Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 
 

Struktura akcjonariatu Banku wg stanu na 6 kwietnia 2021 r. z wyszczególnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (WZ):
 

Nazwa podmiotu

          Liczba                    akcji

% udział
w kapitale zakładowym

Liczba głosów na WZ

% udział w ogólnej liczbie głosów na WZ

BNP PARIBAS łącznie:

130 850 464

88,70%

130 850 464

88,70%

BNP Paribas bezpośrednio

95 360 238

64,64%

95 360 238

64,64%

BNP Paribas Fortis SA/NV bezpośrednio

35 490 226

24,06%

35 490 226

24,06%

Pozostali

16 668 318

11,30%

16 668 318

11,30%

Razem

147 518 782

100,00%

147 518 782

100,00%

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Kapitał zakładowy obejmuje 147 518 782 szt. akcji imiennych i na okaziciela, które uprawniają do 147 518 782 głosów na Walnym Zgromadzeniu, a struktura kształtuje się następująco:

 1. akcje serii A - 15 088 100 szt. uprawniających do wykonywania
  15 088 100 głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcje nie są uprzywilejowane;
 2. akcje serii B – 7 807 300 szt. uprawniających do wykonywania
  7 807 300 głosów na Walnym Zgromadzeniu, 4 akcje są uprzywilejowane - przywilej obejmuje prawo uzyskania wypłaty pełnej sumy nominalnej przypadającej na akcje w razie likwidacji banku po zaspokojeniu wierzycieli, w pierwszej kolejności przed wypłatami przypadającymi na akcje zwykłe, które to wypłaty wobec wykonania przywileju mogą nie pokryć sumy nominalnej tych akcji;
 3. akcje serii C – 247 329 szt. uprawniających do wykonywania
  247 329 głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcje nie są uprzywilejowane;
 4. akcje serii D – 3 220 932 szt. uprawniających do wykonywania
  3 220 932 głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcje nie są uprzywilejowane;
 5. akcje serii E - 10 640 643 szt. uprawniających do wykonywania
  10 640 643 głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcje nie są uprzywilejowane;
 6. akcje serii F - 6 132 460 szt. uprawniających do wykonywania
  6 132 460 głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcje nie są uprzywilejowane;
 7. akcje serii G - 8 000 000 szt. uprawniających do wykonywania
  8 000 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcje nie są uprzywilejowane;
 8. akcje serii H - 5 002 000 szt. uprawniających do wykonywania
  5 002 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcje nie są uprzywilejowane;
 9. akcje serii I - 28 099 554 szt. uprawniających do wykonywania
  28 099 554 głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcje nie są uprzywilejowane;
 10. akcje serii J - 2 500 000 szt. uprawniających do wykonywania
  2 500 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcje nie są uprzywilejowane;
 11. akcje serii K - 10 800 000 szt. uprawniających do wykonywania
  10 800 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcje nie są uprzywilejowane;
 12. akcje serii L - 49 880 600 szt. uprawniających do wykonywania
  49 880 600 głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcje nie są uprzywilejowane;
 13. akcje serii M – 99 864 szt. uprawnionych do wykonywania
  99 864 głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcje nie są uprzywilejowane.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand