Zwinny zespół, najnowsze technologie, miliony zadowolonych użytkowników

Transformujemy się i wprowadzamy nieustannie nowe technologie by jeszcze lepiej i sprawniej obsługiwać naszych Klientów i dostarczać im najwyższą jakość usług i produktów.

Utrzymujemy i rozwijamy ekosystem IT dla wszystkich linii biznesowych w banku, cały czas dbając o bezpieczeństwo, szczególnie w rozszerzającej się przestrzeni rozwiązań cyfrowych. Koordynujemy również portfolio bankowych projektów, aby prace były wykonywane na czas, zgodnie z nowoczesnymi standardami rynkowymi.

Co nas wyróżnia?

Tu MOŻESZ być sobą

Niezależnie od swojej orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, koloru skóry, pochodzenia czy poziomu sprawności. Bank BNP Paribas jest inkluzywny i czerpie z różnorodności.

Zmieniamy się, by stworzyć miejsce jak najlepiej odpowiadające na potrzeby naszych Pracowników i Klientów. Podkreślamy rolę kobiet w społeczeństwie: za pośrednictwem kampanii „Gdzie są nasze Patronki?”, biorąc udział tylko w konferencjach i wydarzeniach na których wśród prelegentów są kobiety (w ramach inicjatywy „Jamais Sans Elles” - „Nigdy Bez Niej”), działając na rzecz równości wynagrodzeń w ramach minimalizowania luki płacowej między kobietami i mężczyznami. Pomagamy ojcom w korzystaniu z możliwości edukacyjnych, urlopowych w ramach inicjatywy „Tato, masz to jak w banku!”.

Stworzyliśmy funkcję ekspercką ds. społecznej odpowiedzialności biznesu, by weryfikować każdą wdrażaną inicjatywę pod kątem dostępności dla Osób z Niepełnosprawnościami. Jedną z naszych inicjatyw pracowniczych jest społeczność BNP Paribas Pride Polska, a jako marka staramy się wspierać inicjatywy równościowe i przeciwdziałające wykluczeniu.

Wierzymy w ludzki potencjał. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może rosnąć. Bo to Ty najlepiej wiesz, co jest dla Ciebie ważne.

Joanna, pracownik banku z obszaru Bankowości Detalicznej.
80%
pracowników potwierdza, że są traktowani z szacunkiem i w zgodzie z wartościami banku(wyniki Pulse Check #12 2022)
72%
pracowników potwierdza, że Bank BNP Paribas wspiera wszystkich pracowników bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, orientację i tożsamość seksualną.(wyniki Ankiety EVP 2021)

“Czuję, że mogę być sobą, mogę wyrażać siebie. Uważam, że różnorodność ma wiele imion i dużo znaczeń i uczymy się w banku z tego czerpać. Widzę jak pozytywnie wpływa to również na relacje z Klientami.”

Joanna Łukasikmenedżerka ds. jakości i relacji z KlientamiBank BNP Paribas

Tu MOŻESZ mieć wpływ na naszą planetę

Andrzej, pracownik banku z obszaru Zrównoważonego Rozwoju.

Jesteśmy Bankiem Zielonych Zmian. Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego jest jednym z naszych kluczowych zobowiązań. W ramach naszych działań środowiskowych ograniczamy finansowanie sektorów wysokoemisyjnych, wspieramy transformację energetyczną poprzez oferowanie „zielonych” produktów i usług, ograniczamy negatywny wpływ działalności operacyjnej na środowisko oraz promujemy postawy proekologiczne wśród naszych pracowników, Klientów i kontrahentów.

Ważną częścią programu Bank Zielonych Zmian jest kampania edukacyjna skierowana do pracowników i ich najbliższych. W każdej edycji, pracownicy banku otrzymują dawkę ekologicznej wiedzy – wskazówki i gotowe rozwiązania pomagające żyć w zgodnie z naszą planetą, poznają przyczyny i skutki zmiany klimatu oraz sposoby, by im przeciwdziałać. Zachęcamy pracowników do podejmowania eko-wyzwań i dzielenia się swoimi pomysłami i osiągnięciami. W ramach programu odbywają się spotkania inspiracyjne i warsztaty oraz webinary.

Aby efektywniej realizować misję zrównoważonego rozwoju oraz zobowiązania zawarte w nowej, zintegrowanej strategii banku GObeyond na lata 2022-2025, powołaliśmy Radę ds. Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability Council), która wraz z Chief Sustainability Officerem (CSO), Sustainability Officerami oraz jednostkami Obszaru Zrównoważonego Rozwoju wspólnie tworzy Sustainability Community. Możesz mieć realny wpływ na transformację w kierunku zrównoważonego rozwoju dołączając do grona Sustainability Officerów.

81%
pracowników potwierdza, że Bank BNP Paribas angażuje się w działania na rzecz klimatu i ochrony środowiska.(wyniki Ankiety EVP 2021)

“Osobiście bardzo wspieram wszelkiego rodzaju akcje związane z ochroną środowiska i chętnie angażuję się w wolontariaty. To, czym się zajmuje zawodowo to jest tylko przedłużenie mojej codziennej aktywności i mojej osobowości. Mogę realizować w pracy tematy i zadania, które są mi bliskie w życiu codziennym.”

Andrzej Budaszkierownik zespołu inicjatyw zrównoważonego rozwoju i raportowaniaBank BNP Paribas

Tu MOŻESZ dokonywać własnych wyborów

Czasami najlepszym wsparciem jest otrzymanie przestrzeni dla autonomicznego działania. Dlatego w banku zachęcamy Cię do podejmowania własnych decyzji, eksperymentowania i tworzenia swojej unikalnej ścieżki doświadczeń. Nie zapominamy, jak ważne jest w tym wsparcie przełożonego, na które możesz liczyć, co potwierdzają pracownicy Banku BNP Paribas.

Na co dzień działamy według wysokiej klasy standardów bankowości, a tam gdzie pojawia się przestrzeń do elastyczności nasi liderzy zachęcają do podejmowania własnych decyzji, korzystania z możliwości wyboru. Korzystamy z niej, tworząc wiele własnych inicjatyw oddolnych i udzielając się jako wolontariusze – a bank daje nam 16 godzin rocznie na wsparcie wybranej przez siebie inicjatywy. Również rozwiązania pracownicze banku charakteryzują się dużą elastycznością – możemy wybierać benefity ze zróżnicowanej kafeterii, w zależności od indywidualnych potrzeb.

Rafał, pracownik banku z obszaru IT.
92%
pracowników potwierdza, że otrzymuje wystarczającą autonomię żeby wykonywać swoją pracę dobrze(wyniki Pulse Check #10 2022)

“Bez autonomii ciężko byłoby w sposób odpowiednio dynamiczny poprowadzić pewne inicjatywy. Warto jest pomyśleć "poza pudełkiem", u podstaw tego leży niezależność.”

Rafał Piotrowski - Lead Architect
Rafał PiotrowskiLead ArchitectBank BNP Paribas

Tu MOŻESZ korzystać z możliwości jakie niosą zmiany

Marcelina, pracownik banku z obszaru Transformacji Zwinnej.

Zmieniamy się dla Ciebie i dla świata. Każdą decyzję podejmujemy z myślą o przyszłości. W końcu jesteśmy Bankiem zmieniającego się świata! Jako inwestor wspieramy obiecujące innowacje w ramach BNP Paribas Innovation Lab. Wiemy, że rozwój i aktywne odpowiadanie na wyzwania współczesności to absolutna konieczność, dlatego po kolei wprowadzamy zwinność do poszczególnych procesów w Banku.

Dajemy coraz więcej możliwości rozwoju związanych ze światem agile, tworząc nowe struktury i role wspierające elastyczność i innowacyjność organizacji. Z uwagą wsłuchujemy się w głos pracowników – nie tylko prowadzimy cykliczne badania pulsowe, ale też strategicznie pracujemy na ich wynikach, usprawniając procesy związane z codziennym doświadczeniem pracowników. Organizujemy też cykliczne spotkania Zarządu z pracownikami na temat realizacji strategii biznesowej, podczas których – zgodnie z wartością transparentność – pracownicy mogą też przekazać swoje uwagi dotyczące bieżących działań, jak i w duchu empowermentu podzielić się swoimi pomysłami.

80%
pracowników potwierdza, że w codziennej pracy mają przestrzeń na testowanie nowych rozwiązań i popełnianie błędów.(wyniki Pulse Check #10 2022)

“Tak się fajnie złożyło, że mogłam przejść do obszaru Tranformacji Zwinnej. Czuje, że rozwijam się przez zmianę stanowiska, zmianę obszaru. Cieszę się, że aktualnie mogę brać udział w optymalizacji procesów, które dzieją się w naszym banku.”

Marcelina, Specjalista ds. Projektowania i Optymalizacji Procesów
Marcelina Jukowskastarsza specjalistka ds. projektowania i optymalizacji procesówBank BNP Paribas

01Security

Karolina, pracownik banku z obszaru IT Security.

Bezpieczeństwo wszystkich użytkowników, urządzeń i ruchu sieciowego z taką samą skutecznością, niezależnie od ich lokalizacji.

Zgodność z wymogami regulacyjnymi oraz zagrożenia bezpieczeństwa informacji są dziś większym wyzwaniem niż kiedykolwiek. Dlatego utalentowani, odpowiednio wykwalifikowani i wykształceni specjaliści ds. bezpieczeństwa są zawsze mile widziani w Banku BNP Paribas.

Z uwagi na to, że obszar bezpieczeństwa składa się z kilku wysoko wyspecjalizowanych zespołów o bardzo różnym zakresie obowiązków, cenimy sobie różnorodność kompetencji.

Oferty pracy w IT

Które z pięciu wartości związanych z bezpieczeństwem są dla Ciebie najważniejsze? Dołącz do naszego zespołu bezpieczeństwa i kształtuj przyszłość CyberSecurity & Digital Trust w Banku BNP Paribas.

Technologie

Wyzwania zespołu

"Skoro wszystko jest cyfrowe, przechowywane lub przetwarzane online, od filmów z naszymi szczeniakami i dzienników podróży po informacje dotyczące naszych kart kredytowych - Security never ends. Zagrożenia przybierają różne formy, takie jak ransomware, phishing, malware czy napad rabunkowy. Aby sprostać tym wyzwaniom, kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo naszych klientów, ich danych oraz środków finansowych, a także na bezpieczeństwo naszych pracowników i systemów IT. Zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo, poświęcamy znaczne zasoby, czas i energię na zapobieganie atakom, a jeśli już do nich dojdzie, na minimalizowanie ich skutków i konsekwencji."

Karolina, pracownik banku z obszaru IT Security.
Karolina Czwarno-KosLead Security OfficerBank BNP Paribas

Kompetencje

Poszukujemy kandydatów posiadających zdolności analityczne, pasjonujących się technologią i cyberbezpieczeństwem, nastawionych na wprowadzanie w życie nowych pomysłów, posiadających dobrą organizację pracy i umiejętność pracy w zróżnicowanym środowisku.

Jesteśmy również gotowi wspierać Cię w rozwoju Twoich kompetencji. W zależności od specyfiki poszczególnych zespołów bezpieczeństwa, może być wymagany zestaw zaawansowanych umiejętności technicznych - sprawdź opisy stanowisk!

Jak pracujemy?

Co zrobiliśmy w ostatnim czasie?

Młoda dziewczyna z obszaru IT Security pracuje przed komputerem.

W tym roku wdrożyliśmy kilka innowacyjnych rozwiąań zwiększających nasze możliwości ochrony i automatyzujących reakcję na zagrożenia. Zwiększyliśmy bezpieczeństwo procesu wytwarzania oprogramowania, wzmocniliśmy nowe mechanizmy logowania z uwierzytelnianiem wieloskładnikowym, stworzyliśmy nowe procesy testowania bezpieczeństwa. Zwiększyliśmy również widoczność operacji w systemach poprzez usprawnienie monitoringu z wykorzystaniem rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, zautomatyzowanej reakcji na zagrożenia, zarządzaniem ciągłością działania oraz proces analizy ryzyka.

Jednocześnie wspieramy transformację agile i rozwój cyfrowy w Banku BNP Paribas.

Grupa ludzi z obszaru IT Security cieszą się ze wspólnego sukcesu.

Nasza codzienność

Każdego dnia spotykamy się z tysiącami ataków przez Internet. Cyberprzestępcy szukają słabych punktów w organizacjach czy w prywatnych komputerach. Wszystkim przyświeca jeden cel: czerpać zyski z nieszczęścia innych. Taka jest nasza rzeczywistość. Takim działaniom zapobiegamy bez przerwy 24/7/365. Dlatego systemy banku są regularnie testowane pod kątem bezpieczeństwa, a podejmowane przez bank działania coraz bardziej podnoszą i tak już wysokie standardy bezpieczeństwa. To właśnie dlatego w banku pracują liczne zespoły specjalistów, którzy dbają o to, aby nasi Klienci mogli bezpiecznie korzystać z usług bankowości internetowej.

Czy jesteśmy dynamicznym, nowoczesnym, zdolnym i wykwalifikowanym teamem? O tak, jesteśmy :) A Ty? Przekonajmy się czy do siebie pasujemy :)

Interesuje Cię praca w naszym dziale?

lub skontaktuj się bezpośrednio z osobami odpowiedzialnymi za rekrutacje:

Bogusia - rekruterka w banku

Bogumiła Pieńkowska-Falba

starsza ekspertka ds. rekrutacjiBank BNP Paribas
NAPISZ WIADOMOŚĆ
do Bogusi
Patrycja - rekruterka w banku

Patrycja Denis

specjalistka ds. rekrutacjiBank BNP Paribas
NAPISZ WIADOMOŚĆ
do Patrycji Denis
Dorota - rekuterka w banku

Dorota Turek

ekspertka ds. rekrutacjiBank BNP Paribas
NAPISZ WIADOMOŚĆ
do Doroty Turek

02Development

Tomasz, pracownik banku z obszaru IT Development.

Development jest core'owym obszarem naszego rozwoju. Stawiamy na budowanie samodzielnych rozwiązań opartych o najnowsze technologie, także te oparte o opensource.

Oferty pracy w IT

Technologie

 • Java
 • .Net
 • RPG
 • Angular
 • OpenShift
 • Kafka
 • Ngnix
 • Postress
 • MongoDB
 • SQL
 • Oracle
 • Elastic Search
 • Grafana
 • Jenkins
 • Nexus
 • Gerit
 • SonarQube
 • Kibana
 • Prometheus
 • Consul
 • GitLab
 • REST
 • ActiveMQ

Wyzwania zespołu

"Naszym celem jest stworzenie wyróżniającego się na rynku, nowego procesu kredytowego dla klientów Corporate & SME. Jak coś skomplikowanego uczynić prostym i atrakcyjnym wykorzystując do tego nowoczesną technologię? Na pewno nie jest to proste, ani nudne zadanie! Możesz się o tym przekonać dołączając do nas i podejmując wyzwanie razem z nami!"

Tomek Sepołowicz - IT Chapter Leader
Tomek SepołowiczIT Chapter LeaderBank BNP Paribas

Kompetencje

Zajmujemy się budową nowych, rozwojem i utrzymaniem aplikacji dla kluczowych procesów bankowych dedykowanych wszystkim liniom biznesowym. Dla Klientów detalicznych najważniejszym dla nas będzie proces onboardingu oraz wsparcia Klientów w ważnych dla nich procesach kredytowych, kartowych oraz związanych z płatnościami, szczególnie związanymi z bankowością online oraz mobilną.

W obszarze SME i Corporate skupiamy się na ciągłym udoskonalaniem procesu kredytowego i kredytów oraz procesów i produktów Trade Finance. Wsperamy również procesy inwestycyjne integrując aplikacje banku z produktami Biura Maklerskiego i narzędziami głównych agentów transferowych.

Jak pracujemy?

Co zrobiliśmy w ostatnim czasie?

Młoda kobieta, pracownik banku z obszaru IT.

W tym roku zbudowaliśmy nową aplikację do wydawania decyzji kredytowych dla linii biznesowej Klientów korporacyjnych oraz aplikację do zarządzania kredytami konsorcjalnymi. Jesteśmy w trakcie budowy nowej platformy procesu kredytowego linii biznesowych SME i Corporate. Rozpoczynamy też wybór rozwiązania nowej aplikacji do obsługi niszowych kredytowych produtków Trade Finance. W obszarze inwestycji implementujemy kolejne integracje z kluczowymi aplikacjami banku wspierające transakcyjność funduszy inwestycyjnych. Jesteśmy w trakcie wdrożenia nowego narzędzia wspierwającego doradztwo inwestycyjne dla Klientów Wealth Management. W obszarze oddziałów wdrożyliśmy kilka nowych procesów: pozyskiwanie Klientów z wykorzystaniemu urządzeń mobilnych Klienta, obsługa reklamacji oraz obsługa produktów inwestycyjnych.

Grupa ludzi z obszaru IT Development rozwiązują razem zadanie przed komputerami.

Nasza codzienność

Jesteśmy dynamicznym i nowoczesnym środowiskiem pracy dla programistów i nie tylko. Pracujemy w oparciu o metodyki zwinne. Cały czas rozwijamy nasz procesc CI/CD i Ty też będziesz miał wpływ na jego kształt.

Technolgie Java, Angular, .Net, Spring Boot i dockeryzacja środowisk będą Twoją codziennością. Możesz mieć wpływ na to, jak będą wyglądały nowe produkty bankowe.

Zapewniamy stały rozwój i szkolenia, które sam/sama możesz wybrać.

Interesuje Cię praca w naszym dziale?

lub skontaktuj się bezpośrednio z osobami odpowiedzialnymi za rekrutacje:

Bogusia - rekruterka w banku

Bogumiła Pieńkowska-Falba

starsza ekspertka ds. rekrutacjiBank BNP Paribas
NAPISZ WIADOMOŚĆ
do Bogusi
Patrycja - rekruterka w banku

Patrycja Denis

specjalistka ds. rekrutacjiBank BNP Paribas
NAPISZ WIADOMOŚĆ
do Patrycji Denis
Dorota - rekuterka w banku

Dorota Turek

ekspertka ds. rekrutacjiBank BNP Paribas
NAPISZ WIADOMOŚĆ
do Doroty Turek

03Architektura

Maja, pracownik banku z obszaru IT Architektura.

Architektura i jej dalsza transformacja stanowi obecnie jeden z kluczowych priorytetów banku.

Dlatego stawiamy w najbliższych latach na budowę architektury opartej o najlepsze rynkowe praktyki i paradygmaty Domain Driven architecture wspieranej podejściem mikrousługowym oraz usługami chmurowymi.

Po serii fuzji mamy szerokie pole do działania i zależy nam na osobach z praktycznym doświadczeniem w budowie rozwiązań opartych o mikrousługi na dużą skalę oraz API budowanymi w podejściu API-First. Nie do pominięcia jest też wiedza poparta certyfikatem w jednej z powszechnie znanych chmur publicznych, jak również praktyczne doświadczenie w budowie aplikacji cloud native.

Oferty pracy w IT

Jakie są aktualne wyzwania zespołu?

"Wyzwań jest dużo, jak to zazwyczaj bywa w nowych obszarach organizacyjnych czy biznesowych. Jako podstawowe wymieniłbym:

 • wypracowanie nowych modeli współpracy z partnerami zewnętrznymi, oparte o wymianę danych na poziomie API i automatyzację procesów i przepływów,
 • dostosowanie modelu wytwarzania produktów (w rozumieniu produktów bankowych) po stronie Banku, żeby sprawnie i adekwatnie odpowiadać na potrzeby partnerów i ich klientów,
 • zmianę podejścia do produktów, danych, wzorców integracji w Banku i zarządzania całym portfelem w sposób umożliwiający łatwe komponowanie produktów zewnętrznych z istniejących komponentów."
Rafał, Lead Architect
Rafał PiotrowskiLead ArchitectBank BNP Paribas

Kilka słów o codzienności ;)

"Dużo spotkań, dyskusji zarówno z szeroko rozumianym biznesem jak i wieloma obszarami IT, ale i z partnerami zewnętrznymi – od startupów do największych graczy na rynku – a także z dostawcami technologicznymi. Trochę dokumentacji, żeby to wszystko nie umknęło i przygotowywanie materiałów decyzyjnych dla interesariuszy. Z pozytywnych aspektów – jest też czas na pracę własną, w ramach którego można zgłębić tematy niekoniecznie bezpośrednio związane z aktualnymi zadaniami, bez tego mentalnego oderwania się co jakiś czas pewnie byłoby trudniej ;-)"

Rafał, Lead Architect
Rafał PiotrowskiLead ArchitectBank BNP Paribas

Co nas wyróżnia?

"Zacząłbym od tego, że nie jesteśmy nudnym bankiem :P Ze względu na uwarunkowania historyczne i ambitne cele stawiane przez zarząd często mamy do rozplątania węzły gordyjskie o których nie śniło się nawet starożytnym uczonym :D A tak na poważnie,  funkcjonujemy w warunkach bardzo dużej złożoności wewnętrznej i równie dużej – jeśli nie większej – dynamiki zmian w otoczeniu, jeśli ktoś lubi takie wyzwania to na pewno nie będzie rozczarowany. Last but not least – ludzie. Osobiście uważam, że mamy w organizacji bardzo dużo wartościowych ludzi, z którymi współpraca umożliwia rozwój i poradzenie sobie z największymi wyzwaniami."

Rafał, Lead Architect
Rafał PiotrowskiLead ArchitectBank BNP Paribas

Kompetencje

W ramach obszaru architektury wyróżniamy kilka podobszarów:

Jak pracujemy?

Nasza codzienność

Uśmiechnięty Rafał, pracownik banku z obszaru IT Architektura.

Mamy za sobą wiele dużych projektów transformacyjnych jak połączenie dużych banków BNP Paribas i BGŻ czy też Reiffeisen Bank Polska, równolegle strasformowaliśmy nasze kanały elektroniczne do architektury mikrousługowej w postaci GoOnline czy GoMobile.

Przed nami jednak jeszcze więcej ciekawych wyzwań dostępnych dla architekta tylko w dużej organizacji w tym mi. transformacja serca banku w postaci core bankingu i całej warstwy integracji w stronę service-mesh, dalsza rozbudowa data hub i nowoczesnych narzędzi analitycznych, adopcja chmury publicznej i dalsza transformacja architektury w kierunku mikrousług.

Interesuje Cię praca w naszym dziale?

lub skontaktuj się bezpośrednio z osobami odpowiedzialnymi za rekrutacje:

Bogusia - rekruterka w banku

Bogumiła Pieńkowska-Falba

starsza ekspertka ds. rekrutacjiBank BNP Paribas
NAPISZ WIADOMOŚĆ
do Bogusi
Patrycja - rekruterka w banku

Patrycja Denis

specjalistka ds. rekrutacjiBank BNP Paribas
NAPISZ WIADOMOŚĆ
do Patrycji Denis
Dorota - rekuterka w banku

Dorota Turek

ekspertka ds. rekrutacjiBank BNP Paribas
NAPISZ WIADOMOŚĆ
do Doroty Turek

04Analiza biznesowa & systemowa

Grażyna, pracownik banku z obszaru IT Analiza biznesowa.

Domena analizy biznesowej i systemowej to kluczowy obszar w kontekście osiągana zamierzonej wartości biznesowej przy rozwoju systemów wspierających produkty dla naszych Klientów.

Oferty pracy w IT

Wyzwania zespołu

"Każdy dzień w mojej pracy jest inny, pełen nieoczekiwanych wyzwań - więc nie ma mowy o nudzie! Jako analityk IT wcielam się w zasadzie w kilka ról, czyli czasami staję się Scrum Masterem, Product Ownerem, testerem, czy nawet UX/UI designerem. Za to uwielbiam to, co robię. Ze strony mojego scrum teamu i bezpośredniego przełożonego czuję ogromne zaufanie, otwartość na poszukiwanie nowych rozwiązań, ulepszeń i co za tym idzie, mam również prawo do popełniania błędów. To bardzo ważne, ponieważ właśnie te rzeczy budują środowisko, w którym po prostu chce się pracować i w którym każdy czuje się doceniony."

Anna, Senior IT Analyst
Anna MAKUSZ-JARZYŃSKASenior IT AnalystBank BNP Paribas

Kompetencje

Anna, pracownik banku z obszaru IT Analiza biznesowa.

Trafne zrozumienie potrzeb biznesowych i umiejętność przełożenia ich na rozwiązania techniczne, sprawia że wytworzenie funkcjonalności jej przetestowanie i wdrożenie na produkcję, nie tylko skraca czas dostarczania ale przede wszystkim powoduje że nasi użytkownicy oraz Klienci dostają rozwiązania skrojone do ich potrzeb, użyteczne i oparte o najnowsze bezpieczne technologie.

Jak pracujemy?

Mamy dla Ciebie

Grupa ludzi z jednego zespołu omawiają wspólnie zagadnienie biznesowe.

Zapewnimy Ci dostęp do wiedzy i rozwoju nie tylko w kierunkach związanych z analizą ale także w obszarach takich jak UX/UI, Service Design, QA,, czy Development - bo stawiamy na interdyscyplinarność.

Będziesz miał możliwość uczestnictwa w Community of Practice Analityków i wymiany doświadczeń z najlepszymi specjalistami na rynku w tej dziedzinie. Będziesz mógł także rozwijać swój warsztat Analityczny korzystając z szerokiej oferty szkoleń stacjonanrych oraz on-line.

Młoda dziewczyna przed komputerem analizuje dane biznesowe.

Nasza codzienność

Będziesz pracowć nad rozwojem produktów opartych o najnowsze technologie takie jak mikroserwisy, konteneryzacja, rozwiązania chmurowe itp. używając przy tym najnowszych narzędzi i sprzętu.

Zacznij pisać własne "User Story" i dołącz do nas!

Interesuje Cię praca w naszym dziale?

lub skontaktuj się bezpośrednio z osobami odpowiedzialnymi za rekrutacje:

Bogusia - rekruterka w banku

Bogumiła Pieńkowska-Falba

starsza ekspertka ds. rekrutacjiBank BNP Paribas
NAPISZ WIADOMOŚĆ
do Bogusi
Patrycja - rekruterka w banku

Patrycja Denis

specjalistka ds. rekrutacjiBank BNP Paribas
NAPISZ WIADOMOŚĆ
do Patrycji Denis
Dorota - rekuterka w banku

Dorota Turek

ekspertka ds. rekrutacjiBank BNP Paribas
NAPISZ WIADOMOŚĆ
do Doroty Turek

05DevOps

Marek, pracownik banku z obszaru IT DevOps.

DevOps rozumiemy jako kulturę pracy umożliwiającą łatwą i skuteczną współpracę jednostek IT ze wszystkich obszarów, która ma wspierać w dostarczaniu najlepszych produktów dla biznesu w możliwie najkrótszym czasie.

W przypadku tak dużej i złożonej korporacji jak Bank BNP Paribas ma to fundamentalne znaczenie.

Staramy się tworzyć przyjazne warunki do rozwoju i utrzymania systemów IT zgodnych z najlepszymi rynkowymi trendami. Pracujemy nad umożliwieniem lepszej komunikacji i wymiany doświadczeń między zespołami.

Oferty pracy w IT

Technologie

 • OpenShift
 • Jenkins
 • Nexus
 • Elastic Search
 • Grafana
 • Gerit
 • Sonar Q
 • Kibana
 • Prometheus
 • Consul
 • Kafka
 • Ngnix
 • Postress
 • MongoDB
 • SQL
 • Oracle

Wyzwania zespołu

"Jesteśmy bankiem, który bardzo mocno postawił na transformację, nie tylko modelu działania, ale również transformację technologiczną. W najbliższych latach zainwestujemy ogromne środki, dzięki którym umożliwimy wprowadzanie szerokich i innowacyjnych zmian specjalistom z IT. Jeśli chcesz mieć wpływ na docelowy kształt architektury, na wdrażanie innowacyjnych technologii, jeśli chcesz być zmianą to ZAPRASZAMY."

Marek, pracownik banku z obszaru IT DevOps.
Marek GrabiaszIT Chapter LeaderBank BNP Paribas

Kompetencje

Pracownik banku rozmawiający przez telefon w salce w banku.

Przygotowywanie infrastruktury i środowisk pracy dla testerów czy developerów oraz budowanie i doskonalenie pipeline’ów CI/CD.

To także zarządzanie pracą z repozytoriami kodu, rozwój platform monitoringowych dla utrzymywanych aplikacji, skanowanie podatności bezpieczeństwa i ich właściwe adresowanie.

Jak pracujemy?

Nasza codzienność

Kobieta, pracownik banku z obszaru IT siedzi przed komputerem.

Automatyzujemy i optymalizujemy nasze procesy. Bierzemy aktywny udział w gildiach CI/CD czy spotkaniach Technical Refinement w ramach naszej organizacji.

Pracujemy w trybie hybrydowym, głównie zdalnie – w biurze pojawiamy się najwyżej raz w tygodniu. Nasza codzienność to rozwijanie obecnych oraz proponowanie nowych rozwiązań, poprawiających niezawodność i pozwalających na zwiększanie szybkości dostarczania oprogramowania.

Pracownik banku w obszaru IT stoi w przestrzeni biurowej w banku.

Co zrobiliśmy w ostatnim czasie?

Został powołany do życia dedykowany zespól Code Factory, którego ambicją jest (wspólnie z zespołami DevOpsowymi z organizacji) dostarczanie narzędzi i procesów skupionych wokół naszego procesu SDLC.

Interesuje Cię praca w naszym dziale?

lub skontaktuj się bezpośrednio z osobami odpowiedzialnymi za rekrutacje:

Bogusia - rekruterka w banku

Bogumiła Pieńkowska-Falba

starsza ekspertka ds. rekrutacjiBank BNP Paribas
NAPISZ WIADOMOŚĆ
do Bogusi
Patrycja - rekruterka w banku

Patrycja Denis

specjalistka ds. rekrutacjiBank BNP Paribas
NAPISZ WIADOMOŚĆ
do Patrycji Denis
Dorota - rekuterka w banku

Dorota Turek

ekspertka ds. rekrutacjiBank BNP Paribas
NAPISZ WIADOMOŚĆ
do Doroty Turek

06Organizacja prac rozwojowych i zarządzanie IT

Marcin, pracownik banku z obszaru IT Organizacja prac rozwojowych i zarządzanie IT.

Zastanawiałeś się kiedyś jak to się dzieje, że wysokopoziomowa strategia banku przekłada się na rzeczywiste zmiany w produktach i procesach?

Jak ogólne wskaźniki dekomponują się na pojedyncze funkcje systemów?

Albo – w jaki sposób Zarząd kształtuje realizację dziesiątek przeróżnych inicjatyw i inwestycji?

To jest właśnie nasza rola. Jesteśmy łącznikiem pomiędzy poziomem strategicznym i poziomem operacyjnym organizacji. Naszą domeną są działania taktyczne.

Oferty pracy w IT

Wyzwania zespołu

Aktualnie pracujemy nad uzwinnieniem w praktyce prac rozwojowych banku, aby jeszcze szybciej dostarczać wartość dla Naszych klientów. Codziennie rano mamy 30minutowy stand-up przy kawie/herbacie z całym zespołem na którym omawiamy co się wydarzyło wczoraj, co planujemy na dany dzień, ustalamy priorytety prac, czasami rozmawiamy o rzeczach nie do końca związanych z pracą ;) Wyróżnia Nas otwartość na zmiany, chęć i możliwość wdrażania nowych rozwiązań technologicznych czy nowoczesnych metod pracy. Mamy realny wpływ na to jak organizacja działa i się rozwija. Nadajemy rytm naszej organizacji.

Marcin, pracownik banku z obszaru IT Organizacja prac rozwojowych i zarządzanie IT.
Marcin Szatkowskidyrektor biura prac rozwojowych biznesu i ITBank BNP Paribas

Kompetencje

Paula, pracownik banku z obszaru IT Organizacja prac rozwojowych i zarządzanie IT.

Co konkretnie należy do naszych działań? Patrząc z perspektywy top-down odpowiadamy za operacjonalizację strategii banku.

Patrząc z perspektywy bottom-up dostarczamy kadrze zarządzającej oraz interesariuszom z Grupy Kapitałowej informacje o postępach i wyzwaniach związanych z realizacją planów rozwojowych.

Monitorujemy wyniki prac, zarządzamy zależnościami i zmianami. Konsolidujemy dane, aby dostarczać informacje w oparciu, o które podejmowane są strategiczne decyzje.

Jak pracujemy?

Nasza codzienność

Młoda dziewczyna, pracownik banku z obszaru IT, stoi w open space w banku.

Przekładając to na świat sportu.

Rząd Japoński razem Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim podjęli decyzję o organizacji Igrzysk Olimpijskich w Tokio – zdefiniowali więc cel. Ale realizacja takiego przedsięwzięcia wymagała zdekomponowania głównego celu na wiele mniejszych, zidentyfikowania współzależności, regularnego dostosowywania planów i zarządzania złożonością współpracy wielu ekip.

I tutaj właśnie jest miejsce dla nas.

Grafika przedstawiające współpracę z obszarem IT Organizacja prac rozwojowych i zarządzanie IT.

Interesuje Cię praca w naszym dziale?

lub skontaktuj się bezpośrednio z osobami odpowiedzialnymi za rekrutacje:

Bogusia - rekruterka w banku

Bogumiła Pieńkowska-Falba

starsza ekspertka ds. rekrutacjiBank BNP Paribas
NAPISZ WIADOMOŚĆ
do Bogusi
Patrycja - rekruterka w banku

Patrycja Denis

specjalistka ds. rekrutacjiBank BNP Paribas
NAPISZ WIADOMOŚĆ
do Patrycji Denis
Dorota - rekuterka w banku

Dorota Turek

ekspertka ds. rekrutacjiBank BNP Paribas
NAPISZ WIADOMOŚĆ
do Doroty Turek

07IT Infrastructure

Adam, pracownik banku z obszaru IT Infrastructure.

Zastanawialiście się kiedyś co kryje się za pancernymi drzwiami do serwerowni? Albo może interesuje was jak poruszać sie w Chmurach?

Interesują Was bazy danych a może środowisko Digital Workplace?

Zarządzamy całą infrastrukturą teleinformatyczną banku począwszy od sieci poprzez stacje robocze, serwery, bazy danych warstwę wirtualizacji i automatyzacji aż po rozwiązania chmurowe.

Naszym podstawowym zadaniem jest dostarczenie użytkownikom stabilnych rozwiązań informatycznych umożliwiających błyskawiczną i elastyczną skalowalność w oparciu o najnowsze dostępne na rynku technologie.

Oferty pracy w IT

Technologie

 • Data Centers
 • SD-WAN
 • SDA
 • Grafana
 • GitLab
 • vSAN
 • Nexus
 • OpenShift
 • Satelite
 • AWX
 • Vmware
 • Citrix
 • RHEL
 • MS Windows
 • Lexmark
 • MS Echnage
 • MS SQL
 • Oracle
 • Elastic Search
 • voice

Wyzwania zespołu

"Od zawsze jestem związany z infrastrukturą, która jest fundamentem stabilności informatycznej naszego Banku. Praca w infrastrukturze jest specyficzna, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Mało kto wie, ile trzeba włożyć pracy i energii, aby to wszystko działało. Jesteśmy również na czasie ze światem IT, ponieważ pracujemy nad rozwiązaniami chmurowymi oraz nowoczesnymi narzędziami do pracy grupowej (Teams oraz Office 365). Obecnie pracuję jako koordynator inicjatyw dla obszaru infrastruktury i wsparcia IT.  Mam przyjemność uczestniczyć w arcyciekawym projekcie monitoringu Dynatrace, którego celem jest monitorowanie aplikacji bankowych jak i infrastruktury, a skuteczność tego narzędzia pozwoli nam wykryć potencjalne awarie już w samym zalążku."

Robert Jędrzejewski - Senior Project Manager
Robert JędrzejewskiSenior Project ManagerBank BNP Paribas

Kompetencje

Robert, pracownik banku z obszaru IT Infrastructure.

Projektowanie, przygotowanie i zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną Banku. Administrujemy całym wachlarzem rozwiązań zarówne od strony stacji roboczej, bazy danych, serwera, sieci jak i rozwiązań wirtualizujących wszystkie te elementy i pozwalających na bezprzerowe działanie wszystkich usług, z których korzystają nasi użytkownicy oraz klienci. Powoływanie infrastruktury z kodu (IaC) z rozbudowanych pipline'ów automatyzuje, zabezpiecza i standaryzuje jej powstawanie.

Jak pracujemy?

Nasza codzienność

Uśmiechnięta kobieta z obszaru IT Infrastructure w biurze.

Każdy dzień jest inny ale jest wiele elementów wspólnych - analiza logów czy korelacja zdarzeń w systemach, udział w projektach, planowanie kolejnych nowoczesnych rozwiązań.

Pracujemy głównie zdalnie, ale zwykle raz w tygodniu pojawiamy się w biurze, żeby się spotkać i ustalić plan pracy na kolejne dni.

Uśmiechnięty mężczyzna z obszaru IT Infrastructure stoi w przestrzeni biurowej w banku.

Co zrobiliśmy w ostatnim czasie?

Właśnie ukonczyliśmy olbrzymi projekt Upgrad AD, wdrożyliśmy nowe macierze dyskowe, w pełni zautmatyzowaliśmy naszą wewnętrzną chmurę, wdrożylismy najnowszy standard serwerów jak równiez najnowszą wersje VmWare,wdrożyliśmy SDA, zapewniliśmy Bankowi nieprzerwaną pracę i rozwój w czasie pandemii i wiele innnych. A teraz pracujemy nad kilkudziesięcioma nowymi projektami mającymi uczynić nasze środowisko jeszcze lepszym, automatycznym, szybszym i bezpiecznym.

Interesuje Cię praca w naszym dziale?

lub skontaktuj się bezpośrednio z osobami odpowiedzialnymi za rekrutacje:

Bogusia - rekruterka w banku

Bogumiła Pieńkowska-Falba

starsza ekspertka ds. rekrutacjiBank BNP Paribas
NAPISZ WIADOMOŚĆ
do Bogusi
Patrycja - rekruterka w banku

Patrycja Denis

specjalistka ds. rekrutacjiBank BNP Paribas
NAPISZ WIADOMOŚĆ
do Patrycji Denis
Dorota - rekuterka w banku

Dorota Turek

ekspertka ds. rekrutacjiBank BNP Paribas
NAPISZ WIADOMOŚĆ
do Doroty Turek

Przeczytaj również

 • Wspólny kredyt gotówkowy – rozwiązanie nie tylko dla małżonków!

  Obawiasz się, że Twoja aktualna sytuacja finansowa nie wystarczy do otrzymania wymarzonej kwoty od banku? Rozważ wspólne wzięcie kredytu przez dwie osoby – to rozwiązanie, w ramach którego bank rozpatrując wniosek bierze pod uwagę zdolności kredytowe obu osób. Co istotne, każdy z Was jest wtedy solidarnym dłużnikiem w spłacie zobowiązania. Sprawdź szczegóły – podpowiemy Ci, […]

  Czytaj więcej
  Wspólny kredyt gotówkowy – rozwiązanie nie tylko dla małżonków!
 • Nadszedł Nowy Rok – podejmij wyzwanie – jedz świadomie, zadbaj o zdrowie!

  „W zdrowym ciele zdrowy duch” – znamy to powiedzenie i rozumiemy je. Każdy z nas wie także jak trudno w obecnych czasach znaleźć czas na pasję, spotkania z przyjaciółmi, czy troskę o własne zdrowie. Aby jednak być zdrowym, zadowolonym z siebie, mieć poczucie sprawczości i samorealizacji, musimy zacząć o siebie dbać. Potraktujmy nadejście nowego roku […]

  Czytaj więcej
  Nadszedł Nowy Rok – podejmij wyzwanie – jedz świadomie, zadbaj o zdrowie!
 • BNP Paribas triumfuje w rankingach Newsweeka i Forbesa. Nagrody za jakość obsługi klienta

  W tegorocznej edycji rankingu Przyjazny Bank Newsweeka pokonaliśmy konkurencję biorącą udział w tegorocznej edycji rankingu, zajmując I miejsce w kategorii „Bankowość Tradycyjna”. Audytorzy oceniający instytucje zwrócili uwagę m.in. na bardzo wysoką jakość bezpośredniej obsługi klienta. Otrzymaliśmy również tytuł wicelidera w rankingu „Bank Przyjazny Firmie”, organizowanym przez redakcję magazynu „Forbes”. BNP Paribas najlepszym „bankiem dla Kowalskiego” […]

  Czytaj więcej
  BNP Paribas triumfuje w rankingach Newsweeka i Forbesa. Nagrody za jakość obsługi klienta
 • GOdealer – nowa aplikacja mobilna Banku BNP Paribas do wymiany walut. Co zyskują Klienci?

  Jeszcze szybszą i łatwiejszą wymianę walut w nowoczesnej aplikacji mobilnej. W GOdealer możesz zawierać transakcje wymiany 24/7 w swoim telefonie, przez cały rok. Co jeszcze przygotowaliśmy? GOdealer został zaprojektowany zgodnie z najnowocześniejszymi trendami – zadbaliśmy o to, aby korzystanie z aplikacji było wygodne i intuicyjne. Każdy Klient ma możliwość dopasowania układu elementów aplikacji tak, aby […]

  Czytaj więcej
  GOdealer – nowa aplikacja mobilna Banku BNP Paribas do wymiany walut. Co zyskują Klienci?
 • Elektromobilność – czym jest?

  Pięć milionów aut elektrycznych jeżdżących dzisiaj po drogach Europy to skromny początek rewolucji w motoryzacji. Wkrótce ich liczba wzrośnie trzydziestokrotnie. Podstawowe ograniczenia aut elektrycznych, takie jak wysoka cena czy ograniczona sieć stacji ładujących też niedługo będą jedynie wspomnieniem. W niektórych krajach Azji już dzisiaj auto elektryczne jest podstawą floty samochodów na wynajem. Wszystko wskazuje na […]

  Czytaj więcej
  Elektromobilność – czym jest?