Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Instrumenty walutowe

 

Transakcje Forward

 
FORWARD EURPLN 1Y EKSPORTER
 
FORWARD EURPLN 1Y IMPORTER
 
FORWARD USDPLN 1Y EKSPORTER
 
FORWARD USDPLN 1Y IMPORTER

 

Transakcje NDF

 
NDF EURPLN 1Y EKSPORTER
 
NDF EURPLN 1Y IMPORTER
 
NDF USDPLN 1Y EKSPORTER
 
NDF USDPLN 1Y IMPORTER

 

 

Transakcje Swapa Walutowego – FX Swap

 
FX SWAP EURPLN 1Y EXPORTER
 
FX SWAP EURPLN 1Y IMPORTER
 
FX SWAP USDPLN 1Y EXPORTER
 
FX SWAP USDPLN 1Y IMPORTER

 

 

Transakcje Flexiterm Forward

 
FLEXITERM FORWARD EKSPORTER EURPLN 1Y
 
FLEXITERM FORWARD EKSPORTER USDPLN 1Y
 
FLEXITERM FORWARD IMPORTER EURPLN 1Y
 
FLEXITERM FORWARD IMPORTER USDPLN 1Y

 

 

Opcje walutowe i struktury opcyjnie budowane na bazie Opcji walutowych

 
ASYMETRYCZNY FORWARD EURPLN 1Y Z DOLNĄ BARIERĄ AKTYWUJĄCĄ TYPU AMERYKAŃSKIEGO
 
ASYMETRYCZNY FORWARD EURPLN 1Y Z DOLNĄ BARIERĄ AKTYWUJĄCĄ TYPU EUROPEJSKIEGO
 
ASYMETRYCZNY FORWARD EURPLN 1Y Z DOLNĄ BARIERĄ WYGASZAJĄCĄ TYPU AMERYKAŃSKIEGO
 
ASYMETRYCZNY FORWARD EURPLN 1Y Z GÓRNĄ BARIERĄ AKTYWUJĄCĄ TYPU AMERYKAŃSKIEGO
 
ASYMETRYCZNY FORWARD EURPLN 1Y Z GÓRNĄ BARIERĄ AKTYWUJĄCĄ TYPU EUROPEJSKIEGO
 
ASYMETRYCZNY FORWARD EURPLN 1Y Z GÓRNĄ BARIERĄ WYGASZAJĄCĄ TYPU AMERYKAŃSKIEGO
 
ASYMETRYCZNY FORWARD USDPLN 1Y Z DOLNĄ BARIERĄ AKTYWUJĄCĄ TYPU AMERYKAŃSKIEGO
 
ASYMETRYCZNY FORWARD USDPLN 1Y Z DOLNĄ BARIERĄ AKTYWUJĄCĄ TYPU EUROPEJSKIEGO
 
ASYMETRYCZNY FORWARD USDPLN 1Y Z DOLNĄ BARIERĄ WYGASZAJĄCĄ TYPU AMERYKAŃSKIEGO
 
ASYMETRYCZNY FORWARD USDPLN 1Y Z GÓRNĄ BARIERĄ AKTYWUJĄCĄ TYPU AMERYKAŃSKIEGO
 
ASYMETRYCZNY FORWARD USDPLN 1Y Z GÓRNĄ BARIERĄ AKTYWUJĄCĄ TYPU EUROPEJSKIEGO
 
ASYMETRYCZNY FORWARD USDPLN 1Y Z GÓRNĄ BARIERĄ WYGASZAJĄCĄ TYPU AMERYKAŃSKIEGO
 
ASYMETRYCZNY KORYTARZ EURPLN 1Y EKSPORTER
 
ASYMETRYCZNY KORYTARZ EURPLN 1Y IMPORTER
 
ASYMETRYCZNY KORYTARZ EURPLN 1Y Z DOLNĄ BARIERĄ WYGASZAJĄCĄ TYPU AMERYKAŃSKIEGO
 
ASYMETRYCZNY KORYTARZ EURPLN 1Y Z GÓRNĄ BARIERĄ WYGASZAJĄCĄ TYPU AMERYKAŃSKIEGO
 
ASYMETRYCZNY KORYTARZ USDPLN 1Y EKSPORTER
 
ASYMETRYCZNY KORYTARZ USDPLN 1Y IMPORTER
 
ASYMETRYCZNY KORYTARZ USDPLN 1Y Z DOLNĄ BARIERĄ WYGASZAJĄCĄ TYPU AMERYKAŃSKIEGO
 
ASYMETRYCZNY KORYTARZ USDPLN 1Y Z GÓRNĄ BARIERĄ WYGASZAJĄCĄ TYPU AMERYKAŃSKIEGO
 
FORWARD EURPLN 1Y Z DOLNĄ BARIERĄ AKTYWUJĄCĄ TYPU AMERYKAŃSKIEGO
 
FORWARD EURPLN 1Y Z DOLNĄ BARIERĄ AKTYWUJĄCĄ TYPU EUROPEJSKIEGO
 
FORWARD EURPLN 1Y Z DOLNĄ BARIERĄ WYGASZAJĄCĄ TYPU AMERYKAŃSKIEGO
 
FORWARD EURPLN 1Y Z GÓRNĄ BARIERĄ AKTYWUJĄCĄ TYPU AMERYKAŃSKIEGO
 
FORWARD EURPLN 1Y Z GÓRNĄ BARIERĄ AKTYWUJĄCĄ TYPU EUROPEJSKIEGO
 
FORWARD EURPLN 1Y Z GÓRNĄ BARIERĄ WYGASZAJĄCĄ TYPU AMERYKAŃSKIEGO
 
FORWARD USDPLN 1Y Z DOLNĄ BARIERĄ AKTYWUJĄCĄ TYPU AMERYKAŃSKIEGO
 
FORWARD USDPLN 1Y Z DOLNĄ BARIERĄ AKTYWUJĄCĄ TYPU EUROPEJSKIEGO
 
FORWARD USDPLN 1Y Z DOLNĄ BARIERĄ WYGASZAJĄCĄ TYPU AMERYKAŃSKIEGO
 
FORWARD USDPLN 1Y Z GÓRNĄ BARIERĄ AKTYWUJĄCĄ TYPU AMERYKAŃSKIEGO
 
FORWARD USDPLN 1Y Z GÓRNĄ BARIERĄ AKTYWUJĄCĄ TYPU EUROPEJSKIEGO
 
FORWARD USDPLN 1Y Z GÓRNĄ BARIERĄ WYGASZAJĄCĄ TYPU AMERYKAŃSKIEGO
 
KORYTARZ EURPLN 1Y EKSPORTER
 
KORYTARZ EURPLN 1Y IMPORTER
 
KORYTARZ EURPLN 1Y Z DOLNĄ BARIERĄ WYGASZAJĄCĄ TYPU AMERYKAŃSKIEGO
 
KORYTARZ EURPLN 1Y Z GÓRNĄ BARIERĄ WYGASZAJĄCĄ TYPU AMERYKAŃSKIEGO
 
KORYTARZ USDPLN 1Y EKSPORTER
 
KORYTARZ USDPLN 1Y IMPORTER
 
KORYTARZ USDPLN 1Y Z DOLNĄ BARIERĄ WYGASZAJĄCĄ TYPU AMERYKAŃSKIEGO
 
KORYTARZ USDPLN 1Y Z GÓRNĄ BARIERĄ WYGASZAJĄCĄ TYPU AMERYKAŃSKIEGO
 
AZJATYCKI FORWARD SYNTETYCZNY EURPLN 1Y EKSPORTER
 
AZJATYCKI FORWARD SYNTETYCZNY EURPLN 1Y IMPORTER
 
AZJATYCKI FORWARD SYNTETYCZNY USDPLN 1Y EKSPORTER
 
AZJATYCKI FORWARD SYNTETYCZNY USDPLN 1Y IMPORTER
 
OPCJA KUPNA TYPU AZJATYCKIEGO EURPLN 1Y IMPORTER
 
OPCJA KUPNA TYPU AZJATYCKIEGO USDPLN 1Y IMPORTER
 
OPCJA KUPNA TYPU EUROPEJSKIEGO EURPLN 1Y IMPORTER
 
OPCJA KUPNA TYPU EUROPEJSKIEGO EURPLN 1Y Z DOLNĄ BARIERĄ AKTYWUJĄCĄ TYPU EUROPEJSKIEGO
 
OPCJA KUPNA TYPU EUROPEJSKIEGO EURPLN 1Y Z DOLNĄ BARIERĄ WYGASZAJĄCĄ TYPU EUROPEJSKIEGO
 
OPCJA KUPNA TYPU EUROPEJSKIEGO EURPLN 1Y Z GÓRNĄ BARIERĄ AKTYWUJĄCĄ TYPU EUROPEJSKIEGO
 
OPCJA KUPNA TYPU EUROPEJSKIEGO EURPLN 1Y Z GÓRNĄ BARIERĄ WYGASZAJĄCĄ TYPU EUROPEJSKIEGO
 
OPCJA KUPNA TYPU EUROPEJSKIEGO USDPLN 1Y IMPORTER
 
OPCJA KUPNA TYPU EUROPEJSKIEGO USDPLN 1Y Z DOLNĄ BARIERĄ AKTYWUJĄCĄ TYPU EUROPEJSKIEGO
 
OPCJA KUPNA TYPU EUROPEJSKIEGO USDPLN 1Y Z DOLNĄ BARIERĄ WYGASZAJĄCĄ TYPU EUROPEJSKIEGO
 
OPCJA KUPNA TYPU EUROPEJSKIEGO USDPLN 1Y Z GÓRNĄ BARIERĄ AKTYWUJĄCĄ TYPU EUROPEJSKIEGO
 
OPCJA KUPNA TYPU EUROPEJSKIEGO USDPLN 1Y Z GÓRNĄ BARIERĄ WYGASZAJĄCĄ TYPU EUROPEJSKIEGO
 
OPCJA SPRZEDAŻY TYPU AZJATYCKIEGO EURPLN 1Y EKSPORTER
 
OPCJA SPRZEDAŻY TYPU AZJATYCKIEGO USDPLN 1Y EKSPORTER
 
OPCJA SPRZEDAŻY TYPU EUROPEJSKIEGO EURPLN 1Y EKSPORTER
 
OPCJA SPRZEDAŻY TYPU EUROPEJSKIEGO EURPLN 1Y Z DOLNĄ BARIERĄ AKTYWUJĄCĄ TYPU EUROPEJSKIEGO
 
OPCJA SPRZEDAŻY TYPU EUROPEJSKIEGO EURPLN 1Y Z DOLNĄ BARIERĄ WYGASZAJĄCĄ TYPU EUROPEJSKIEGO
 
OPCJA SPRZEDAŻY TYPU EUROPEJSKIEGO EURPLN 1Y Z GÓRNĄ BARIERA WYGASZAJĄCĄ TYPU EUROPEJSKIEGO
 
OPCJA SPRZEDAŻY TYPU EUROPEJSKIEGO EURPLN 1Y Z GÓRNĄ BARIERĄ AKTYWUJĄCĄ TYPU EUROPEJSKIEGO
 
OPCJA SPRZEDAŻY TYPU EUROPEJSKIEGO USDPLN 1Y EKSPORTER
 
OPCJA SPRZEDAŻY TYPU EUROPEJSKIEGO USDPLN 1Y Z DOLNĄ BARIERĄ AKTYWUJĄCĄ TYPU EUROPEJSKIEGO
 
OPCJA SPRZEDAŻY TYPU EUROPEJSKIEGO USDPLN 1Y Z DOLNĄ BARIERĄ WYGASZAJĄCĄ TYPU EUROPEJSKIEGO
 
OPCJA SPRZEDAŻY TYPU EUROPEJSKIEGO USDPLN 1Y Z GÓRNĄ BARIERA WYGASZAJĄCĄ TYPU EUROPEJSKIEGO
 
OPCJA SPRZEDAŻY TYPU EUROPEJSKIEGO USDPLN 1Y Z GÓRNĄ BARIERĄ AKTYWUJĄCĄ TYPU EUROPEJSKIEGO

 

Instrumenty na stopę procentową

 

Transakcje zamiany stóp procentowych – IRS

 

 

Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych - CIRS

 

 

Opcje na stopę procentową i struktury opcyjnie budowane na bazie Opcji na stopę procentową

 
OPCJA NA STOPĘ PROCENTOWĄ CAP PLN 5Y Z PREMIĄ PŁATNĄ W RATACH
 
OPCJA NA STOPĘ PROCENTOWĄ CAP PLN 5Y
 
OPCJA NA STOPĘ PROCENTOWĄ FLOOR PLN 5Y

 

Instrumenty towarowe

 

Transakcje zamiany cen towarów - Swapy Towarowe

 
SWAP TOWAROWY 6M KLIENT BĘDĄCY PŁATNIKIEM KWOTY STAŁEJ
 
SWAP TOWAROWY 6M KLIENT BĘDĄCY PŁATNIKIEM KWOTY ZMIENNEJ
 
SWAP TOWAROWY EUA 6M KLIENT BĘDĄCY PŁATNIKIEM KWOTY STAŁEJ
 
SWAP TOWAROWY EUA 6M KLIENT BĘDĄCY PŁATNIKIEM KWOTY ZMIENNEJ

 

Produkty inwestycyjne

 

Transakcje depozytów dwuwalutowych

 
DEPOZYT DWUWALUTOWY W WALUCIE BAZOWEJ EURPLN 6M
 
DEPOZYT DWUWALUTOWY W WALUCIE BAZOWEJ USDPLN 6M
 
DEPOZYT DWUWALUTOWY W WALUCIE KWOTOWANEJ EURPLN 6M
 
DEPOZYT DWUWALUTOWY W WALUCIE KWOTOWANEJ USDPLN 6M