Bank zmieniającego się świata
 
 
INFORMACJA O ZMIANIE SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ I MOBILNEJ
 
 

Dnia 11 listopada 2019 r. dotychczasowe systemy przeznaczone dla Klientów biznesowych: Online, Online Biznes, Dealer, Connect oraz aplikacja mobilna Mobilny Portfel i Mobile Biznes zostały zastąpione systemami GOonline, BiznesPl@net, FX Pl@net, Connect Host to Host oraz aplikacją mobilną GOmobile i GOmobile Biznes.

Jeśli do 8 listopada br. korzystali Państwo z bankowości internetowej Online, Państwa nowym systemem jest GOonline,
jeśli z Online Biznes prosimy o zalogowanie do BiznesPl@net.

bankowość internetowa

bankowość mobilna

Zapoznaj się z informacjami, które ułatwią pierwsze logowanie i korzystanie z nowych systemów.

 

System bankowości internetowej Online Biznes z którego do tej pory korzystała Państwa firma został zastąpiony BiznesPl@net. Użytkownicy Online Biznes zostali przeniesieni do systemu bankowości internetowej BiznesPl@net wraz z ich dotychczasowymi uprawnieniami i nadanymi dostępami do rachunków. Logowanie do BiznesPl@net jest możliwe przy wykorzystaniu posiadanych loginów do Online Biznes.

 
Jak mogę zalogować się do BiznesPl@net?
 
 
Jeśli w Online Biznes autoryzowałeś transakcje za pomocą kodów SMS:
 1. Użyj swojego dotychczasowego identyfikatora/loginu.
 2. Przy pierwszej próbie logowania po wprowadzeniu loginu otrzymasz hasło startowe w wiadomości SMS, na numer telefonu używany dotychczas do obsługi w Online Biznes. Wpisz otrzymany kod.
 3. System poprosi o zdefiniowanie Twojego nowego indywidualnego hasła dostępu do BiznesPl@net. 
 4. Pamiętaj! Przy kolejnych logowaniach będziesz proszony o podanie tylko wybranych znaków z hasła (jest to tzw hasło maskowane) oraz kodu SMS.

Uwaga! Po zalogowaniu się pojawi się komunikat o możliwości instalacji programu Trusteer Rapport – bezpłatnego oprogramowania rekomendowanego przez Bank zwiększającego bezpieczeństwo komputera w sieci.

 

 
Jeśli w Online Biznes autoryzowałeś transakcje za pomocą klucza kryptograficznego USB (token USB):
 1. Użyj swojego dotychczasowego identyfikatora/loginu
 2. Przyciśnij przycisk Dalej. Zostaniesz poproszony o wybór klucza oraz podanie dotychczasowego kodu PIN
 3. Podłącz token USB do komputera i kliknij Podpisz. Po chwili zostaniesz poproszony o naciśnięcie przycisku na urządzeniu
 4. Kolejne logowania do systemu będą wyglądały w ten sam sposób (wprowadzenie loginu > wybór klucza > użycie urządzenia > wprowadzenie kodu PIN)

Uwaga! Po zalogowaniu się pojawi się komunikat o możliwości instalacji programu Trusteer Rapport – bezpłatnego oprogramowania rekomendowanego przez Bank zwiększającego bezpieczeństwo komputera w sieci.

 

Więcej o systemie bankowości internetowej BiznesPl@net Sprawdź > Otwiera się w nowym oknie.

Bezpłatne webinarium z zakresu systemu bankowości internetowej BiznesPl@net, odbędzie się w dniach 14, 15 i 19 listopada 2019 r. o godzinie 10:00. Serdecznie zapraszamy do udziału: https://digitalknowledge.clickmeeting.com/biznes-planet Otwiera się w nowym oknie., wystarczy dostęp do Internetu.

 

Jakie dane zostały przeniesione do BiznesPl@net?

Użytkownicy nowego systemu mają dostęp do wszystkich posiadanych w dotychczasowym systemie Online Biznes rachunków z poziomu jednego loginu:

 • jeżeli dany użytkownik został wskazany jako użytkownik względem rachunków kilku podmiotów – wówczas taki login będzie wykorzystywany do logowania się do rachunków wszystkich podmiotów,
 • jeżeli dany użytkownik posiada również konto osobiste – taki login będzie również wykorzystywany do konta osobistego.

 

Do systemu BiznesPl@net zostały przeniesione:

 • rachunki
 • historia operacji, wyciągi za okres od od 1 sierpnia 2019 r. będą dostępne od 12 listopada, wyciągi za okres od 1 stycznia 2018 r. będą dostępne po 17 listopada 2019 r.
 • zlecenia stałe, zautoryzowane zlecenia z przyszłą datą realizacji
 • bazy kontrahentów
 • karty płatnicze
 • kredyty
 • produkty finansowania handlu
 • certyfikaty usługi Connect
 • uprawnienia użytkowników
 • schematy akceptacji
 • predefiniowane szablony dla importu zleceń.

 

Co zyskam dzięki przejściu na nową platformę? Jakie są funkcjonalności systemu?

Dzięki migracji na nowy system otrzymałeś dostęp do funkcjonalności, które ułatwią Ci realizację codziennych operacji oraz zarządzanie finansami nowoczesnego przedsiębiorstwa. Są to miedzy innymi:

 • Hurtowe pobieranie potwierdzeń z historii operacji,
 • Schematy akceptacji dla kontrahentów,
 • Obsługa poczekalni (funkcjonalność pozwalająca na wysyłanie płatności nawet w przypadku braku środków na rachunku – transakcje oczekują na pojawienie się środków na rachunku do wyznaczonych godzin granicznych),
 • Możliwość generowania obszernych wyciągów w trybie offline,
 • Przelewy MT-101,
 • Obsługa otrzymywania wyciągów i inicjowania transakcji w bankach trzecich,
 • Obsługa gotówkowa (składanie wniosków dotyczących zamówienia gotówki i konwojów bankowych),
 • Funkcjonalność BNP Paribas Connect zapewniająca dodatkowe funkcje wymiany danych (mass payments, pobieranie plików itd.) oraz dodatkową integrację z systemami InsERT, Sage,
 • Aplikacja umożliwiająca połączenie systemów Klienta z Bankiem, z wykorzystaniem usługi BNP Paribas Connect,
 • Pay-by-link (dla Klientów z jednoosobowym schematem akceptacji).

 

Czy po przeniesieniu do nowej bankowości internetowej zmieniły się numery moich rachunków?

Dotychczasowe numery rachunków bankowych nie uległy zmianie.

 

Co w przypadku, jeśli korzystałem zarówno z bankowości internetowej BiznesPl@net, jak i Online Biznes, czy zobaczę wszystkie rachunki mojej firmy w jednym systemie tj. w BiznesPl@net ?

Widoki systemów nie zostały zintegrowane. Konieczne jest oddzielne logowanie. Produkty dotychczas obsługiwane w systemie BiznesPl@net są dostępne wyłącznie po zalogowaniu się dotychczasowym loginem do BiznesPl@net. Produkty przeniesione z systemu Online Biznes są dostępne po zalogowaniu dotychczasowym identyfikatorem/loginem do Biznes Online.

 

Gdzie mogę  zwrócić się w przypadku pytań?

Zapraszamy do kontaktu z doradcami Infolinii dla Klientów firmowych:

 

MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA

801 380 360 – dla połączeń krajowych 

+48 500 970 345 – dla połączeń krajowych i z zagranicy

Infolinia dostępna jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-20:00

 

PRZEDSIĘBIORSTWA

22 548 29 26 

Infolinia dostępna jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-17:00

KORPORACJE

22 548 29 30

Infolinia dostępna jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-17:00

Koszt połączenia wg stawki operatora.

 


 

Systemu bankowości internetowej Online został zastąpiony systemem GOonline – najnowszym systemem bankowości internetowej Banku BNP Paribas.

 

Jak mogę zalogować się do GOonline?

 
 
 1. Wejdź na stronę www.bnpparibas.pl, Kliknij w Zaloguj i wybierz kafel GOonline

 2. Użyj swojego dotychczasowego identyfikatora/loginu jakiego używałeś do logowania do systemu Online*

 3. Jednorazowe hasło do pierwszego logowania otrzymasz w wiadomości SMS

 4. System poprosi o zdefiniowanie nowego indywidualnego hasła, które odtąd będzie służyło do logowania do GOonline

*Z wyjątkiem nielicznej grupy Klientów, którzy utracili możliwość korzystania z dotychczasowego identyfikatora/loginu. Ci Klienci zostali indywidualnie poinformowani przez Banku o nadaniu nowego identyfikatora.

 

 

Więcej o systemie bankowości internetowej GOnline Sprawdź > Otwiera się w nowym oknie.

 

Ważne

Przy pierwszym logowaniu do nowego systemu, nie ma możliwości skorzystania z mechanizmów zapamiętujących w przeglądarce, login należy wpisać ręcznie. Jeśli nie pamiętasz swojego identyfikatora: sprawdź w dokumentach otrzymanych z Banku podczas zakładania rachunku lub zapytaj doradcę w oddziale.

Korzystanie z funkcji zapamiętywania loginów, identyfikatorów i haseł przez przeglądarki jest niebezpieczne i nie jest rekomendowane przez Bank. Może to grozić przejęciem danych służących do logowania do Państwa konta.

 

Jakie dane zostały przeniesione do GOonline?

Do systemu GOonline zostały przeniesione:

 • identyfikator/login,
 • historia transakcji z okresu ostatnich 24 miesięcy,
 • wyciągi bankowe z okresu ostatnich 18 miesięcy,
 • produkty,
 • zdefiniowani odbiorcy,
 • zlecenia stałe oraz przelewy z przyszłą datą.

 

Czy po przeniesieniu do nowej bankowości internetowej zmieniły się numery moich rachunków?

Numery rachunków pozostały bez zmian.

 

Co w przypadku, jeśli korzystam obecnie zarówno z bankowości internetowej BiznesPl@net, jak i Online, czy zobaczę wszystkie rachunki mojej firmy w jednym systemie tj. w GOonline?

W takim przypadku rachunki obsługiwane w BiznesPl@net pozostały w BiznesPl@net. Logowanie do BiznesPl@net pozostało bez zmian. Natomiast produkty widoczne w systemie Online zostały przeniesione do systemu GOonline, do którego loginem jest dotychczasowy login do systemu Online. Nie ma możliwości, po zalogowaniu, przełączenia się z jednego systemu do drugiego, wymaga to oddzielnego zalogowania się. 

 

Co w sytuacji, jeśli korzystałem zarówno z bankowości internetowej Online jako klient indywidualny i firmowy. Czy zobaczę wszystkie moje rachunki w jednym systemie tj. w GOonline?

Tak. Po zalogowaniu do GOonline domyślnie zobaczysz profil osobisty (rachunki indywidualne). W celu zmiany widoku na rachunki firmowe wybierz profil firmy w prawym górnym rogu z listy rozwijanej.  

 


Jeśli korzystałeś z aplikacji mobilnej Mobilny Portfel, Twoje rachunki zostały przeniesione do aplikacji GOmobile.

 

Jak mogę zalogować się do GOmobile?

Aby zalogować się do Twojej nowej bankowości mobilnej musisz pobrać na swój telefon aplikację GOmobile Banku BNP Paribas z Google Play lub App Store.

     

 

 

 
Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji, należy ją aktywować:
 1. Użyj swojego dotychczasowego identyfikatora/loginu do systemu Online*. W przypadku gdy nie posiadasz loginu lub go nie pamiętasz, możesz wybrać opcje „Nie mam loginu” podać PESEL lub numer paszportu.

 2. Wprowadź nazwisko rodowe matki.

 3. Hasło do aktywacji aplikacji otrzymasz w wiadomości SMS.

 4. System poprosi o zdefiniowanie Twojego nowego indywidualnego kodu PIN.

 

*Z wyjątkiem nielicznej grupy Klientów, którzy utracili możliwość korzystania z dotychczasowego identyfikatora/loginu. Ci Klienci zostali indywidualnie poinformowani przez Banku o nadaniu nowego identyfikatora.

Więcej o aplikacji GOmobile Sprawdź  >  Otwiera się w nowym oknie.

 

 

Jakie dane zostały przeniesione do GOmobile?

Do GOmobile zostały przeniesione:

 • identyfikator/login,
 • historia transakcji z okresu ostatnich 24 miesięcy,
 • wyciągi bankowe z okresu ostatnich 18 miesięcy,
 • produkty,
 • zdefiniowani odbiorcy,
 • zlecenia stałe oraz przelewy z przyszłą datą.

 

Co w przypadku jeśli korzystałem zarówno z aplikacji  Mobilny Portfel, jak i GOmobile?

Od 12 listopada 2019 r. zobaczysz wszystkie swoje rachunku w aplikacji GOmobile. 

 


 

Jeśli korzystałeś z aplikacji mobilnej Mobile Biznes, Twoje rachunki zostały przeniesione do aplikacji GOmobile Biznes.

  

Jak mogę  zalogować się do GOmobile Biznes?

Niezbędne jest pobranie i zainstalowanie nowej aplikacji GOmobile Biznes ze sklepu Google Play lub App Store.

 

     

 
 1. Zaloguj się do systemu BiznesPl@net.

 2. Wybierz zakładkę Administracja i narzędzia > GOmobile Biznes i kliknij „Dodaj nowe urządzenie”, następnie wprowadź nazwę urządzenia i kliknij „Dalej”.

 3. Podpisz dyspozycję zgodnie z używaną metodą autoryzacji i kliknij „Aktywuj”.

 4. Uruchom aplikację klikając przycisk „Aktywacja” i udziel wymaganej zgody.

 5. Wprowadź jednorazowy kod SMS i zezwól aplikacji GOmobile Biznes na robienie zdjęć i nagrywanie filmów.

 6. Zeskanuj kod QR, który wyświetlił się w systemie BiznesPl@net. Możesz też wpisać kod ręcznie.

 7. Ustal kod PIN, którego będziesz używać do logowania i autoryzacji transakcji.

 

Więcej o aplikacji GOmobile Biznes Sprawdź > Otwiera się w nowym oknie.  

 

Jakie dane zostały przeniesione do GOmobile Biznes?

Do aplikacji mobilnej GOmobile Bizens zostały przeniesione rachunki, historia transakcji oraz kontrahenci krajowi.

 

Czy w GOmobile Biznes mam te same funkcjonalności jakie w poprzednej aplikacji?

Aplikacja GOmobile Biznes posiada taki sam zakres funkcjonalności jak aplikacja Mobile Biznes.

 

Co w przypadku, jeśli korzystałem zarówno z aplikacji Biznes MobilePl@net, jak i Mobile Biznes, czy zobaczę wszystkie rachunki mojej firmy w jednej aplikacji tj. w Biznes Mobile Pl@net? 

Aplikacja Mobile Biznes Pl@net funkcjonuje bez zmian, tzn. nie są w niej prezentowane rachunki i produkty dostępne wcześniej w Mobile Biznes. W przypadku klientów korzystających dotychczas z aplikacji Mobile Biznes konieczne jest pobranie i aktywacja aplikacji GOmobile Biznes.

 


 

Jeśli korzystałeś z elektronicznej platformy walutowej Dealer, zastąpiła ją nowa platforma FX Pl@net. Nowoczesna, w pełni funkcjonalna, przejrzysta, intuicyjna platforma wymiany walut pozwalająca na realizację transakcji w trybie online. Dostęp do FX Pl@net jest możliwy po zalogowaniu do bankowości internetowej Business Pl@net i kliknięciu w FX Pl@net w górnym menu lub bankowości internetowej GOonline i wybraniu zakładki Oferta w menu głównym, następnie Aplikacje i FX Pl@net.

Dostęp do FX Planet w Business Planet Dostęp do FX Planet w GOonline

 

Więcej o funkcjonalnościach FX Pl@net Sprawdź > Otwiera się w nowym oknie.

 

Czy historia moich transakcji została przeniesione do FX Pl@net ? 

Cała historia transakcji realizowanych poprzez platformę Dealer została przeniesiona do nowego systemu FX Pl@net. W związku z czym, nadal będzie możliwość prześledzenia historii wcześniej wykonywanych transakcji.

 

Czy w FX Pl@net będę mieć te same funkcjonalności jakie miałem na platformie Dealer?

Nowa platforma transakcyjna FX Pl@net łączy w sobie najlepsze funkcjonalności z dwóch poprzednio działających systemów, w szczególności:

 • transakcje FX TODAY - natychmiastowe transakcje wymiany (sprzedaży/zakupu) waluty pomiędzy rachunkami Klienta, księgowane on-line pod środki na rachunku
 • transakcje FX TOMORROW/FX SPOT/FX FORWARD/NDF - w ramach limitu pomiędzy rachunkami Klienta, bez posiadania środków pieniężnych na rachunku obciążanym w dacie zawarcia transakcji
 • funkcjonalności dodatkowe
 • alerty kursowe
 • Serwis Ekonomiczny
 • bieżące wykresy wybranych par walutowych
 • dostęp do aktualnej tabeli kursowej Banku oraz bieżących średnich kursów walut NBP

 

Jak mogę korzystać z FX Pl@net, jeśli nie mam dostępu do bankowości internetowej BiznesPl@net?

W przypadku braku dostępu do bankowości internetowej – nadal jest możliwość zalogowania się bezpośrednio do systemu FX Pl@net poprzez link zewnętrzny: https://planet.bnpparibas.pl/FXPlanet/customer-login/login Otwiera się w nowym oknie. z wykorzystaniem dotychczasowych parametrów logowania.

 


 

Jeśli korzystałeś z usługi Connect, zastąpiło ją nowe rozwiązanie o nazwie BNP Paribas Connect Host to Host.

Od dnia 12 listopada 2019 r. niezbędne jest wygenerowanie nowego certyfikatu komunikacyjnego i zmiana adres serwera na następujący: https://connect.bnpparibas.pl/bnpp-cdc/cdc00101.

 

Materiały niezbędne do wygenerowania certyfikatu komunikacyjnego znajdziecie Państwo na stronie:

https://www.bnpparibas.pl/korporacje/bankowosc-internetowa/bnp-paribas-connect-host-to-host Otwiera się w nowym oknie.

Jeśli korzystali Państwo także z systemów bankowości internetowej dla klientów indywidualnych: Online, Dealer, Mobilny Portfel, Broker, Mobilny Broker prosimy o zapoznanie się z informacją dla Klientów Indywidualnych Otwiera się w nowym oknie..

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.