Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Szczecinek, ul. Wolności 18

Województwo:

zachodniopomorskie

Tytuł prawny:

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Numer księgi wieczystej:

KO1I/00022730/8

Powierzchnia lokalu:

723,86 m2

 

Cena 2 220 000 PLN

OPCJA NAJMU ZWROTNEGO

DOKUMENTY

 

 
MATERIAŁY INFORMACYJNE I ISTOTNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu niemieszkalnego. Sprzedaż z ewentualną opcją zawarcia przez Bank umowy najmu części powierzchni – szczegóły w Materiałach Informacyjnych.

Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu niemieszkalnego o powierzchni 723,86 m2.

Przedmiotowy lokal zlokalizowany jest w Szczecinku w ścisłym centrum miasta, przy Placu Wolności pod numerem 18, w odległości 50 m od Ratusza / Urzędu Miasta. Lokal położony jest w obszarze śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, w bliskiej odległości do Sądu Rejonowego, jeziora Trzesiecko oraz innych najważniejszych punktów miasta.

Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal położony jest na działce Nr 432/4 obręb 13 o powierzchni 6.047m2, opisanej w księdze wieczystej KW KOI/00014844/1.

Nieruchomość posiada dostęp do miejskich sieci infrastruktury technicznej: elektrycznej, grzewczej, wodno-kanalizacyjnej.

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Dla przedmiotowego obszaru uchwalono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Szczecinek, zgodnie z uchwałą XXXVIII/232/2012 z dnia 2012-09-24 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego funkcjonuje pod nazwą „Centrum”.

Teren oznaczony jest symbolem 30MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dla którego:

▪ Przeznaczenie terenu:

- podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

a) dopuszcza się budynek usługowy na działce nr 2,

b) wysokość budynków - do 18 m,

c) liczba kondygnacji – od czterech do pięciu kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się mniejszą liczbę kondygnacji budynku na działce budowlanej nr 2.

Cały teren Starego Miasta w Szczecinku jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 42 z dnia 04.09.1956.

 

 

 • Księga Wieczysta nr KO1I/00022730/8 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szczecinku i zawiera m.in. następujące wpisy:

  Dział I - Oznaczenie nieruchomości

  Położenie: Szczecinek, Plac Wolności 18

  Przeznaczenie: lokal niemieszkalny

  Odrębność: nie

  Obszar (m2): 723,86

  Dział I-Sp - Spis praw związanych z własnością

  Opis spółdzielni mieszkaniowej – Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szczecinku

  Dział II – Własność

  Właściciel: Udział 1/1 BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna

  Dział III - Ciężary i ograniczenia - brak wpisów

  Dział IV - Hipoteki - brak wpisów.

   

  Pełną treść księgi wieczystej należy sprawdzić na stronie internetowej https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do.

   

 • Lokal biurowo-usługowy

  ▪ pow. użytkowa - (wg KW i zaświadczenia ze spółdzielni): 723,86 m2

  ▪ rok budowy: 1992

  ▪ funkcja: biurowa/usługowa

  ▪ liczba kond. nadziemnych: 2

  ▪ liczba kond. podziemnych: 1

   

  Lokal położny jest narożnie na parterze, I piętrze i piwnicy, w pięciokondygnacyjnym, podpiwniczonym kompleksie budynków z lokalami usługowymi w parterach i lokalami mieszkalnymi na wyższych kondygnacjach. Lokal z wejściem z chodnika, frontem i witrynami do Placu Wolności, użytkowany, wykorzystywany jako placówka bankowa.

  Wyposażony w następujące instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, c.o., klimatyzacyjną, p.poż. alarmową, telefoniczną, internetową, kontroli dostępu. Pomieszczenia wykończono w standardzie korporacyjnym, w sposób typowy: ściany malowane farbą, na podłogach gres lub wykładzina dywanowa, sufity podwieszane, w łazienkach – glazura oraz terakota.

   

  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz.U.2021.497 ze zm.) dla przedmiotowego lokalu podaje się wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową (EU), energię końcową (EK), nieodnawialną energię pierwotną (EP), udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową (UOZE) oraz jednostkową wielkość emisji CO2 (ECO2):
  EU    163,40    kWh/(m2*rok)
  EK    237,63    kWh/(m2*rok)
  EP    293,05    kWh/(m2*rok)
  UOZE    1,00    %
  ECO2    0,100    t CO2/(m2*rok)

   

  OTOCZENIE I SĄSIEDZTWO

  Lokal położony jest w sąsiedztwie śródmiejskich terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do pięciu kondygnacji z usługami, w tym administracji publicznej, handlu, oświaty.

  Znajduje się przy Placu Wolności, w obrębie Starego Miasta, które w całości wpisane jest do rejestru zabytków, zabudowa w otoczeniu w większości charakteryzuje się wysokim standardem wykończenia.

   

  DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA I WARUNKI PARKOWANIA

  Dostęp pieszy do lokalu możliwy jest od frontu, od strony Placu Wolności.

  Dojazd do obiektu zapewnia układ dróg publicznych lokalnych o średnim i niskim natężeniu ruchu, w tym utwardzonych kostką brukową z zachowaniem zabytkowego charakteru Rynku. Dojazd pod wejście główne lokalu jest niemożliwy ze względu na ograniczenia w ruchu pojazdów. Budynek jest oddalony jest o około 1000 m od węzła Szczecinek drogi ekspresowej S11.

  Parkowanie pojazdów jest możliwe na terenie spółdzielni, za budynkiem z przedmiotowym lokalem, gdzie znajduje się parking dla mieszkańców/użytkowników lokali.

 • tel. +48 504 435 436
  e-mail: nieruchomosci.sprzedaz@bnpparibas.pl

   

   

 •