SPRAWDŹ, CZY DO SIEBIE PASUJEMY

Certyfikat nagrody Top Employer 2023

Kim jesteśmy?

Bank BNP Paribas wśród najlepszych pracodawców w Polsce, a Grupa BNP Paribas w Europie wg Top Employers Institute.

Bank BNP Paribas otrzymał po raz jedenasty certyfikat Top Employer Polska, który potwierdza najwyższe standardy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Potwierdził tym samym swoją efektywność w budowaniu coraz lepszego miejsca pracy, w którym fundamentalne znaczenie mają szacunek dla różnorodności i dialog z pracownikami. Dzięki współpracy i zaangażowaniu całego zespołu, bank uzyskał ogólny wynik na poziomie 95.73%, co stanowi najwyższy rezultat od trzech lat.

Bank BNP Paribas jest bankiem uniwersalnym o globalnym zasięgu. Kieruje w Polsce usługi do Klientów detalicznych, Wealth Management, a także firm w segmentach mikro, MŚP i bankowości korporacyjnej.

Jako Bank Zielonych Zmian wspieramy Klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną oraz inspirujemy Klientów do podejmowania odpowiedzialnych decyzji finansowych. Konsekwentnie realizujemy strategię finansowania inwestycji wywierających pozytywny wpływ: społeczny, gospodarczy i środowiskowy.

Siedziba centrali banku w Warszawie
Doradca Banku BNP Paribas prowadzi rozmowę z Klientem banku w oddziale.

Nasza misja

Wprowadzamy pozytywną bankowość w życie naszych Klientów, odpowiadając na ich potrzeby finansowe i ułatwiając im realizację ich celów. W sposób prosty, przemyślany i bezpieczny. Dbając o społeczeństwo i środowisko.

W 2018 r. BGŻ BNP Paribas przejął działalność podstawową Raiffeisen Bank Polska. W ten sposób organizacja dołączyła do grona polskich banków z aktywami powyżej 100 mld zł. 29 marca 2019 r., wraz z otrzymaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zmienił nazwę na BNP Paribas Bank Polska S.A. Od 5 stycznia 2021 r. siedziba główna organizacji znajduje się w nowoczesnym budynku Petrus w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2.

W grudniu 2021r. miesięcznik ,,The Banker” przyznał bankowi tytuł ,,Bank of the Year in Poland”.

22 marca 2022r. bank ogłosił strategię GObeyond na lata 2022-2025, która obejmuje cztery strategiczne filary: UP, POSITIVE, STRONGER, TOGETHER. Jej elementem jest strategia IT@Scale i praca w modelu Agile@Scale.

Siedziba centrali banku w Warszawie

Nasz bank w liczbach

6.
bank w Polsce pod względem aktywów
151,5 mld zł
aktywów
8 392
osób zatrudnionych w Banku BNP Paribas
8 585
osób zatrudnionych w Grupie Kapitałowej
4,2 mln
Klientów wszystkich linii biznesowych
53,35 %
kobiet na stanowiskach menadżerskich w banku
53,22 %
kobiet na stanowiskach menadżerskich w Grupie
40
średnia wieku pracowników banku
39 lat
najdłuższy staż pracy w banku
80 lat
wiek najstarszego pracownika
18 lat
wiek najmłodszego pracownika
410
Centrów Klienta

Dane z Raportu Zintegrowanego 2022: https://raportroczny.bnpparibas.pl/

Dwie różnorodne dziewczyny trzymające się za ręce.

Kultura organizacyjna

Fundamentem naszych działań są wartości, którymi chcemy się kierować podejmując decyzje zarówno operacyjne, jak i długofalowo. Zależy nam na działaniu w sposób transparentny i z odwagą, upraszczając nasze procesy. Chcemy by każdy z nas czuł empowerment. Wierzymy, że tylko współpraca da nam możliwość osiągania celów w sposób efektywny i skuteczny. Tylko w ten sposób możemy osiągnąć założone cele strategiczne i spełnić nasze obietnice wobec Klientów.

Tworzymy kulturę organizacyjną, w której czujemy, że MOŻEMY być sobą i że razem możemy więcej. Wspólnie budujemy inspirujące środowisko, w którym rozwijamy się i działamy w duchu naszych wartości.

Wszystko to w zgodzie z Kodeksem Postępowania Grupy BNP Paribas, który jest dla nas drogowskazem w zakresie przestrzegania standardów odpowiedzialnego i etycznego biznesu dającym gwarancję bezpiecznego i stabilnego rozwoju banku.

Jesteśmy bankiem, który daje Ci zielone światło.

Uśmiechnięta dziewczyna z tatuażami siedząca przy biurku.

Nasza Kultura Organizacyjna jest drogowskazem, wspólnym mianownikiem. Tworząc ją możesz:

  • Być sobą niezależnie od Twojej orientacji seksualnej, koloru skóry czy poziomu sprawności
  • Mieć realny wpływ na środowisko i otaczający nas świat
  • Otrzymać autonomię, a jednocześnie korzystać ze wsparcia przełożonego
  • Wykorzystać zmiany w banku, zmiany na lepsze, również dla Ciebie

MOŻESZ:

Grupa zadowolonych ludzi, którzy współpracują ze sobą.

Pracować w jednym z największych banków w Polsce...

…bo jesteśmy 6. bankiem w naszym kraju pod względem aktywów. Jesteśmy bankiem uniwersalnym, oferującym produkty i usługi klientom detalicznym, a także firmom w segmentach mikro, MŚP i w ramach bankowości korporacyjnej. Jesteśmy wiodącym partnerem dla sektora Food&Agro oraz liderem bankowości prywatnej w Polsce pod marką BNP Paribas Wealth Management. Wspieramy inwestycje strategiczne z punktu widzenia państwa oraz wywierające pozytywny wpływ na kwestie społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Od 2011 r. jesteśmy notowani na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Bank BNP Paribas został uznany przez prestiżowy miesięcznik The Banker, należący do Financial Times Group, bankiem 2021 roku w Polsce.

Pracować w banku nowoczesnych rozwiązań …

Uśmiechnięty chłopak siedzący przy biurku w pracy.

…bo sprawnie digitalizujemy procesy bankowe, wdrażając innowacyjne rozwiązania w bankowości internetowej GOonline oraz mobilnej GOmobile. Umożliwiamy Klientom zakładanie konta z wykorzystaniem selfie, a na tych ceniących spotkania z doradcami czekamy w naszych 410 Centrach Klienta. Wiele spraw załatwiamy też dzięki platformie Autenti, która służy do elektronicznego podpisywania umów i cyfrowego obiegu dokumentów.

Elektrownia wiatrowa w górach.

Pracować w Banku Zielonych Zmian...

…bo wspieramy Klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną oraz w rozwoju ich zrównoważonych i ekologicznych inwestycji. Dzięki naszemu finansowaniu, 40 tysięcy gospodarstw domowych korzysta z paneli fotowoltaicznych. Nasza oferta „zielonych produktów” cały czas jest uzupełniania o nowe produkty.

Promujemy zielone rozwiązania również wewnątrz banku. Prowadzimy kampanię edukacyjną dla pracowników i pracowniczek – Bank Zielonych Zmian. Dzięki współpracy z Respect Energy, 100% energii elektrycznej kupowanej przez bank pochodzi z odnawialnych źródeł.

W zrównoważony sposób zarządzamy zużyciem zasobów i surowców, m.in. oszczędzamy wodę i minimalizujemy zużycie jednorazowego plastiku. Wdrażamy ekologiczne i innowacyjne rozwiązania – dzięki rozwiązaniu Autenti podpisujemy dokumenty elektronicznie. W 2022 r. zaoszczędziliśmy ok. 1,4 mln kartek papieru. W naszej bankowej flocie jest coraz więcej aut hybrydowych i elektrycznych.

Pracować w banku możliwości…

Uśmiechnięty mężczyzna w słuchawkach podczas wideokonferencji.

…bo jesteśmy organizacją uczącą się, oferującą dynamiczne zarządzanie karierą. Nasze działania adresujemy do różnorodnej grupy pracowników. Bierzemy to pod uwagę rozbudowując kafeterię benefitów czy rozwijając nagrodzony przez ekspertów program well-beingowy DOBRZE. Proponujemy elastyczne sposoby pracy, realizujemy programy talentowe i rozwojowe oraz wewnętrznego dzielenia się wiedzą, np. program #MamToDamTo.

Uśmiechnięta młoda, rudowłosa dziewczyna w promieniach słońca.

Pracować w Banku zmieniającego się świata…

...bo konsekwentnie podejmuje tematy ważne społecznie, m.in. na temat roli kobiet i ich rosnącej odpowiedzialności w życiu społecznym i zawodowym. Z otwartością i wrażliwością promujemy różnorodność, podejmując aktywności angażujące zarówno pracowników jak i rynek. Jesteśmy zaangażowani społecznie, m.in. poprzez działania Fundacji BNP Paribas, program Misja Edukacja, inicjatywę Kobiety zmieniające BNP Paribas, partnerstwo strategiczne ze Szlachetną Paczką czy działania sponsoringowe.

Od ponad czterech dekad, pod hasłem We Are Tenis , promujemy tę dyscyplinę, jesteśmy największym mecenatem tego sportu na świecie. Angażujemy się w rozwój tenisa na wszystkich poziomach, zarówno rozgrywek profesjonalnych, takich jak Roland Garros, jak również rozgrywek amatorskich i juniorów oraz tenisistów z niepełnosprawnościami (ITF Wheelchair Tennis Tour, Invacare World Team Cup).

Od 100 lat w ramach Grupy BNP Paribas, do której należy nasz bank, wspieramy też kino. Nasze hasło We Love Cinem a na stałe wpisało się w też kalendarz polskich festiwali filmowych. Zobacz, jak wspieramy.

Od 2006 roku realizujemy naszą misję społeczną poprzez działania Fundacji BNP Paribas. Działamy na rzecz wyrównywania szans w edukacji (autorski program stypendialny Klasa – najdłużej funkcjonujący tego typu program na rynku), zapobiegania wykluczeniu grup narażonych na wykluczenie (m.in. partnerstwo z Fundacją Ocalenie, Fundacją Integracja), wspierania rozwoju lokalnych organizacji społecznych czy budowania zaangażowania społecznego pracowników (szeroka oferta wolontariatu pracowniczego, program odpisów od pensji na cele społeczne – Wspieram Cały Rok).

Pracować w banku różnorodności…

Dziewczyna z tęczową flagą.

…bo jesteśmy bankiem otwartym na wszystkich, dostosowanym do potrzeb Klientów ze szczególnymi potrzebami i o różnym spojrzeniu na świat.

Wśród udogodnień dla Osób z Niepełnosprawnościami warto wymienić bezpłatną usługę tłumacza Polskiego Języka Migowego, która dostępna jest w naszych Centrach Klienta oraz na infolinii. Nasi Klienci i Klientki mają też możliwość zapoznania się ze wzorami dokumentów w formie nagrania audio, wydruku powiększonego oraz wydruku dokumentów przełożonych na alfabet Braille’a , a bankomaty przystosowane są do obsługi przez osoby z niepełnosprawnością wzroku. Dostosowujemy Centra Klienta naszego banku pod względem architektonicznym do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się, co zostało potwierdzone certyfikatem „Obiekt bez barier” w przypadku 103 naszych placówek.

Temat inkluzywności jest dla nas równie ważny w kontekście budowania przyjaznego miejsca pracy. Budujemy środowisko pracy wolne od dyskryminacji, w którym każdy może rozwijać swój potencjał i być doceniany. Jesteśmy przekonani, że włączająca kultura organizacyjna zwiększa kreatywność, jest motorem innowacyjności, otwiera na nowe idee, rynki, Klientów, buduje przewagę biznesową a tym samym przyczynia się do rozwoju pracowników i sukcesu całej organizacji. Chcemy tworzyć kulturę współpracy opartą na zaufaniu i wzajemnym szacunku, w której wszyscy mogą wyrażać siebie, realizować swoje aspiracje zawodowe, pasje, czuć się doceniani i mieć poczucie wpływu. Dlatego wspieramy pracowników z niepełnosprawnościami i jesteśmy otwarci na kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wspieramy również sieć ojców w ramach inicjatywy Tato, masz to jak w banku, nasze koleżanki w programie Women Up oraz sieć pracowników LGBT+ .

W 2016 r. wprowadziliśmy w banku Politykę Różnorodności. Wyznajemy zasadę: zero tolerancji dla dyskryminacji, mobbingu czy molestowania, mamy swój Dekalog Równego Traktowania.

Dzieci różnorodne etniczne trzymające razem globus ziemski.

Pracować w najbardziej odpowiedzialnej firmie w Polsce…

…bo dzięki wymienionym wyżej działaniom i zaangażowaniu wszystkich pracowników i pracownic w 2022 r. Bank BNP Paribas otrzymał liczne nagrody za swoją aktywność w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i zrównoważonego rozwoju. Bank został m.in. wyróżniony Złotym Listkiem CSR POLITYKI – najwyższą nagrodą w zestawieniu opublikowanym przez redakcję Tygodnika Polityka. Po raz ósmy z rzędu Bank został wyróżniony jako jedna z firm utrzymujących najwyższe standardy w zakresie społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Został też nagrodzony w nowej kategorii związanej z transformacją klimatyczną, zdobywając Zielony Listek POLITYKI. W tegorocznej edycji doceniono również zrównoważone produkty i usługi banku, które znalazły się wśród wyróżnionych najlepszych praktyk związanych z realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju. Dodatkowo Bank BNP Paribas trzykrotnie zwyciężył w kategorii ESG w siódmej edycji rankingu „Gwiazdy Bankowości”. Działania banku uwzględniające czynniki (E) środowiskowe, (S) społeczne i (G) zarządcze zostały najwyżej ocenione przez niezależną kapitułę.

Bank został również nagrodzony w dwóch kategoriach konkursu „Lider ESG”. Otrzymał Złotą nagrodę w kategorii „Strategia”, w której wyróżniono jego strategię GObeyond na lata 2022-2025 integrującą cele biznesowe z aspektami równoważonego rozwoju. W kategorii „Program edukacyjny” Fundacja BNP Paribas otrzymała wyróżnienie za realizowany od blisko 20 lat program stypendialny „Klasa” dla zdolnych absolwentów szkół podstawowych z mniejszych miejscowości.

Pracować w międzynarodowym środowisku …

Współpraca w miejscu pracy.

…bo Bank BNP Paribas jest częścią międzynarodowej Grupy BNP Paribas, która jest numerem 1 w Europie. Grupa obecna jest w 65 krajach i zatrudnia blisko 19o tyś. pracowników, w tym blisko 148 tyś. w Europie.

Wspiera Klientów, zarówno indywidualnych, jak i samorządy, przedsiębiorców, MŚP, korporacje oraz instytucje w realizacji ich projektów, oferując różnorodną ofertę produktów finansowych, inwestycyjnych, oszczędnościowych i ubezpieczeniowych.

W Europie działa na czterech rynkach macierzystych (Belgia, Francja, Włochy, Luksemburg), jest także liderem w zakresie kredytów konsumenckich (BNP Paribas Personal Finance). Grupa BNP Paribas działa też w obszarze bankowości detalicznej w krajach basenu Morza Śródziemnego, w Turcji, Europie Wschodniej i poprzez rozbudowaną sieć placówek w zachodniej części Stanów Zjednoczonych.

W obszarze Bankowości Korporacyjnej i Instytucjonalnej (Corporate & Institutional Banking) oraz Międzynarodowych Usług Finansowych (International Financial Services) BNP Paribas plasuje się na czołowych miejscach w Europie, ma silną pozycję w Ameryce Północnej i Południowej, a także notuje szybki rozwój swoich spółek w rejonie Azji i Pacyfiku.

Historia Grupy BNP Paribas pokazuje, że integracja odmiennych tradycji i kultur jest silnym atutem Grupy, pozwalającym na poszerzanie horyzontów organizacji, rozwój pracowników i spełnianie potrzeb Klientów. Chcesz dowiedzieć się więcej o Grupie BNP Paribas?