Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Wałbrzych, 11 listopada 5 i 7

Województwo:

dolnośląskie

Tytuł prawny:

własność

Nr KW:

SW1W/00023045/3 (kamienica), SW1W/00037527/7 (lokal)

Nr ewidencyjny działki:

177/3 (kamienica), 81/1 (lokal – udział 2918/10000)

Powierzchnia działki:

506 m2 (kamienica), 189 m2 (lokal - udział 2918/10000)

Powierzchnia budynku i lokalu:

1 075,43 m2 (kamienica), 130,10 m2 (lokal)

Cena:

1 300 000 PLN

 

DOKUMENTY

 

 
MATERIAŁY INFORMACYJNE I ISTOTNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Dla tego obszaru brak jest uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą nr XXI/180/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 listopada 2011 r.:

przedmiotowa działka położona jest w jednostce urbanistycznej „H” – Nowe Miasto Wałbrzych, na obszarze oznaczonym symbolem H2.5 o następujących zapisach:

 • uwarunkowania rozwoju: zabudowa usługowa, tereny składowe i przemysłowe, tereny nieczynnej kopalni. Teren ten jest objęty ochroną konserwatorską.
 • kierunki zagospodarowania przestrzennego: obszar przekształceń strukturalnych i funkcjonalnych oraz działania rehabilitacyjne. Stopniowe ograniczanie funkcji mieszkalnej z uwagi na uciążliwość komunikacji oraz niekorzystne warunki klimatyczne (dolina rzeki Pełcznicy).

Dodatkowo, obszar ten kwalifikuje się jako teren dopuszczalnych lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (WOH), o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 – wskazane tereny koncentracji usług handlu o charakterze ośrodków dzielnicowych.

 • Przedmiotowa nieruchomość składa się z dwóch nieruchomości i dla każdej z nich założona jest osobna księga wieczysta tzn.:

  • SW1W/00023045/3 dla nieruchomości przy ulicy 11 listopada 5 (kamienica),
  • SW1W/00027861/7 dla nieruchomości przy ulicy 11 listopada 7 (lokal),

  z tym zastrzeżeniem, że przedmiotem transakcji są powyższe nieruchomości, które gospodarczo i funkcjonalnie tworzą jedną nieruchomość.

   

  Dane z księgi wieczystej (kamienica)

  Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta SW1W/00023045/3 przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych

  Dział I-Sp – brak wpisów

  Dział II

  Właściciel: BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w udziale 1/1

  Dział III – brak wpisów

  Dział IV – brak wpisów

   

  Dane z księgi wieczystej (lokal)

  Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta SW1W/00037527/7 przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych

  Dział I-Sp – udział związany z własnością lokalu - 2918/10000; numer księgi z której wyodrębniono lokal - SW1W/00027861/7;

  Dział II

  Właściciel: BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w udziale 1/1

  Dział III – brak wpisów

  Dział IV – brak wpisów

 • Opis kamienicy

  Kamienica wybudowana w technologii tradycyjnej, składająca się z piwnicy, parteru, piętra oraz użytkowego poddasza. W piwnicach znajduje się część magazynowa i techniczna (m. in. kotłownia oraz urządzenia techniczne). Na parterze zlokalizowano pomieszczenia biurowe i socjalne oraz komunikację, na wyższych kondygnacjach zlokalizowane są pomieszczenia biurowe i socjalne z komunikacją oraz niewielka część mieszkalna.

  Fundamenty wykonane są z kamienia, ściany podziemia i nadziemia murowane z cegły, strop nad parterem Kleina, stropy wyższych kondygnacji drewniane. Dach w konstrukcji drewnianej wielospadowy, kryty dachówką ceramiczną. Tynk zewnętrzny tradycyjny na zaprawie cementowo - wapiennej. Schody wewnętrzne drewniane, stolarka okienna drewniana, częściowo zakratowana, stolarka drzwiowa częściowo drewniana pełna i płycinowa, częściowo specjalistyczna. Posadzki – wykładziny dywanowe, drewniane i parkiety oraz płytki ceramiczne. W części pomieszczeń zamontowane sufity podwieszane.

  Instalacje:

  • elektryczna z sieci miejskiej, wodno-kanalizacyjna z sieci miejskiej, CO z sieci miejskiej,
  • wentylacja mechaniczna i klimatyzacja punktowa w wybranych pomieszczeniach, telefoniczna, komputerowa, alarmu i dozoru.

  Budynek częściowo był użytkowany jako placówka bankowa i ta część powierzchni jest w stanie dobry, pozostała część wymaga nakładów. Ogólny stan techniczny budynku przeciętny, wymagający remontu bieżącego i modernizacji. Brak jest widocznych istotnych uszkodzeń i wad z wyjątkiem zawilgoceń, zagrzybień i uszkodzeń tynku w piwnicach i niektórych pomieszczeniach pozostałych kondygnacji oraz na elewacji zewnętrznej.

  Ogólny standard powierzchni jest średni, typowy dla powierzchni biurowych, wykończony w standardzie korporacyjnym z uwzględnieniem wieku i zabytkowego charakteru budynku.
   

  Opis lokalu

  Budynek w technologii tradycyjnej, 3-kondygnacyjny, podpiwniczony, w zabudowie zwartej, z lokalem użytkowym na parterze i lokalami mieszkalnymi na pozostałych kondygnacjach. W piwnicach znajdują się powierzchnie magazynowe i techniczne oraz komunikacja. Na parterze zlokalizowano przedmiotowy lokal.

  Fundamenty z kamienia, ściany podziemia i nadziemia murowane z cegły, strop nad parterem Kleina, stropy wyższych kondygnacji drewniane. Dach konstrukcji drewnianej wielospadowy, kryty dachówką ceramiczną. Tynk zewnętrzny tradycyjny na zaprawie cementowo - wapiennej. Stolarka okienna drewniana zabezpieczona kratami, stolarka drzwiowa drewniana i PCV. Na podłogach wykładziny i płytki ceramiczne. W części pomieszczeń sufity podwieszane.

  Instalacje:

  • elektryczna, wodno – kanalizacyjna, CO z sieci miejskiej,
  • wentylacja mechaniczna oraz klimatyzacja punktowa w wybranych pomieszczeniach, telefoniczna, komputerowa, alarmu i dozoru.

  Lokal w stanie dobrym.

  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz.U.2021.497 ze zm.) dla przedmiotowego budynku podaje się wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową (EU), energię końcową (EK), nieodnawialną energię pierwotną (EP), udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową (UOZE) oraz jednostkową wielkość emisji CO2 (ECO2):

   

  EU 41,20 kWh/(m2*rok)
  EK 96,20 kWh/(m2*rok)
  EP 184,70 kWh/(m2*rok)
  UOZE 0,00 %
  ECO2 0,056 t CO2/(m2*rok)

   

 • tel. +48 504 435 436
  e-mail: nieruchomosci.sprzedaz@bnpparibas.pl