Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 
 

Akcjonariat

Akcjonariusze

Struktura akcjonariatu Banku wg stanu na 4 kwietnia 2022 r. z wyszczególnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (WZ):

Nazwa podmiotu

    Liczba akcji    

% udział
w kapitale zakładowym

Liczba głosów na WZ

% udział w ogólnej liczbie głosów na WZ

BNP PARIBAS łącznie:

128 991 553

87,40%

128 991 553

87,40%

BNP Paribas bezpośrednio

93 501 327

63,35%

93 501 327

63,35%

BNP Paribas Fortis SA/NV bezpośrednio

35 490 226

24,05%

35 490 226

24,05%

Pozostali

18 601 597

12,60%

18 601 597

12,60%

Razem

147 593 150

100,00%

147 593 150

100,00%

 

4 kwietnia 2022 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Banku z kwoty 147 518 782 zł do kwoty 147 593 150 zł w wyniku objęcia 74 368 akcji serii M w wykonaniu praw z objętych wcześniej imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A2 – patrz: Raport Bieżący 12/2022 

2 czerwca 2021 r. została zakończona transakcja sprzedaży akcji Banku przez jego dwóch akcjonariuszy – BNP Paribas SA oraz Rabobank International Holding B.V. („Akcjonariusze”), której celem była sprzedaż przez Akcjonariuszy nie więcej niż 7 472 786 akcji zwykłych na okaziciela Banku, stanowiących łącznie nie więcej niż 5,07% udziału w kapitale zakładowym Banku oraz reprezentujących nie więcej niż 5,07% ogólnej liczby głosów w Banku.


Materiały ze spotkania w dniu 1 czerwca 2021 r. zorganizowanego w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu „ABB” (tylko wersja angielska) – patrz: Raport Bieżący 30/2021 

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy obejmuje 147 593 150 szt. akcji imiennych i na okaziciela, które uprawniają do 147 593 150 głosów na Walnym Zgromadzeniu, a struktura kształtuje się następująco:

 1. akcje serii A - 15 088 100 szt. uprawniających do wykonywania
  15 088 100 głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcje nie są uprzywilejowane;
 2. akcje serii B – 7 807 300 szt. uprawniających do wykonywania
  7 807 300 głosów na Walnym Zgromadzeniu, 4 akcje są uprzywilejowane - przywilej obejmuje prawo uzyskania wypłaty pełnej sumy nominalnej przypadającej na akcje w razie likwidacji banku po zaspokojeniu wierzycieli, w pierwszej kolejności przed wypłatami przypadającymi na akcje zwykłe, które to wypłaty wobec wykonania przywileju mogą nie pokryć sumy nominalnej tych akcji;
 3. akcje serii C – 247 329 szt. uprawniających do wykonywania
  247 329 głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcje nie są uprzywilejowane;
 4. akcje serii D – 3 220 932 szt. uprawniających do wykonywania
  3 220 932 głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcje nie są uprzywilejowane;
 5. akcje serii E - 10 640 643 szt. uprawniających do wykonywania
  10 640 643 głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcje nie są uprzywilejowane;
 6. akcje serii F - 6 132 460 szt. uprawniających do wykonywania
  6 132 460 głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcje nie są uprzywilejowane;
 7. akcje serii G - 8 000 000 szt. uprawniających do wykonywania
  8 000 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcje nie są uprzywilejowane;
 8. akcje serii H - 5 002 000 szt. uprawniających do wykonywania
  5 002 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcje nie są uprzywilejowane;
 9. akcje serii I - 28 099 554 szt. uprawniających do wykonywania
  28 099 554 głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcje nie są uprzywilejowane;
 10. akcje serii J - 2 500 000 szt. uprawniających do wykonywania
  2 500 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcje nie są uprzywilejowane;
 11. akcje serii K - 10 800 000 szt. uprawniających do wykonywania
  10 800 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcje nie są uprzywilejowane;
 12. akcje serii L - 49 880 600 szt. uprawniających do wykonywania
  49 880 600 głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcje nie są uprzywilejowane;
 13. akcje serii M – 174 232 szt. uprawnionych do wykonywania
  174 232 głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcje nie są uprzywilejowane.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.