Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Tarnobrzeg, ul. Wyspiańskiego 5

Województwo:

podkarpackie

Tytuł prawny:

użytkowanie wieczyste gruntu i własność budynku

Numer księgi wieczystej:

TB1T/00022857/3

Nr ewidencyjny działki:

2157/5

Powierzchnia działki:

2 419 m2

Powierzchnia budynku:

2 029,37 m2

 

Cena:

3 065 000 PLN

OPCJA NAJMU ZWROTNEGO

DOKUMENTY

 

 
MATERIAŁY INFORMACYJNE I ISTOTNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności. Sprzedaż z ewentualną opcją zawarcia przez Bank umowy najmu części powierzchni – szczegóły w Materiałach Informacyjnych.

Działka o powierzchni 2 419 m2 o numerze ewidencyjnym 2157/5, obręb nr 0012 Tarnobrzeg, oznaczona symbolem Bi (inne tereny zabudowane).

Teren zabudowany jest 2/3-kondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem o funkcji biurowo-usługowej. Wskaźnik powierzchni zabudowy: 31%. Teren działki nieregularny, foremny. Teren podwórka nieruchomości nieogrodzony, zagospodarowany placem parkingowym, chodnikiem z kostki betonowej oraz trawnikami.

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Dla przedmiotowego obszaru nie uchwalono Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą nr VII/SLII/330/18 Rady Miasta Wałcz z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz, przedmiotowy teren leży w obszarze:

U – tereny zabudowy usługowej.

 

Nieruchomość nie znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Gmina Tarnobrzeg nie uchwaliła programu rewitalizacji. W Gminie obowiązuje Lokalny Program Rewitalizacji – przedmiotowa działka zlokalizowana jest w obszarze rewitalizacji oraz obszarze zdegradowanym wyznaczonym przez Lokalny Program Rewitalizacji.

 • Księga wieczysta KW Nr TB1T/00022857/3 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych i zawiera m.in. następujące wpisy:

  DZIAŁ I - Oznaczenie nieruchomości

  1. Położenie                                  Podkarpackie, M. Tarnobrzeg, Tarnobrzeg M., Tarnobrzeg

  2. Działki ewidencyjne:                             2157/5

  3. Obszar (m2)                                         2419

  4. Sposób korzystania                  Bi - inne tereny zabudowane

  5. Budynki                                    Budynek banku

  DZIAŁ I-Sp - Spis praw związanych z własnością

  Działka w użytkowaniu wieczystym do 2091-08-14 i budynek banku stanowiący odrębną nieruchomość.

  DZIAŁ II - Własność

  Właściciel:                                    Mienie Komunalne Gminy Tarnobrzeg

  Użytkownik Wieczysty                 udział 1/1 BNP Paribas Bank Polska S.A.

  DZIAŁ III - Ciężary i ograniczenia

  Ograniczone prawo rzeczowe

  Prawo użytkowania działek ewid. Nr 2015/30, 2156/2, 2157/2 o pow. 22,07 arów na rzecz Bank Gospodarki Żywnościowej Oddz. Woj. w Tarnobrzegu [wpis z 1983 roku]

  DZIAŁ IV – Hipoteki                       brak wpisów

   

  Pełną treść księgi wieczystej należy sprawdzić na stronie internetowej https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do.

 • Budynek biurowo-usługowy

  • powierzchnia zabudowy: 752,00 m2 (wg kartoteki budynków)
  • pow. użytkowa budynku: 2.029,37 m2 (wg inwentaryzacji – wraz z klatkami schodowymi)
  • funkcja: biurowo-usługowa,
  • rok budowy: 1993,
  • liczba kondygnacji nadziemnych: 2-3,
  • liczba kondygnacji podziemnych: 1,
  • instalacje: elektryczna, wod.-kan., CO, wentylacja,
  • teletechniczna, klimatyzacja punktowa

   

  Konstrukcja budynku murowana. Dach płaski kryty papą. Stolarka okienna PCV. Drzwi wejściowe aluminiowe, boczne metalowe. Stolarka drzwiowa wewnętrzna płycinowa i drewniana.

  Część powierzchni użytkowana przez Bank, część powierzchni oddana w najem (ok. 450 m2 - umowy najmu zawarte na czas nieoznaczony), pozostała - nieużytkowana.

   

  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz.U.2021.497 ze zm.) dla przedmiotowego budynku podaje się wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową (EU), energię końcową (EK), nieodnawialną energię pierwotną (EP), udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową (UOZE) oraz jednostkową wielkość emisji CO2 (ECO2):
  EU    53,30    kWh/(m2*rok)
  EK    106,30    kWh/(m2*rok)
  EP    203,10    kWh/(m2*rok)
  UOZE    3,50    %
  ECO2    0,072    t CO2/(m2*rok)

   

  OTOCZENIE I SĄSIEDZTWO

  Nieruchomość zlokalizowana jest w Tarnobrzegu przy ulicy Wyspiańskiego 5, w strefie miejskiej miasta, w odległości około 450 od rynku miejskiego.

  Otoczenie nieruchomości stanowi intensywna zabudowa wielorodzinna 3-5 kondygnacyjna. W odległości 350 m od nieruchomości zlokalizowany jest Urząd Miejski, Urząd Skarbowy i Komenda Miejska Straży Pożarnej – w odległości 120 m. Droga wojewódzka nr 871 łącząca Stalową Wolę z Tarnobrzegiem, przebiega w odległości 300 m w linii prostej od nieruchomości.

   

  DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA I WARUNKI PARKOWANIA

  Nieruchomość zlokalizowana jest przy ulicy Wyspiańskiego, będącej lokalną drogą gminną, dwukierunkową, częściowo dwupasmową, o nawierzchni asfaltowej i ulicy Targowej - dwukierunkowej, jednopasmowej, o nawierzchni asfaltowej. Wjazd na teren podwórka nieruchomości możliwy od strony ulicy Targowej poprzez drogę wewnętrzną. Główne wejście do budynku zlokalizowane od strony frontowej budynku, od ulicy Wyspiańskiego. Ponadto, dostęp do budynku - od strony bocznego wejścia.

  Na terenie podwórka nieruchomości oraz od strony frontowej budynku urządzono parkingi z naziemnymi miejscami postojowymi, na około 23 pojazdy. Dodatkowo, w budynku zlokalizowane są wbudowane garaże na 3 pojazdy.

  Ciągi piesze zlokalizowane są po obu stronach ulicy.

  Dostęp do komunikacji miejskiej określono jako dobry – odległość do stacji PKP wynosi 1600 m, a od dworca autobusowego 650 m. Przystanki komunikacji autobusowej zlokalizowane przy ul. Wyspiańskiego.

 • tel. +48 504 435 436
  e-mail: nieruchomosci.sprzedaz@bnpparibas.pl

 •