Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Kredyt nieodnawialny
z harmonogramem spłat

 

Dodatkowy kapitał na potrzeby bieżące, rozwój firmy oraz inwestycje

Produkt dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540.

Potrzeby klienta

  • Finansowanie:
    • niespodziewanych wydatków firmowych
    • potrzeb bieżących oraz związanych z rozwojem firmy
    • nowych projektów i inwestycji
  • Obniżenie dotychczasowych rat dzięki konsolidacji kredytów firmowych

Najważniejsze korzyści

PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ USŁUGI DODATKOWE

kredyt nieodnawialny o ustalonym harmonogramie spłat

udzielany w PLN bądź innej walucie ustalanej indywidualnie

maksymalna kwota kredytu i okres kredytowania ustalane indywidualnie w zależności od celu kredytowania oraz sytuacji finansowej Klienta