Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Kredyt pod dotacje UE przeznaczony dla przedsiębiorców planujących realizację projektu inwestycyjnego z dofinansowaniem funduszy unijnych.

 • Brak prowizji od wcześniejszej spłaty ze środków pochodzących z dotacji
 • Dogodne formy zabezpieczeń
 • Możliwość karencji w spłacie kredytu
  • Potwierdzenie dla instytucji oceniającej wniosek, że firma posiada zabezpieczone środki finansowe na planowany projekt, również sam projekt ma uzasadnienie biznesowe
  • Brak konieczności angażowania środków własnych Przedsiębiorcy w realizację inwestycji do czasu otrzymania wsparcia z funduszy unijnych
  • Promesa kredytowa o wydłużonym okresie ważności do 9 miesięcy
  • Brak prowizji od wcześniejszej spłaty ze środków pochodzących z dotacji
  • Dogodne formy zabezpieczeń
  • Możliwość karencji w spłacie kredytu
  • Finansowanie o charakterze nieodnawialnym
 • Kredyt pod dotacje oferowany jest Przedsiębiorcom planującym realizację projektu inwestycyjnego z dofinansowaniem funduszy unijnych.

 • Fundusze uzyskane z kredytu można przeznaczyć na:

  • Sfinansowanie części kosztów kwalifikowanych projektu (maksymalnie w wysokości dotacji)
  • Na pokrycie pozostałej części kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych projektu

  Z kredytem pod dotacje ściśle powiązana jest promesa udzielenia kredytu. Ze względu na wymagania programów pomocowych stanowi ona potwierdzenie dla instytucji oceniającej wniosek, że firma posiada zabezpieczone środki na realizację projektu.

  • Maksymalna wysokość kredytu uzależniona od wartości inwestycji oraz od zdolności kredytowej
  • Kredyt dostępny w PLN i EUR
  • Oprocentowanie - zmienne oparte o stawkę (odpowiednio) WIBOR 3M lub 1M, EURIBOR 3M lub 1M oraz marża określona przez bank
  • Okres finansowania maksymalnie 7 lat
  • Możliwość wydania promesy udzielenia kredytu o wydłużonym do 9 miesięcy okresie ważności, zamiast zawarcia umowy kredytowej, do czasu uzyskania decyzji w sprawie przyznania dotacji