Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 
 • Standard NRB stosowany jest w obrocie krajowym (złotowym i walutowym).

  Standard rachunku bankowego dla wszystkich jednostek banków mających siedzibę w Polsce stosowany w obrocie krajowym ma następującą postać:

  cc aaaa aaaa bbbb bbbb bbbb bbbb - na dokumentach papierowych
  ccaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbb - postać elektroniczna

  gdzie:
  cc - dwucyfrowa liczba kontrolna (wyliczana na podstawie pozostałej części nr rachunku)
  aaaa aaaa - ośmiocyfrowy nr rozliczeniowy oddziału banku
  bbbb bbbb bbbb bbbb - szesnastocyfrowy numer rachunku Klienta

  Oznacza to, że dla wszystkich banków NRB:

  • ma długość 26 znaków;
  • nie zawiera liter;
  • na dokumentach papierowych dla klientów jest w odpowiednich miejscach podzielony spacjami;
  • w postaci elektronicznej jest wprowadzany bez spacji.
 • Standard IBAN stosowany jest wyłącznie w obrocie transgranicznym.

  Standard rachunku bankowego dla jednostek banków mających siedzibę w Polsce stosowany w obrocie zagranicznym ma postać numeru NRB, przy czym na początku dodano identyfikator Polski, tzn. 'PL':

  PLcc aaaa aaaa bbbb bbbb bbbb bbbb - na dokumentach papierowych
  PLccaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbb - postać elektroniczna

  IBAN stosowany jest wyłącznie dla przelewów zagranicznych (w obrocie krajowym stosowany jest NRB).

 • Numer NRB w BNP Paribas Bank Polska przyjął następującą postać:

  Na dokumentach papierowych numer wygląda następująco:
  cc aaaa aaaa 000b bbbb bbbb bbbb

  Przykład (dla nr rachunku na dokumencie papierowym):

  dotychczasowy nr: 16000003-2000-111111-001
  NRB: 67 1600 0003 0002 0001 1111 1001
  IBAN: PL67 1600 0003 0002 0001 1111 1001

  W postaci elektronicznej numer NRB/ IBAN zapisywany jest jako ciąg znaków bez odstępów.

  Począwszy od 1 lipca 2004 r. w polskim systemie bankowym funkcjonują wyłącznie nowe numery.