Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Infolinia

+48 500 990 500

+48 22 134 00 00

Infolinia czynna 24/7 (Koszt połączenia wg stawki operatora)

Blockchain w Banku BNP Paribas - zastosowane przez bank rozwiązanie polega na wprowadzeniu nośnika w postaci bankowości elektronicznej w połączniu z prywatną siecią blockchain w technologii Hyperledger Fabric oraz przechowywaniu dokumentów w zewnętrznym wobec banku archiwum umieszczonym u zaufanej trzeciej strony (KIR. S.A).

Technologia blockchain umożliwia detekcję zmian dokonywanych na dokumencie poprzez rejestrowanie w czasie rzeczywistym w sieci rozproszonej (DLT) metadanych i wyniku funkcji skrótu dokumentu (HASH).

Współdzielone bazy danych - obecnie informacje przechowywane są na serwerach centralnej instytucji, która dba o ich bezpieczeństwo. Współdzielenie baz danych sprawia, że informacje w zaszyfrowanej formie znajdują się na serwerach wszystkich użytkowników, dzięki czemu ryzyko ich wykradzenia maleje do minimum.

HASH - funkcja przyporządkowująca dowolnie dużej liczbie danych tzw. skrót nieodwracalny, tj. zawsze posiadającą stały rozmiar, niespecyficzną, quasi-losową wartość. Funkcja ta przypisuje danym (np. plikowi) szereg znaków (tzw. Hash), na podstawie którego nie ma możliwości odtworzenia pliku.

ICO - tzw. Initial Coin Offering, czyli odpowiednik IPO (wejścia na giełdę papierów wartościowych) w świecie blockchain. Spółka zbierając fundusze na projekt emituje tokeny (rodzaj walut cyfrowych). Dwa najbardziej popularne rodzaje tokenów to security tokens i utility tokens: Security - oferowane w celach inwestycyjnych. Inwestorzy wierząc w rozwój projektu mają nadzieję, że tokeny (w tym przypadku odpowiednik akcji) w przyszłości zyskają na wartości. Utility – z założenia mają umożliwiać w przyszłości dostęp do produktów lub usług oferowanych przez spółkę. Istnieją też inne, rzadziej spotykane kategorie, jak np. equity tokens – tokeny na udziały w spółce.