Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Produkt dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540.

Co zySkujesz z kredytem obrotowym na lata?

Podstawowe informacje i usługi dodatkowe

 

  • produkt dla przedsiębiorstw o rocznych obrotach od 4 do 25 mln zł,
  • limit na 18 m-cy z możliwością automatycznego przedłużania na kolejne okresy 12 miesięczne,
  • możliwość automatycznego odnowienia na kolejne okresy 12 miesięczne,
  • dostępne formy finansowania w ramach limitu wierzytelności:
    • kredyt w rachunku bieżącym,
    • kredyt rewolwingowy,
    • gwarancje oraz akredytywy (w zależności od potrzeb firmy)