Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Oferujemy atrakcyjny leasing z premią inwestycyjną finansowaną przez Unię Europejską, który może pozwolić w uzyskaniu zwrotu aż do 12% wartości uruchomionego finansowania.

 • Zmniejszenie kosztów
 • Wsparcie konsultantów
 • Proste procedury
 • W ramach współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) i korzystając z Programu Green Initiative (GI), bank BNP Paribas przygotował atrakcyjny leasing z premią inwestycyjną finansowaną przez Unię Europejską.
  Dzięki niemu można otrzymać zwrot 12% wartości uruchomionego finansowania oraz skorzystać z doradztwa technicznego konsultantów.

  • Premia inwestycyjna
   W przypadku sfinansowania inwestycji Energo Leasingiem GI firma otrzymuje Premię Inwestycyjną w wysokości 12% od kwoty udzielonego finansowania. Premia wypłacana jest na wskazany przez firmę rachunek po zakończeniu inwestycji lub na spłatę rat leasingowych
   • 12% premia przyznawana jest w przypadku zrealizowania projektów przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej w firmie, o minimum 20% (np. wymiana maszyn i urządzeń na bardziej energooszczędne)
  • Zmniejszenie kosztów
   Dzięki inwestycjom energooszczędnym firma zmniejsza swoje koszty działalności poprzez redukcję kosztów związanych ze zużyciem energii
  • Konsultanci
   W ramach Energo Leasingu GI firma może skorzystać z bezpłatnego doradztwa technicznego. Profesjonalny zespół ekspertów przeprowadzi analizę techniczną inwestycji oraz pomoże wybrać najbardziej optymalne rozwiązania
  • Proste procedury
   Procedury skorzystania z programu Green Initiative są przejrzyste i nieskomplikowane
 • Finansowaniem Energo Leasingiem GI mogą zostać objęte poniższe inwestycje:

  • Projekty inwestycyjne poprawiające efektywność energetyczną przedsiębiorstwa głównie poprzez wymianę starych maszyn na nowe, bardziej energooszczędne

  Energo Leasing GI to:

  • Finansowanie przeznaczone na zakup środków trwałych redukujących zużycie energii w firmie
  • Minimalna kwota leasingu to 25 000 euro lub równowartość w innej walucie
  • Maksymalna kwota leasingu to 1 000 000 euro lub równowartość w innej walucie
  • Zapewnia 12% Premię Inwestycyjną
  • Leasing jest udzielany maksymalnie na 7 lat
  • Oprocentowanie jest zmienne– oparte odpowiednio o stawkę WIBOR 1M/3M, EURIBOR 1M/3M
  • Uruchomienie środków następuje jednorazowo po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z umowy leasingu

  Energo Leasing GI przeznaczony jest dla podmiotów spełniających min. wymogi europejskiej definicji małego i średniego przedsiębiorstwa (MŚP):

  • Zatrudnienie poniżej 250 pracowników
  • Roczne obroty nieprzekraczające 50 000 000 euro lub aktywa nieprzekraczające wartości 43 000 000 euro
  • Przedsiębiorstwa spełniające warunek autonomiczności