Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Kredyt BGŻ Unia umożliwia sfinansowanie części objętej refundacją oraz reszty projektu dotowanego przez Unię Europejską.

 • Możliwość odzyskania nawet 70% poniesionych kosztów
 • Niski, negocjowany wkład własny
 • Długi okres kredytowania
 • Możliwość udzielenia kredytu na podstawie wniosku o dofinansowanie
  • Niski, negocjowany wkład własny – nawet 10% wartości inwestycji
  • Długi okres kredytowania – do 15 lat
  • Długi okres karencji w spłacie kredytu – do 2 lat
  • Możliwość udzielenia kredytu na podstawie wniosku o dofinansowanie
  • Opcja wyboru waluty – złote, euro, dolary
  • 0 zł prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu z dofinansowania
  • Opcja przeznaczenia dofinansowania na inny cel niż spłata z dofinansowania
  • Dogodne formy zabezpieczeń, w tym również gwarancja de minimis BGK
  • Możliwość wystawienia promesy również bez badania zdolności kredytowej
  • Również dla firm prowadzących działalność gospodarczą krócej niż 12 miesięcy (firmy typu start-up)
 • Kredyt BGŻ Unia oferowany jest:

  • Firmom podlegającym i niepodlegającym ustawie o rachunkowości
  • Jednostkom Samorządu Terytorialnego
  • Uczelniom
  • Jednostkom naukowo-badawczym
  • Szpitalom i ośrodkom zdrowia
 • Kredyt BGŻ Unia jest przeznaczony na współfinansowanie inwestycji w ramach:

  • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013
  • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013
  • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
  • Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013
  • Kredyt spłacany z dofinansowania i/lub ze środków własnych kredytobiorcy
  • Terminy spłaty kapitału ustalane indywidualnie z Klientem
  • Możliwa karencja w spłacie kapitału – do 2 lat
 • Preferowanym zabezpieczeniem jest cesja z dofinansowania otrzymanego przez Klienta ze środków europejskich.

  Ponadto stosowany jest wystandaryzowany katalog zabezpieczeń:

  • Hipoteka
  • Zastaw rejestrowy
  • Przewłaszczenie na zabezpieczenie
  • Kaucja
  • Poręczenie lokalnych funduszy poręczeniowych
  • Gwarancja de minimis BGK
  • Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane w oparciu o stawkę referencyjną 3M WIBOR/EURIBOR/LIBOR
  • Odsetki od kredytu są płatne miesięcznie lub kwartalnie
  • Marża może mieć różny poziom dla poszczególnych okresów kredytowania (przed i po wpływie dofinansowania)
  • Różnicowanie wysokości marży może mieć zastosowanie, gdy decyzja kredytowa przewiduje spłatę kredytu (lub jego części) z dofinansowania

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.