Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Kredyt Agro Unia pomaga otrzymać środki niezbędne do rozpoczęcia i zamknięcia przedsięwzięcia wspieranego przez UE.

 • Niski, negocjowany wkład własny – nawet 10% wartości inwestycji
 • Długi okres kredytowania
 • Długi okres karencji w spłacie kredytu
 • Opcja wyboru waluty: złote, euro, dolary
  • Niski, negocjowany wkład własny – zwykle 10% wartości inwestycji
  • Długi okres kredytowania – do 15 lat
  • Długi okres karencji w spłacie kredytu – do 2 lat
  • Możliwość udzielenia kredytu na podstawie wniosku o dofinansowanie
  • Opcja wyboru waluty – złote, euro, dolary
  • 0 zł prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu z dofinansowania
  • Opcja przeznaczenia dofinansowania na inny cel niż spłata z dofinansowania
  • Dogodne formy zabezpieczeń, w tym również Gwarancja de minimis BGK
  • Możliwość wystawienia promesy również bez badania zdolności kredytowej
  • Możliwość odzyskania nawet 75% kosztów agroinwestycji
 • Kredyt Agro Unia oferowany jest:

  • Firmom z sektora przemysłu przetwórczego
  • Rolnikom indywidualnym i domownikom
  • Mikroprzedsiębiorstwom
  • Wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw

   

  A także beneficjentom:

  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  • PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich
  • Krajowego Programu Restrukturyzacji
  • Przedsięwzięć realizowanych przez wstępnie uznaną grupę producentów owoców i warzyw w ramach wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw Unii Europejskiej
 • Kredyt Agro Unia jest przeznaczony na współfinansowanie inwestycji w ramach:

  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  • PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i przybrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
  • Krajowego Programu Restrukturyzacji
  • Przedsięwzięć realizowanych przez wstępnie uznaną grupę producentów owoców i warzyw w ramach wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw Unii Europejskiej
  • Kredyt jest spłacany z dofinansowania i/lub ze środków własnych kredytobiorcy
  • Terminy spłaty kapitału są ustalane indywidualnie z Klientem
  • Możliwa karencja w spłacie kapitału – do 2 lat
 • Preferowanym zabezpieczeniem jest cesja z dofinansowania otrzymanego przez Klienta ze środków europejskich.

  Ponadto stosowany jest wystandaryzowany katalog zabezpieczeń:

  • Hipoteka
  • Zastaw rejestrowy
  • Przewłaszczenie na zabezpieczenie
  • Kaucja
  • Poręczenie lokalnych Funduszy Poręczeniowych
  • Gwarancja de minimis BGK
  • Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane w oparciu o stawkę referencyjną 3M WIBOR/EURIBOR/LIBOR
  • Odsetki od kredytu są płatne miesięcznie lub kwartalnie
  • Ewentualne obniżenie wysokości marży może być różne dla poszczególnych okresów kredytowania (przed upływem i po wpływie dofinansowania)
  • Różnicowanie wysokości marży może mieć zastosowanie, gdy decyzja kredytowa przewiduje spłatę kredytu (lub jego części) z dofinansowania

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.