy Sarańskiej i ulicy Władysława Łokietka, w strefie centralnej miasta, w odległości około 900 m od Rynku oraz 350 m od głównego ronda komunikacyjnego w mieście łączącego drogę krajową nr 83 z głównymi arteriami komunikacyjnymi w mieście.

  Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielopiętrowa z lokalami usługowymi w parterach budynków oraz usługowa. Nieruchomość sąsiaduje z placem składowym firmy usługowej sanitarno-grzewczej. W odległości ok. 100 m zlokalizowany jest sklep Lidl i PoloMarket, hotel 3-gwiazdkowy Wróblewscy z restauracją. W dalszym sąsiedztwie (ok 300 m) zlokalizowane jest centrum handlowe Dekada (m.in. sklepy Empik, Reserved, MediaExpert) oraz zmodernizowana galeria handlowa Rondo (m.in. sklepy Empik, Tesco), sklep Biedronka oraz w odległości 500 m hipermarket budowlany Leroy Merlin. Urząd Miasta Sieradza oraz Starostwo Powiatowe znajdują się w odległości 500-700 m od nieruchomości.

  W ostatnich latach, w sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono modernizację sklepu PoloMarket przy ul. Łokietka, w sąsiedztwie sklepu – usunięto kioski i wybudowano obiekt usługowy – piekarnię. W nieco dalszym sąsiedztwie, przy dworcu autobusowym zlokalizowano wielostanowiskową myjnię bezdotykową.

   

  DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA I WARUNKI PARKOWANIA

  Nieruchomość zlokalizowana jest przy ulicy Sarańskiej, będącej lokalną drogą gminną, dwukierunkową, jednopasmową, o nawierzchni asfaltowej. Wjazd na teren nieruchomości możliwy jest od strony ulicy Sarańskiej oraz od strony ulicy Łokietka. Główne wejście do budynku zlokalizowane od frontu budynku, widoczne od strony ulicy Sarańskiej. Ponadto, dostęp do budynku jest możliwy od strony ulicy Łokietka oraz 3 pobocznych wejść.

  Przed budynkiem urządzono parking z naziemnymi miejscami postojowymi, na około 35 pojazdów oraz wyznaczone miejsce dla rowerów. Dodatkowo, na terenie ogrodzonej części nieruchomości zlokalizowano budynek garażowy z 6 odrębnymi garażami oraz wewnętrzny dziedziniec, na którym możliwe jest parkowanie około 15 pojazdów.

  Poza obszarem nieruchomości dostępne są miejsca parkingowe w ciągu ulicy Sarańskiej/Łokietka, na terenie parkingów sklepów. Ciągi piesze zlokalizowane po obu stronach ulicy.

  Dostęp do komunikacji miejskiej określono jako dobry – odległość do dworca PKP wynosi 800 m i PKS wynosi 200 m.

  Ponadto, pod koniec 2020 r. wybudowana została zatoka autobusowa m.in. w pasie drogowym ulicy Łokietka – przy skrzyżowaniu z ul. Jagiellońską (po stronie banku BNP Paribas Bank S.A.).
   

 • tel. +48 504 435 436
  e-mail: nieruchomosci.sprzedaz@bnpparibas.pl

   

   

 •  

   

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.