Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Zielona Góra

Województwo:
lubuskie
Tytuł prawny:
prawo użytkowania wieczystego działek gruntu oraz odrębna własność budynków
Numer księgi wieczystej:
ZG1E/00046443/7, ZG1E/00046439/6 
Nr ewidencyjny działki:
310/15 i 310/21, obręb 19
Powierzchnia działki:
598 m2
Powierzchnia budynku:
2 212,62 m2

Cena:

5 995 000 PLN

DOKUMENTY

 

 
MATERIAŁY INFORMACYJNE I ISTOTNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
Dla przedmiotowego obszaru uchwalony został Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Śródmieścia i miasta Zielona Góra - Uchwała nr LXIV/792/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 marca 2010r. Teren ten opisany jest jako 24 MWu - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej wielorodzinnej

 • Przedmiotowa nieruchomość składa się z dwóch nieruchomości i dla każdej z nich założona jest osobna księga wieczysta tzn.:

  • ZG1E/00046443/7 dla nieruchomości przy ulicy Stary Rynek 24a,
  • ZG1E/00046439/6 dla nieruchomości przy ulicy Lisowskiego 20,

  z tym zastrzeżeniem, że przedmiotem transakcji są powyższe nieruchomości, które gospodarczo i funkcjonalnie tworzą jedną nieruchomość.

   

  Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą (1) o numerze ZG1E/00046443/7, z której treścią można zapoznać się pod adresem https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/KsiegiWieczyste

   

  Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) – działka gruntu, oznaczona nr: 310/15, położona w Zielonej Górze, o obszarze 0,0425 HA;

  Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) – budynek: powierzchnia użytkowa budynku: 1 588 mkw, przeznaczenie budynku: budynek, odrębność: tak;

   

  Dział I-Sp (spis praw) – okres użytkowania: 2092.08.10; sposób korzystania: działka gruntu w użytkowaniu wieczystym i budynek stanowiący odrębną nieruchomość;

   

  Dział II (własność) – właściciel gruntu: Skarb Państwa; użytkownik wieczysty: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, Warszawa;

   

  Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisów.

   

  Dział IV (hipoteka) – brak wpisów.

   

  Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą (2) o numerze ZG1E/00046439/6, z której treścią można zapoznać się pod adresem https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/KsiegiWieczyste

   

  Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) – działka gruntu, oznaczona nr: 310/21, położona w Zielonej Górze, o obszarze 0,0173 HA;

  Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) – budynek: przeznaczenie budynku: budynek o kubaturze 897 m3, odrębność: tak;

   

  Dział I-Sp (spis praw) – okres użytkowania: 2093.02.03; sposób korzystania: działka gruntu w użytkowaniu wieczystym oraz budynek stanowiący odrębną nieruchomość;

  Dział II (własność) – właściciel gruntu: Skarb Państwa; użytkownik wieczysty: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, Warszawa;

  Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisów.

  Dział IV (hipoteka) – brak wpisów.

  Dział IV (hipoteka) – brak wpisów.

  • Budynek główny – kamienica – Stary Rynek 24A
  • Rok budowy: ok. 1915 r.
  • Pow. zabudowy: 425 m2
  • Pow. użytkowa: 1.588 m2 (wg księgi wieczystej) – łączna pow. 1.996 m2 (do podatku od nieruchomości)
  • L. Kondygnacji: 4 nadziemne + podpiwniczenie + poddasze nieużytkowe

   

  Opis budynku:

  Budynek 4-kondygnacyjny z poddaszem, podpiwniczony w zabudowie zwartej. Budynek o bryle na planie prostokąta, połączony funkcjonalnie z sąsiednimi budynkami biurowo-garażowymi (Lisowskiego 20). Obiekt stanowi przedwojenną kamienicę zniszczoną w wyniku działań wojennych podczas II wojny światowej i odbudowaną i zmodernizowaną po wojnie z zachowaniem zabytkowego charakteru. Budynek przeznaczony na cele biurowo-usługowe (obecnie oddział banku).

  W piwnicach znajduje się część magazynowo-gospodarcza i techniczna. Na parterze zlokalizowano salę operacyjną, pomieszczenia biurowe oraz zaplecze socjalne, na piętrach pomieszczenia biurowe i socjalne. Poddasze obecnie nieużytkowe.

  Konstrukcja i wyposażenie:

  Fundamenty żelbetowe, ściany podziemia i nadziemia murowane z cegły, stropy ceramiczne z elementów prefabrykowanych i drewniane. Dach konstrukcji drewnianej wielospadowy, kryty blachą. Tynki wewnętrzne tradycyjne na zaprawie cem.-wap., z malowaniem. Schody wewnętrzne żelbetowe.

  Stolarka okienna PCV, drewniana, drzwiowa głównie drewniana, częściowo aluminiowa oraz specjalistyczna do pomieszczeń bankowych (skarbiec) i wejściowa. Posadzki - wykładziny PCV, wykładziny dywanowe lub panele w pokojach biurowych oraz płytki ceramiczne w sali operacyjnej, korytarzach i pom. socjalnych. W części pomieszczeń sufity podwieszane.

   

  Budynki biurowe - Lisowskiego 20
  Rok budowy: przedwojenny
  Pow. zabudowy: 171 m2
  Kubatura: 897 m3 (wg księgi wieczystej)
  L. Kondygnacji: 2 nadziemne + poddasze

  Dwa połączone budynki, niepodpiwniczone, w zabudowie zwartej, o zróżnicowanej bryle i konstrukcji, budynek frontowy dwukondygnacyjny z poddaszem, budynek w głębi trzykondygnacyjny. Budynki o bryle na planie prostokąta, połączone funkcjonalnie z sąsiednim budynkiem banku.

  Na pierwszej kondygnacji zlokalizowano rozładownię (garaż) z bramą wjazdową od ulicy Lisowskiego oraz powierzchnie magazynowe, biurowe i komunikacji, na pozostałych kondygnacjach zlokalizowano pomieszczenia biurowe, socjalne oraz komunikację.

  Konstrukcja i wyposażenie:

  Konstrukcja tradycyjna murowana, z cegły, stropy ceramiczne z elementów prefabrykowanych i drewniane. Dach konstrukcji drewnianej wielospadowy, kryty blachą. Tynki wewnętrzne tradycyjne na zaprawie cem.-wap., z malowaniem. Schody wewnętrzne żelbetowe.

  Stolarka okienna PCV, drzwiowa głównie drewniana, częściowo stalowa, specjalistyczna do pomieszczeń bankowych i wejściowa. Posadzki - panele oraz wykładziny w pokojach biurowych oraz płytki ceramiczne w garażu/rozładowni i pomieszczeniach komunikacji i socjalnych.

  Instalacje:

  • elektryczna, wodno-kanalizacyjna z sieci miejskiej, c.o. – ciepło miejskie,
  • wentylacja mechaniczna oraz klimatyzacja punktowa w niektórych pomieszczeniach,
  • telefoniczna, komputerowa, alarmu i dozoru, p. pożarowa sygnalizacyjna i czujnikowa.

   

  Przeznaczenie planistyczne:

  Dla przedmiotowego obszaru uchwalony został Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Śródmieścia i miasta Zielona Góra - Uchwała nr LXIV/792/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 marca 2010 r. Teren ten opisany jest jako 24 MWu - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej wielorodzinnej.
  Nieruchomości położone są na terenie historycznego zespołu urbanistycznego Miasta, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 75 na podstawie decyzji z dnia 7 listopada 1957 r. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia i miasta Zielona Góra, uchwalonym uchwałą Rady Miasta nr LXIV/792/10 z dnia 8 czerwca 2010 r., Nieruchomości znajdują się w zasięgu strefy „A”, tzw. ścisłej ochrony konserwatorskiej.

   

  Otoczenie i sąsiedztwo:

  Nieruchomości zlokalizowane są na Rynku i w jego bezpośrednim sąsiedztwie, w otoczeniu podobnych kamienic i budynków o funkcjach usługowo-handlowej, mieszkaniowej oraz sakralnej i administracyjnej.

   

  Dostępność komunikacyjna i warunki parkowania:

  Nieruchomość główna – kamienica - zlokalizowana jest przy ulicy Stary Rynek 24A, róg ulicy Sobieskiego. Ulica Sobieskiego to jedna z ulic układu komunikacyjnego okolic rynku. Ulica ta to droga dwukierunkowa, jednojezdniowa, o nawierzchni z kostki brukowej wysokiego standardu w bardzo dobrym stanie technicznym. Ciągi piesze zlokalizowane są po obu stronach ulicy. Druga nieruchomość zlokalizowana jest przy ulicy Lisowskiego 20. Ulica ta to wąska, niewielka ulica układu komunikacyjnego okolic rynku, o nawierzchni z kostki brukowej w dobrym stanie technicznym.
  Rejon Rynku charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu pieszego i niskim samochodowego z uwagi na ograniczenia w ruchu pojazdów. Nieruchomości posiadają bezpośredni dostęp do dróg publicznych - ulic Sobieskiego, Rynku i Lisowskiego.
  Dostęp pojazdów do nieruchomości możliwy jest z otaczających ulic. Nieruchomości nie posiadają własnego parkingu (współczynnik zabudowy działki wynosi 100 %).
  Dworzec PKP Zielona Góra oddalony jest o ok. 1,5 km. Wjazd na drogę ekspresową S3 znajduje się w odległości około 5 km.
  Parkowanie pojazdów możliwe jest na wyznaczonych miejscach lub dalszych ulicach (obszar objęty ograniczeniami ruchu pojazdów). Sąsiedztwo nieruchomości jest objęte płatną strefa parkowania.

  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz.U.2021.497 ze zm.) dla przedmiotowego budynku podaje się wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową (EU), energię końcową (EK), nieodnawialną energię pierwotną (EP), udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową (UOZE) oraz jednostkową wielkość emisji CO2 (ECO2):

  EU 63,00 kWh/(m2*rok)
  EK 148,40 kWh/(m2*rok)
  EP 251,60 kWh/(m2*rok)
  UOZE 0,00 %
  ECO2 0,089 t CO2/(m2*rok)

   

 • Przedmiotowa nieruchomość składa się z dwóch nieruchomości i dla każdej z nich założona jest osobna księga wieczysta tzn.:

  • ZG1E/00046443/7 dla nieruchomości przy ulicy Stary Rynek 24a,
  • ZG1E/00046439/6 dla nieruchomości przy ulicy Lisowskiego 20,
  z tym zastrzeżeniem, że przedmiotem transakcji są powyższe nieruchomości, które gospodarczo i funkcjonalnie tworzą jedną nieruchomość.

 • tel. +48 504 435 436
  e-mail: nieruchomosci.sprzedaz@bnpparibas.pl