Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 
Kredyt odnawialny


Swobodne regulowanie zobowiązań
i finansowanie bieżących potrzeb firmy

Produkt dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540.

POTRZEBY KLIENTA

  • zarządzanie bieżącą płynnością finansową, szczególnie w przypadku nieregularnych wpływów od kontrahentów i na wypadek  nieprzewidzianych wydatków,
  • terminowe regulowanie zobowiązań, większa wiarygodność handlowa i finansowa oraz możliwość uzyskania lepszych warunków u kontrahentów,
  • spłata kredytów w innych bankach.

 

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI

PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ USŁUGI DODATKOWE

udzielany w PLN bądź innych indywidualnie ustalanych walutach

przyznawany nawet do 36 miesięcy z możliwością odnowienia na kolejny okres

automatyczna spłata odsetek  z rachunku bieżącego w okresach 1-miesięcznych, ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca