Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Złotów, ul. Paderewskiego 1

Województwo:

wielkopolskie

Tytuł prawny:

własność nieruchomości lokalowych udział w nieruchomości wspólnej 138/1000 części

Numer księgi wieczystej:

PO1Z/00022881/0 i PO1Z/00025664/4

Nr ewidencyjny działki:

128/4 i 129/2 obr. Złotów 87

Powierzchnia działki:

1.077 m2

Powierzchnia lokalu:

274,93 m2

 

Cena 880 000 PLN

DOKUMENTY

 

 
MATERIAŁY INFORMACYJNE I ISTOTNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności wyodrębnionych połączonych lokali niemieszkalnych (nieruchomości lokalowe). Szczegóły w Materiałach Informacyjnych.

Przedmiotem sprzedaży są dwa połączone lokale niemieszkalne o łącznej powierzchni 274,93 m2 wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej - łącznie 138/1000 części.

Lokale zlokalizowane są w Złotowie w centrum miasta, w budynku przy Placu Paderewskiego nr 1, w odległości około 400 m od Urzędu Miasta, w obszarze śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Na teren, na którym znajduje się budynek z przedmiotowymi lokalami składają się działki nr 128/4 i 129/2 o łącznej powierzchni 1.077 m2. Kształt działek w kompleksie nieregularny – zbliżony do 2 połączonych prostokątów. Konfiguracja terenu jest płaska.

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Działki nr 128/4 i 129/2 obr. 87 położone w Złotowie Pl. Paderewskiego 1 znajdują się na obszarze, na którym nie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XXI/138/05 RM Złotów z dnia 24.03.2005, przedmiotowy obszar opisany jest jako: „1 – Śródmieście i jednostce m1 – funkcja mieszkaniowa ze znaczą ilością usług. Stare Miasto o zabytkowym układzie urbanistycznym z nawarstwieniami kulturowymi”.

Przedmiotowe działki i budynek:

▪ nie są położone na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji wyznaczonym uchwałą, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 485)

▪ nie są położone na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji

▪ nie są indywidualnie wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków, jednak usytuowane są na obszarze układu urbanistycznego miasta Złotowa wpisanego do rejestru zabytków nr A-61/505 decyzją z 25.11.1965 r.

 

 

 

 • NIERUCHOMOŚĆ LOKALOWA (LOK. Nr 2)

  Księga Wieczysta nr PO1Z/00022881/0 prowadzona jest przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Złotowie i zawiera m.in. następujące wpisy:

  Dział I - Oznaczenie nieruchomości

  1. Położenie: województwo wielkopolskie, powiat złotowski, miejscowość Złotów

  2. Pole powierzchni (m2): 226,90

  Dział I-Sp - Spis praw związanych z własnością-

  1. Udział w całości budynku: 114/1000

  Dział II – Własność – BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna

  Dział III - Ciężary i ograniczenia - brak wpisów

  Dział IV - Hipoteki - brak wpisów

   

  NIERUCHOMOŚĆ LOKALOWA (LOK. Nr 3)

  Księga Wieczysta nr PO1Z/00025664/4 prowadzona jest przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Złotowie i zawiera m.in. następujące wpisy:

  Dział I - Oznaczenie nieruchomości

  1. Położenie województwo wielkopolskie, powiat złotowski, miejscowość Złotów

  2. Pole powierzchni (m2): 48,03

  Dział I-Sp - Spis praw związanych z własnością-

  1. Udział w całości budynku: 24/1000

  Dział II – Własność – BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna

  Dział III - Ciężary i ograniczenia - brak wpisów

  Dział IV - Hipoteki - brak wpisów

   

  Pełną treść ksiąg wieczystych należy sprawdzić na stronie internetowej https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do.

   

 • LOKALE

  ▪ pow. użytkowa lokali (wg KW): 226,90 + 48,03 = 274,93 m2

  ▪ rok budowy budynku: 1992

  ▪ funkcja budynku: mieszkalno-usługowa

  ▪ funkcja lokali: usługowa – bank

  ▪ ilość kondygnacji - budynek: 4

  ▪ ilość kondygnacji - lokale: parter

   

  Przedmiotowe lokale są częścią 3-kondygnacyjnego budynku wzniesionego w 19992 roku, mieszkalno-usługowego z poddaszem użytkowym. Lokale usytuowane na parterze, połączone funkcjonalnie, z wejściem z chodnika, frontem do Placu Paderewskiego. Użytkowane, wykorzystywane jako placówka bankowa. Na powierzchni znajduje się sala operacyjna z zapleczem obsługi klienta oraz zapleczem socjalnym. Pomieszczenia wykończono w standardzie korporacyjnym, w sposób typowy: ściany malowane farbą, na podłogach gres lub wykładzina dywanowa, sufity podwieszane, w łazienkach – glazura oraz terakota.

  Budynek i lokale wyposażone są w infrastrukturę techniczną: wodociągową i kanalizacyjną, grzewczą, elektryczną, telefoniczną.

   

  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz.U.2021.497 ze zm.) dla przedmiotowych lokali podaje się wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową (EU), energię końcową (EK), nieodnawialną energię pierwotną (EP), udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową (UOZE) oraz jednostkową wielkość emisji CO2 (ECO2):
  EU    145,10    kWh/(m2*rok)
  EK    196,96    kWh/(m2*rok)
  EP    201,21    kWh/(m2*rok)
  UOZE    1,00    %
  ECO2    0,070    t CO2/(m2*rok)

   

  OTOCZENIE I SĄSIEDZTWO

  Nieruchomość położona jest w otoczeniu śródmiejskiej zabudowy niskiej (do trzech kondygnacji) mieszkaniowej z usługami.

  W bezpośrednim pobliżu nieruchomości dominują budynki mieszkalne wielorodzinne i usługowe, w tym restauracje, sklepy spożywcze, banki oraz obiekty administracji publicznej.

   

  DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA I WARUNKI PARKOWANIA

  Dostęp pieszy do nieruchomości możliwy jest od frontu, od strony Placu Paderewskiego. Dojazd do nieruchomości zapewnia układ dróg publicznych lokalnych o niskim natężeniu ruchu, głównie lokalnego.

  Parkowanie pojazdów jest możliwe w otoczeniu nieruchomości na publicznych miejscach parkingowych. Sąsiedztwo nieruchomości jest częściowo objęte płatną strefa parkowania (Plac Paderewskiego).

 • tel. +48 504 435 436
  e-mail: nieruchomosci.sprzedaz@bnpparibas.pl

   

   

 •  

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.