Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Wałbrzych, 11 listopada 5 i 7

Województwo:

dolnośląskie

Tytuł prawny:

własność

Nr KW:

SW1W/00023045/3 (kamienica), SW1W/00037527/7 (lokal)

Nr ewidencyjny działki:

177/3 (kamienica), 81/1 (lokal – udział 2918/10000)

Powierzchnia działki:

506 m2 (kamienica), 189 m2 (lokal - udział 2918/10000)

Powierzchnia budynku i lokalu:

1 075,43 m2 (kamienica), 130,10 m2 (lokal)

Cena:

1 300 000 PLN

 

DOKUMENTY

 

 
MATERIAŁY INFORMACYJNE I ISTOTNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Dla tego obszaru brak jest uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą nr XXI/180/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 listopada 2011 r.:

przedmiotowa działka położona jest w jednostce urbanistycznej „H” – Nowe Miasto Wałbrzych, na obszarze oznaczonym symbolem H2.5 o następujących zapisach:

 • uwarunkowania rozwoju: zabudowa usługowa, tereny składowe i przemysłowe, tereny nieczynnej kopalni. Teren ten jest objęty ochroną konserwatorską.
 • kierunki zagospodarowania przestrzennego: obszar przekształceń strukturalnych i funkcjonalnych oraz działania rehabilitacyjne. Stopniowe ograniczanie funkcji mieszkalnej z uwagi na uciążliwość komunikacji oraz niekorzystne warunki klimatyczne (dolina rzeki Pełcznicy).

Dodatkowo, obszar ten kwalifikuje się jako teren dopuszczalnych lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (WOH), o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 – wskazane tereny koncentracji usług handlu o charakterze ośrodków dzielnicowych.

 • Przedmiotowa nieruchomość składa się z dwóch nieruchomości i dla każdej z nich założona jest osobna księga wieczysta tzn.:

  • SW1W/00023045/3 dla nieruchomości przy ulicy 11 listopada 5 (kamienica),
  • SW1W/00027861/7 dla nieruchomości przy ulicy 11 listopada 7 (lokal),

  z tym zastrzeżeniem, że przedmiotem transakcji są powyższe nieruchomości, które gospodarczo i funkcjonalnie tworzą jedną nieruchomość.

   

  Dane z księgi wieczystej (kamienica)

  Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta SW1W/00023045/3 przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych

  Dział I-Sp – brak wpisów

  Dział II

  Właściciel: BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w udziale 1/1

  Dział III – brak wpisów

  Dział IV – brak wpisów

   

  Dane z księgi wieczystej (lokal)

  Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta SW1W/00037527/7 przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych

  Dział I-Sp – udział związany z własnością lokalu - 2918/10000; numer księgi z której wyodrębniono lokal - SW1W/00027861/7;

  Dział II

  Właściciel: BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w udziale 1/1

  Dział III – brak wpisów

  Dział IV – brak wpisów

 • Opis kamienicy

  Kamienica wybudowana w technologii tradycyjnej, składająca się z piwnicy, parteru, piętra oraz użytkowego poddasza. W piwnicach znajduje się część magazynowa i techniczna (m. in. kotłownia oraz urządzenia techniczne). Na parterze zlokalizowano pomieszczenia biurowe i socjalne oraz komunikację, na wyższych kondygnacjach zlokalizowane są pomieszczenia biurowe i socjalne z komunikacją oraz niewielka część mieszkalna.

  Fundamenty wykonane są z kamienia, ściany podziemia i nadziemia murowane z cegły, strop nad parterem Kleina, stropy wyższych kondygnacji drewniane. Dach w konstrukcji drewnianej wielospadowy, kryty dachówką ceramiczną. Tynk zewnętrzny tradycyjny na zaprawie cementowo - wapiennej. Schody wewnętrzne drewniane, stolarka okienna drewniana, częściowo zakratowana, stolarka drzwiowa częściowo drewniana pełna i płycinowa, częściowo specjalistyczna. Posadzki – wykładziny dywanowe, drewniane i parkiety oraz płytki ceramiczne. W części pomieszczeń zamontowane sufity podwieszane.

  Instalacje:

  • elektryczna z sieci miejskiej, wodno-kanalizacyjna z sieci miejskiej, CO z sieci miejskiej,
  • wentylacja mechaniczna i klimatyzacja punktowa w wybranych pomieszczeniach, telefoniczna, komputerowa, alarmu i dozoru.

  Budynek częściowo był użytkowany jako placówka bankowa i ta część powierzchni jest w stanie dobry, pozostała część wymaga nakładów. Ogólny stan techniczny budynku przeciętny, wymagający remontu bieżącego i modernizacji. Brak jest widocznych istotnych uszkodzeń i wad z wyjątkiem zawilgoceń, zagrzybień i uszkodzeń tynku w piwnicach i niektórych pomieszczeniach pozostałych kondygnacji oraz na elewacji zewnętrznej.

  Ogólny standard powierzchni jest średni, typowy dla powierzchni biurowych, wykończony w standardzie korporacyjnym z uwzględnieniem wieku i zabytkowego charakteru budynku.
   

  Opis lokalu

  Budynek w technologii tradycyjnej, 3-kondygnacyjny, podpiwniczony, w zabudowie zwartej, z lokalem użytkowym na parterze i lokalami mieszkalnymi na pozostałych kondygnacjach. W piwnicach znajdują się powierzchnie magazynowe i techniczne oraz komunikacja. Na parterze zlokalizowano przedmiotowy lokal.

  Fundamenty z kamienia, ściany podziemia i nadziemia murowane z cegły, strop nad parterem Kleina, stropy wyższych kondygnacji drewniane. Dach konstrukcji drewnianej wielospadowy, kryty dachówką ceramiczną. Tynk zewnętrzny tradycyjny na zaprawie cementowo - wapiennej. Stolarka okienna drewniana zabezpieczona kratami, stolarka drzwiowa drewniana i PCV. Na podłogach wykładziny i płytki ceramiczne. W części pomieszczeń sufity podwieszane.

  Instalacje:

  • elektryczna, wodno – kanalizacyjna, CO z sieci miejskiej,
  • wentylacja mechaniczna oraz klimatyzacja punktowa w wybranych pomieszczeniach, telefoniczna, komputerowa, alarmu i dozoru.

  Lokal w stanie dobrym.

  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz.U.2021.497 ze zm.) dla przedmiotowego budynku podaje się wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową (EU), energię końcową (EK), nieodnawialną energię pierwotną (EP), udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową (UOZE) oraz jednostkową wielkość emisji CO2 (ECO2):

   

  EU 41,20 kWh/(m2*rok)
  EK 96,20 kWh/(m2*rok)
  EP 184,70 kWh/(m2*rok)
  UOZE 0,00 %
  ECO2 0,056 t CO2/(m2*rok)

   

 • tel. +48 504 435 436
  e-mail: nieruchomosci.sprzedaz@bnpparibas.pl

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.